Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Zajímavosti » ÚPnSÚ Olomouc (1998-2014)

ÚPnSÚ Olomouc

ÚPnSÚ Olomouc

Územní plán sídelního útvaru města Olomouce (dále jen ÚPnSU Olomouc ) byl schválen dne 29.10.1998 na 27. zasedání Zastupitelstva města Olomouce (dále jen ZMO) usnesením č. II. Byl nahrazenÚzemním plánem Olomouc schváleným dne 15.9.2014 Zastupitelstvem města Olomouc.

V průběhu jeho platnosti byly pořizovány jeho jednotlivé změny (viz Přehled změn ÚPnSÚ Olomouc).

Informativní znění závazné části po všech změnách je k dispozici zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon