Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Povinnosti občanů Velké Británie po brexitu

Od 01.01.2021 platí pro občany Velké Británie, kteří nemají status občana Evropské unie ve smyslu § 70 živnostenského zákona (nejsou např. občany jiného smluvního státu Evropského hospodářského prostoru nebo občany Švýcarské konfederace) a rozhodnou-li se v České republice podnikat, platí pro ně po 01.01.2021 povinnost při ohlášení živnosti doložit platný doklad k pobytu na území České republiky v souladu se zákonem o pobytu cizinců (povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum nad 90 dnů).

Současně platí pro občany Velké Británie povinnost doložit odbornou způsobilost v případě ohlášení živností regulovaných (řemeslných, vázaných a koncesovaných). Odbornou způsobilost získanou ve Velké Británie po 01.01.2021 nelze již považovat za kvalifikaci získanou v některé zemi EU a nebude na ni možné uplatnit ustanovení o uznání odborné kvalifikace dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Bezúhonnost prokazující osoby z Velké Británie některým ze způsobů uvedených v § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona, např. výpisem z evidence rejstříků trestů nebo rovnocenným dokladem, v tomto případě se vyžaduje úřední překlad do českého jazyka.

U občanů Velké Británie, kteří mají status občana Evropské unie nebo kteří legálně pobývali na území České republiky před 01.01.2021 zůstává jejich živnostenské oprávnění v platnosti. V případě rozšíření jejich živnostenského oprávnění o novou regulovanou živnost, mohou doložit doklad o uznání odborné kvalifikace vydaný uznávacím orgánem České republiky, v případě živností Ministerstvem průmyslu a obchodu. Případně mohou doložit kvalifikaci získanou před výstupem Velké Británie z Evropské unie. Živnostenské úřady ale i uznávací orgán nebudou odbornou způsobilost před 1. lednem 2021 přezkoumávat.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu