Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

2. opakované veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

2. opakované veřejné projednání návrhu RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice

RP byl veřejně projednán dne 13.01.2020, do lhůty tj. do 20.1.2020 nebyly podány žádné připomínky a námitky, tři dotčené orgány uplatnily souhlasné stanovisko k měněným částem od opakovaného veřejného porjednání. RP-22 je nyní připraven na vydání.

 

Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP z podnětu a lhůta pro jeho pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.

 

Dokumentace RP-22:

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Pracoviště magistrátu