Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-24 Pražská–východ

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Regulační plán RP-24 Pražská-východ je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V ÚP Olomouc je tento regulační plán označen jako RP na žádost. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem dne 17.6.2019 opatřením obecné povahy č. 1/2019 a účinnosti nabyl dne 4.7.2019.

Regulační plán RP-24 Pražská-východ

Textová část:

I Výrok RP-24 Pražská-východ
II Odůvodnění RP-24 Pražská-východ

Výkresová část výroku:

I/01 Hlavní výkres 1:2 000
I/02 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:2 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:5 000
II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon