Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc

Městská památková rezervace Olomouc (MPR Olomouc)

Městská památková rezervace Olomouc (MPR Olomouc)

Městská památková rezervace je nejstarší částí městského organismu Olomouce, která byla až do poslední dekády 19. století uzavřena hradbami a pevnostním pásmem a přístupná jen městskými branami. Po pražské městské památkové rezervaci se jedná o druhou nejrozsáhlejší rezervaci v České Republice.

Osobitý charakter městské památkové rezervace je dán její kulturně historickou minulostí, v níž měla až do třicetileté války postavení největšího a hlavního města na území Moravy. Urbanistické uspořádání a architektura městské památkové rezervace odráží skutečnost, že Olomouc byla hospodářským, správním, vzdělanostním a církevním centrem úrodného a bohatého regionu Hané.

 

 

 

Historické jádro města Olomouce bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací 13.4.1971. V současné době je platné tzv. druhé vyhlášení výnosem ministerstva kultury České republiky ze dne 21.12.1987 č.j. 16.417/87 – VI/1 o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové rezervace. Městská památková rezervace Olomouc zaujímá území o ploše přibližně 87 ha. Jde o nejrozsáhlejší historický městský útvar na Moravě. Je zde na 697 domovních čísel. V době vyhlášení se v MPR nacházelo 264 objektů (měšťanské domy, kostely, sochy, kašny, městské opevnění apod.) zapsaných ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, dnes se jejich počet blíží k 280. Nejvýznamnější z nich jsou zapsány jako Národní kulturní památky: Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, kostel sv. Mořice, soubor barokních kašen a sloupů a vila Primavesi. Od počátku 21. století se Olomouc pyšní i pamětihodností zapsanou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Čestným sloupem Nejsvětější Trojice.

Kulturně historický význam MPR Olomouc a její význam jako středověkého královského, sídelního města, podtrhuje v její hustě zastavěné části monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice, která spolu s okázalou architekturou tří až čtyřpatrových měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích dodává historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného historického centra.

K specifickému charakteru městské památkové rezervace přispívá také její historická vojensko-strategická funkce a okolnost, že byla v polovině 18. století přebudována na pevnost a že byla až do nedávné doby sídlem velkých vojenských posádek. V závislosti na pevnostní strategii obtékaly v minulosti území městské památkové rezervace ze všech stran přírodní i uměle vytvořené vodní toky. Po zrušení pevnosti v osmdesátých letech 19. století byly prostory kolem hradeb přeměněny v městské parky a městskou zeleň a tento přírodní prstenec dnes tvoří přirozenou hranici a přechodový článek mezi historickým jádrem a novými částmi města.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon