Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Podpora prevence kriminality

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Podpora prevence kriminality

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Podpora prevence kriminality

19. prosince 2022 (po)

Obecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_01 Podpora prevence kriminality je podpora sociální prevence formou neinvestičních akcí/činností, které směřují k eliminaci kriminálně rizikových jevů a k pomoci ohroženým skupinám obyvatel Olomouckého kraje.

Dále podpora situační prevence formou investičních nebo neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů. Dotační titul vychází ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2021 – 2027, Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje 2020-2024 a ze Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2022 - 2027.

Termín příjmu žádostí: od 23.01.2023 do 03.02.2023 do 12:00 hodin

Více informací na webu: www.olkraj.cz

| Poslední úprava: 19. prosince 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon