Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Olomouc zavádí službu asistenta prevence kriminality. Působit bude v Riegrově ulici a městských parcích blízko centra

Olomouc zavádí službu asistenta prevence kriminality. Působit bude v Riegrově ulici a městských parcích blízko centra

Olomouc zavádí službu asistenta prevence kriminality. Působit bude v Riegrově ulici a městských parcích blízko centra

2. října 2020 (pá)

Přispět ke zklidnění situace v centru města, především v lokalitě Riegrovy ulice a blízkých parků. Přesně to si vedení města slibuje od nového asistenta prevence kriminality. O zřízení pozice rozhodla Rada města. Ve své práci se má zaměřit především na mládež.

„Pilotní projekt míří na situaci kolem Riegrovy ulice, kterou obyvatelé a veřejnost vnímají v poslední době jako místo, kde dochází k narušování občanského soužití a sousedských vztahů,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. „Práce asistenta má přispět ke snížení počtu společensky nežádoucích a negativně vnímaných situací, kterou městští strážníci nebo republiková policie v rámci lokality obtížně řeší,“ popsal primátor.

Asistent prevence kriminality začne v lokalitě působit počátkem října. „Není ani strážníkem ani sociálním pracovníkem. Je to člověk, který má dobrou znalost prostředí i osob ohrožených sociálním vyloučením, musí mít neformální autoritu a přehled o vnitřním dění,“ objasňuje Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu. „Pracovníky Městské policie Olomouc bude zaučený a metodický vedený,“ doplnil.

Poměry v Riegrově projednávala několikrát Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost a řešení situace opakovaně požadovala i komise městské části Olomouc – střed. „V této lokalitě je subjektivně vnímán výrazný nárůst společensky nevhodného chování souvisejícího s obyvateli ubytovny v Riegrově ulici, jako je pokřikování, shlukování a narušování veřejného pořádku. Ve většině případů však nejde o jednání, které by bylo právně postižitelné,“ objasnila situaci v lokalitě náměstkyně primátora Eva Kolářová, odpovědná za komise městských částí.

Policie ČR eviduje za rok 2019 v Riegrově ulici celkem 72 přestupků což je 0,49 procentní podíl z celkových přestupků ve městě. Přestupky řešené Městskou policií Olomouc v oblasti veřejného pořádku v ulici Riegrova vykazují v roce 2019 nárůst o 9 skutků ve srovnání s předchozím rokem, ale nedosahují počtů z předchozích let. Na základě statistických dat tak podle policie neplyne faktický důvod pro vyhlášení Riegrovy ulice za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Rada města proto prozatím neplánuje vyhlásit oblast Riegrovy ulice jako tzv. bezdoplatkovou zónu. „Za dané situace by se nepodařilo naplnit znaky, které příslušná zákonná úprava pro vydání tohoto opatření požaduje,“ vysvětlila náměstkyně Eva Kolářová. Případné vyhlášení tohoto opatření obecné povahy znamená mimo jiné ztrátu nároku čerpání doplatku na bydlení pro nové žadatele o tuto dávku.

Projekt asistenta prevence bude jako zkušební probíhat do konce letošního roku. Pokud se osvědčí, bude vedení města rozhodovat o jeho pokračování a případném rozšíření o lokality, jako je prostor před olomouckým hlavním nádražím nebo Černá cesta.

| Poslední úprava: 2. října 2020 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon