Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality

Program prevence kriminality ve městě Olomouci

Program prevence kriminality ve městě Olomouci

Politika prevence kriminality má v demokratické České republice již dlouholetou tradici, neboť je její nepřetržitou součástí prakticky od samého počátku, tj. od roku 1993, kdy se prevence kriminality začala systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky. Kriminalita a bezpečnost občanů patří také trvale k oblastem, které jsou veřejností vnímány jako jedny z nejzávažnějších společenských problémů.

Statutární město Olomouc bylo jedním z prvních měst, která se zúčastnila přípravy a realizace Komplexních součinnostních programů prevence kriminality a sociální patologie na místní úrovni. Reagovalo tak na usnesení vlády č. 341 ze dne 15. června 1994, kterým byl schválen „Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996“ a na usnesení vlády č. 491 ze dne 25. září 1996, kterým vláda schválila „Systém sdružování a vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy sociální prevence, prevence kriminality a prevence drogových závislostí“ a „Pravidla pro poskytování účelových dotací obcím v rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality“. Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie na místní úrovni pod názvem „Naše město“ se od roku 1996 stal nedílnou součástí sociální a bezpečnostní politiky města.

Více informací »

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon