Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Aktuality « Program prevence kriminality « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality

Aktuality

perex:

Ve čtvrtek 11. května navštívil Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého ředitel Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality David Chovanec. Cílem jeho návštěvy byla především laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace specializovaná na prevenci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování na internetu.


perex:

Součástí projednávaného návrhu Programu prevence kriminality na rok 2017 v RMO dne 24. 1. 2017 byla také Informace z dotazníkového šetření „Potřeby občanů v oblasti prevence kriminality v Olomouci“.


perex:

Více než 13,5 milionů korun na projekty v oblasti sociálních služeb a dalších 2,6 milionů korun na oblast prevence kriminality. Takové částky rozdělilo vedení města Olomouce mezi žadatele o příspěvek ve zmíněných oblastech. Zástupci organizací, jimž byl příspěvek přidělen, si minulý týden převzali smlouvy.


název článku:
perex:

Strážníci Městské policie Olomouc se opět po roce sešli na svém tradičním setkání u příležitosti vyhodnocení jejich práce za uplynulý rok. Primátor města Olomouce Antonín Staněk společně s ředitelem Městské policie Olomouc Pavlem Skalickým vyznamenali nejlepší pracovníky, předali čestné medaile za dlouholetou službu i odznaky vyznamenání.


název článku:
perex:

Projekt E-Bezpečí, který je realizován týmem Univerzity Palackého v Olomouci a podporován statutárním městem Olomouc, zvítězil v letošním roce v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality a bude s ostatními projekty bojovat o evropské prvenství v prosinci na mezinárodní konferenci v Lucembursku.


perex:

Harmonogram koncepce prevence kriminality na další období a úspěšnost projektů města ve státním dotačním programu posuzovali na svém posledním jednání radní města Olomouce.


název článku:
perex:

Tradiční shromáždění pracovníků Městské policie Olomouc spojené s vyhodnocením jejich činnosti za uplynulý rok proběhlo v pátek 27. února. Čestné medaile si odnesli dlouholetí zaměstnanci, odznaky za službu a práci u olomoucké městské policie si převzali ti nejlepší. Práci městských strážníků zhodnotil primátor města Antonín Staněk.


název článku:
perex:

Statutární město Olomouc vyhlašuje termín: od 24.11.2014 do 22.12.2014 pro podání žádosti o finanční podporu na projekty z oblasti prevence kriminality v souladu s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce.


perex:

Posílání intimních fotografií, schůzky s cizím člověkem, ponižující videa jako „zbraně“ proti spolužákům. Odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého zjišťovali, jestli tyto „trendy“ pálí slovenské děti ve větší míře než děti v Čechách. Do výzkumu se zapojilo více než 1400 teenagerů ve věku od 11 do 17 let. Základním nástrojem, jak snižovat rizika spojená se zneužíváním internetu a mobilních technologií, je prevence. Univerzita Palackého proto aktivně spolupracuje s klíčovými ministerstvy, policií, neziskovými organizacemi a komerčními firmami.


název článku:
perex:

Dne 14. prosince 2011 byla usnesením vlády České republiky č. 925/2011 schválena Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, která definuje základní priority, principy a okruhy prevence kriminality a představuje doporučený rámec pro tvorbu a uskutečňování strategií prevence kriminality všech článků veřejné správy na úrovni ústředních správních úřadů, krajů a obcí.


Stránky: {1, 2 , 3}      další »

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu