Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Rozpočtová opatření « Odbor ekonomický « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření

14. ledna 2020 (út)

Rozpočtové opatření je:

  • přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny z položky na položku nebo z § na § u jednotlivých příjmů nebo výdajů)
  • použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (přijetí účelové dotace – zvětšuje se objem příjmů i výdajů)
  • vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů)

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Rozpočtová opatření provádí rada obce v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, nebo zastupitelstvo obce. Rozpočtová opatření nemůže obci provádět např. krajský úřad, ten může v některých případech (např. přidělení účelové dotace) pouze upozornit na nutnost provedení rozpočtového opatření.

Rok 2020

Datum Orgán Rozpočtové opatření
13. 1. 2020 RMO Rozpočtové opatření

Rok 2019 »

Rok 2018 »

Rok 2017 »

 

Poslední úprava: 14. ledna 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu