Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Související služby » Bezbarierové byty

Bezbarierové byty

Bezbarierové byty

Bezbariérové byty jsou byty zvláštního určení a jsou určeny zejména pro občany se zdravotním postižením (tělesné postižení, praktická nebo úplná slepota), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou dostatečně využívat své stávající bydlení.

Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem bezbarierových bytů v sedmi lokalitách města.

Nájemní vztahy k bezbariérovým bytům ve vlastnictví města Olomouce se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Jak podat žádost

Podání žádosti a její hodnocení

Žádost o poskytnutí nájmu v bytu v BB si může podat státní občan který:

  • Nemá dluhy na nájemném za byt a vůči městu Olomouc (např. za nájemné, odvoz odpadů apod.)
  • Jehož zdravotní stav nebo zdravotní stav společně posuzovaných osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, odůvodňují přidělení BB

Doklady nutné k podání žádosti:

  • Vyplněná žádost (viz. formuláře odb. sociálních věcí),
  • Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele
  • Protokol o sociálním šetření žadatele, který vyhotovuje sociální odbor nebo obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele.

Další možné doklady k podání žádosti:

  • vyjádření odborných ošetřujících lékařů ke zdravotnímu stavu.

Hodnocení žádostí

Žádosti zpracovávají zaměstnanci oddělení sociální pomoci a služeb. V případě vyřazování žádostí, posuzování výjimek, apod. posuzuje žádosti sociální komise Rady města Olomouce a schválení poskytnutí nájmu v DPS náleží Radě města Olomouce, které sociální komise dává pouze doporučení.

Informace pro žadatele vedené v evidenci.

Každou žádost je nutno 1x za rok aktualizovat. V případě neaktualizování žádosti ve stanoveném termínu bude postupováno dle Pravidle pro poskytování bytů zvláštního určení.

Kontakt

Vizitka Jméno | Funkce Telefon Mobil Kancelář
Odstrčil Jaromír, Mgr.
vedoucí oddělení
585 562 105 606 730 361 2/321
Benešová Monika, Mgr. 585 562 116   2/323
Kolmanová Eva, Mgr. 585 562 117   2/314
Střeštíková Ingrid, Bc. 585 562 442   2/328
Trčková Eva, PhDr. 585 562 112 602 123 668 2/319

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon