Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Aktuality « Program prevence kriminality « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality

Aktuality

perex:

Společnost Ppm factum research s.r.o. realizovala v loňském roce pro Ministerstvo vnitra výzkum zaměřený na téma kriminality a její prevence.


perex:

Změna času u setkávání skupiny pro hráče a jiné nelátkové závislosti. Nyní se skupina schází jednou za 14 dní v úterý v čase 16:30 -18:00 hod. Pro rok 2018 jsou naplánována zatím setkání v těchto termínech: 24. 04.; 08. 05.(státní svátek, náhradní termín bude upřesněn); 22.05.; 05. 06.;19.06. – viz.informační letáček o skupině.


název článku:
perex:

Newsletter prevence kriminality - duben 2018 v rámci Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021 ke stažení zde.


perex:

Celkem 22 žádostí o dotaci z Programu prevence kriminality přijalo statutární město Olomouc. Mezi žadatele rozdělí 2,7 milionu korun, dvě stě tisíc korun zatím ponechá v rezervě.


perex:

Dne 13. 12. 2017 vyhlásil Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2018.


název článku:
perex:

O zkušenostech z oblastí, jako je záškoláctví, vandalismus, kyberšikana, vztahy ve třídě, ale i pravicový extremismus budou v Olomouci mluvit odborníci z řad policie, neziskového sektoru a územní samosprávy.


perex:

Prostředkem E-komunikace v rámci uplatňované Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021 je měsíční odkaz na novinky, trendy, nové postupy, aplikované metody a úspěšné projekty z oblasti prevence kriminality v ČR i v zahraničí.


název článku:
perex:

Olomoucký kraj zřídil, v souvislosti se zvyšujícími požadavky na bezpečnost obyvatel kraje, v rámci Programu prevence kriminality novou facebookovou stránku s názvem „Megafon – více než jen bezpečnost“.


perex:

Ve čtvrtek 11. května navštívil Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého ředitel Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality David Chovanec. Cílem jeho návštěvy byla především laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace specializovaná na prevenci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování na internetu.


perex:

Součástí projednávaného návrhu Programu prevence kriminality na rok 2017 v RMO dne 24. 1. 2017 byla také Informace z dotazníkového šetření „Potřeby občanů v oblasti prevence kriminality v Olomouci“.


Stránky: {1, 2 , 3}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu