Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č. IX ÚP Olomouc « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. IX ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX ÚP Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. IX s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
28. 7. 2020 v 14:00 hodin
v přednáškovém sále zastupitelstva v objektu Hynaisova 10.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 4. 8. 2020 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 4. 8. 2020 nebude přihlédnuto.

 

Návrh změny č. IX. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Výrok:

  Výrok změny č. IX. ÚP Olomouc (textová i grafická část)

Odůvodnění:

  Odůvodnění změny č. IX. ÚP Olomouc (textová i grafická část)

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu