Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc

Územní plán Olomouc - úplné znění po změně XIII (od 30. 9. 2022)

Územní plán Olomouc - úplné znění po změně XIII (od 30. 9. 2022)

Úplné znění ÚP Olomouc zobrazuje územní plán se zapracovanými změnami I.A.1.(nabytí účinnosti 27. 6. 2017) I.A.2, 1.B (nabytí účinnosti 28. 9. 2017), III. (nabytí účinnosti 29.3.2018), IV., V. (obě nabytí účinnosti 3.10.2018), VI., VII, VIII.(nabyly účinnosti 12.12.2019), IX (nabyla účinnosti 24.12.2020), XII (nabyla účinnosti 20.4.2022) a XIII (nabývá účinnosti 29.9.2022)

Na základě rozsudků krajského soudu v Ostravě došlo ke zrušení částí územního plánu v některých lokalitách. Tyto lokality jsou označeny v tabulce ploch ve výrokové části ÚP. Přehled lokalit, u nichž zrušená část nebyla nahrazena změnou ÚP, najdete v dokumentu Zrušené části OOP, kde je kromě citace z příslušného rozsudku rovněž mapové znázornění dotčeného území nad podkladem hlavního výkresu územního plánu.

 

Pro pohodlnější prohlížení výkresů Územního plánu Olomouc je připravena mapová aplikace. V aplikaci je možné k jednotlivým plochám zobrazit informace z tabulky spolu s odkazy do textové části. Nápověda k aplikaci se otevře po kliknutí na symbol otazníku v pravém horním rohu mapového okna. Součástí aplikace je vyhledávání míst podle adres nebo čísel pozemků v jednotlivých katastrálních územích v Olomouci. Mapová aplikace momentálně zobrazuje stav ÚP Olomouc před změnami IX, XII a XIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTUP DO MAPOVÉ APLIKACE

 

Níže jsou odkazy na PDF soubory s dokumentací úplného znění Územního plánu Olomouc.

 

Úplné znění obsahuje výrokovou část ÚP Olomouc a koordinační výkres. Pro přehlednost jsou soubory členěny na textové a grafické. Odůvodnění územního plánu lze nalézt pod odkazem na původní územní plán a dále pod odkazy na vydané změny ÚP Olomouc vpravo v nabídce. U výkresů směřuje odkaz pod názvem výkresu na soubor pokrývající celé řešené území, i pokud je v tištěné verzi tento výkres rozdělen (větší velikost souborů, pomalejší vykreslování). Pod čísly v pravém sloupci tabulky jsou odkazy na mapové listy odpovídající tištěné dokumentaci (menší velikost jednotlivých souborů, rychlejší vykreslení).

 

klad listů map 1:10 000 klad listů map 1:5 000

 

 

Územní plán Olomouc - úplné znění po změnách I.A.1, I.A.2,1.B, III., IV., V., VI., VII., VIII, IX, XII, XIII.

 

Textová část
  Výrok (včetně tabulky ploch)
Grafická část

Výkresy výrokové části:

Mapové listy:
  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000 1, 2
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000 1, 2
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000 1, 2
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000 1, 2
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

Výkresy odůvodnění:

Mapové listy:
  II/01 Koordinační výkres 1:5 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

 

 

Užitečné odkazy - nejsou součástí úplného znění ÚP Olomouc

 

Vysvětlení pojmů
  Vysvětlení pojmů a zkratek ÚP. (kapitola A odůvodnění ÚP Olomouc 9/2014)
Odůvodnění ÚP a jeho změn
  Územní plán Olomouc (9/2014) - text odůvodnění
  Územní plán Olomouc (9/2014) - příloha odůvodnění
  Soubor změn I.A.1 - text odůvodnění
  Soubor změn I.A.2 - text odůvodnění
  Soubor změn I.B - text odůvodnění
  Odůvodnění změny č. III. ÚP Olomouc
  Změna č. IV ÚP Olomouc (odůvodnění je součástí)
  Změna č. V ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. VI ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. VII ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. VIII ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. IX ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. XII ÚP Olomouc - odůvodnění
  Změna č. XIII ÚP Olomouc

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon