Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Soubory změn č. I.A2 a I.B ÚP Olomouc

Soubory změn I.A2 a I.B ÚP Olomouc

Soubory změn I.A2 a I.B ÚP Olomouc

Níže jsou zveřejněny dokumentace souborů změn I.A2 a I.B, které nabývají účinnosti 28.9.2017.

 

Návrh souboru změn č. I.A2 Územního plánu Olomouc:

Výrok
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
  I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury 1:10 000
  I/02.3 Koncepce technické infrastruktury 1:10 000
  I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně 1:10 000
  I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

Schémata výrokové části:

  I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému 1:20 000
  I/S2 Schéma etapizace 1:20 000

 

Odůvodnění
  Text odůvodnění

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres 1:5 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:20 000
  II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

 

 

Návrh souboru změn č. I.B Územního plánu Olomouc:

Výrok
  Text výroku souboru změn

Výkresy výrokové části:

  I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
  I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
Odůvodnění
  Text odůvodnění

Výkresy odůvodnění:

  II/01 Koordinační výkres,legenda 1:5 000
  II/02 Výkres širších vztahů 1:50 000

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
  SEA

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon