Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Cenová mapa

Cenová mapa

Cenová mapa

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce je zpracována podle § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

V cenové mapě je v graficky vymezených skupinách parcel podobných pozemků (tzv. polygony) uvedeno číslo, které značí cenu v Kč/m2. Tato cena je získána ze zrealizovaných převodů vlastnictví pozemků. Pokud se pro některé pozemky ceny nedohledají, nebo byly realizovány před delší dobou, zákon umožňuje, aby byly hodnoty zjištěny porovnáním s cenami jiných pozemků se stejným účelem, využitím a polohou. Cenová mapa platí pro všechny stavební pozemky na správním území města Olomouce, které jsou v této mapě graficky vymezeny a u nichž je uvedena jejich cena. Pokud jsou do CM zařazeny i jiné než stavební pozemky (které nelze, z důvodu malého měřítka, při zpracování vyjmout) postupuje se při oceňování dle kapitoly 3. Textové části - Instrukce k využívání cenové mapy.

V případě převodů nemovitostí slouží cenové mapy a ceny pozemků v nich uvedené jako informace a neomezují výši smluvní ceny, jako indikátor však jednání o tržní hodnotě nemovitosti ovlivňují. Kromě nastavení tržních cen slouží cenové mapy odhadcům ke stanovení ceny pozemku, která je základem pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí a může sehrát svoji roli například i při vyvlastnění pozemků, neboť v tomto případě je náhrada placena v souladu s cenovou mapou.

Aktuální cenová mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrem na záložce Vrstvy v pravé části aplikace cenové mapy je možné zvolit cenové mapy platné od roku 2006/2007.
Minimální technické požadavky na spuštění CM: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 4.

Význam a historie cenové mapy

Informace k cenové mapě

Ing. Jana Dosoudilová Nováková, odbor: strategie a řízení, oddělení: strategického rozvoje, telefon: 588 488 405, email: [email protected]

 

Plochy cenové mapy pro rok 2020 jsou ke stažení ve formátech: CSV, DGN V7, GeoJSON, GML, GeoPackage, SHP.

 

Plochy cenové mapy pro rok 2019 jsou ke stažení ve formátech: CSV, DGN V7, GeoJSON, GML, GeoPackage, SHP.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon