Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. II ÚP Olomouc

Společné jednání o změně č. II ÚP Olomouc (2020)

Společné jednání o změně č. II ÚP Olomouc (2020)

V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 25. 8. 2020 do 9. 10. 2020 vystaveno řešení návrhu Změny č. II ÚP Olomouc.

Připomínky k níže zveřejněnému návrhu Změny č. II ÚP Olomouc může uplatnit každý, a to nejpozději do 9. 10. 2020.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Veřejné projednání bude následovat až po vyhodnocení výsledků společného jednání a úpravě dokumentace.

 

Návrh změny č. II. ÚP Olomouc pro společné jednání
  Návrh změny č. II. ÚP Olomouc (výrok i odůvodnění)

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu