Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Tabulky s označením kulturní památky

Měděnou tabulku s nápisem "Kulturní památka" mohou získat majitelé nebo správci takto zařazených nemovitosti na oddělení památkové péče Magistrátu města Olomouce.

Oddělení památkové péče, odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce nabízí majitelům či správcům domů, které jsou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči prohlášeny za nemovitou kulturní památku, desku na její označení. Měděnou tabulku se znakem České republiky a nápisem "KULTURNÍ PAMÁTKA" je možné získat po předložení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí společně se souhlasem vlastníka. Formulář Souhlasu vlastníka je umístěn na internetových stránkách odboru koncepce a rozvoje nebo je přímo k dispozici na oddělení památkové péče, Kosmonautů 10, 4. patro, Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí oddělení památkové péče. Bližší informace můžete získat na výše uvedené adrese, prostřednictvím e-mailu , nebo na tel. čísle: 585 510 330.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu