Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Zadání regulačního plánu je součástí výroku ÚP Olomouc.Regulační plánu RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova byl vydán ZMO na jednání dne 11.9.2019 jako OOP č. 4/2019 a nabývá účinnosti dne 11.10.2019.

 

Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Textová část:

  Výrok RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova
  Odůvodnění RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu