Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Zajímavosti

Zajímavosti

ÚPnSÚ Olomouc (1998-2014)

Územní plán sídelního útvaru Olomouc platil v letech 1998-2014.

Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky

Dne 11.9. zrušilo na svém jendnání ZMO Regulační plán Sídliště Povel - Čtvrtky k datu 3.10.2019.

Regulační plán schválilo ZMO dne 1.3.2002. Ode dne vydání do konce jeho účinnosti byly schváleny 2 změny; 1. změnu schválilo ZMO dne 21.6.2005, změna č. 2 regulačního plánu byla schválena dne 21.9.2009. Níže naleznete dokumentaci po změně č. 1 a dokumentaci změny č. 2:

Historické územní plány

V mapové aplikaci je možné prohlédnout si hlavní výkresy historických územních plánů na území Olomouce z třicátých, padesátých a osmdesátých let 20. století

Historické letecké snímky

Letecké snímky z Vojenského ústředního archivu zachycují podobu města v druhé polovině dvacátých let 20. století

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon