Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Dejme šanci přírodě

Sociální sítě

Dejme šanci přírodě

Dejme šanci přírodě

Dejme šanci přírodě

7. září 2010 (út)

Projekt „Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ“ reg. č. CZ.1.07/1.1.04/02.0114

Vážení návštěvníci,

vítáme vás na webové stránce určené pro školy, na které naleznete výukové materiály vytvořené pedagogy základních škol v Olomouci, které jsou zapojeny do projektu „Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ“.

Statutární město Olomouc získalo finanční podporu na realizaci uvedeného projektu v rámci 2. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené Olomouckým krajem, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je financován ve výši 85% Evropským sociálním fondem, zbývajících 15% je hrazeno ze státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu probíhá od 1.3.2010 do 28.2.2012.

Do projektu jsou zapojeni pedagogové a žáci 4. – 7. tříd osmi základních škol v Olomouci, kteří mají šanci si realizací projektu rozšířit dovednosti a zkušenosti v oblasti environmentální výchovy a výpočetní techniky, ale také v oblasti vzájemné komunikace a partnerských vztahů. Realizací projektu se zvýší úroveň práce pedagogů i žáků s interaktivní tabulí a počítači, v zapojených školách budou nově vybaveny počítačové učebny a učebny s interaktivními tabulemi s veškerým příslušenstvím. Pedagogové budou v rámci aktivit projektu mj. vytvářet výukové materiály do přírodovědných předmětů s průřezovým tématem ekologie, které budou aplikovat do výuky právě s využitím nově pořízené výpočetní techniky.

Výukové materiály, umístěné na této stránce si můžete nejenom stáhnout a využívat ve výuce, ale také, ve spolupráci s autory materiálu, je přizpůsobovat vašim potřebám, novým poznatkům, zdokonalovat na základě získaných zkušeností apod.

Přejeme vám, ať zde nacházíte hodně podnětných materiálů a inspirace pro vaši výuku.

Aktivity realizované v rámci projektu

  • Úvodní konference – zahájení realizace projektu
  • Workshop – začlenění enviromentální výchovy do výuky
  • pořízení interaktivních tabulí s příslušenstvím
  • pořízení počítačového vybavení
  • školení pro pedagogy zaměřené na tvorbu výukových materiálů a jejich využití prostřednictvím interaktivních tabulí ve výuce
  • krátkodobé stáže a exkurze žáků – rozvoj partnerství a spolupráce s firmami a institucemi
  • Závěrečná konference – vyhodnocení projektu, vydání sborníku o projektu

PhDr. Hana Fantová hlavní
manažerka projektu

Poslední úprava: 7. září 2010 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu