Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » Regulační plán MPR Olomouc

Regulační plán MPR Olomouc

Regulační plán MPR Olomouc

Regulační plán Městské památkové rezervace Olomouc (RP MPR) vydaný dne 1.7.1999 byl postupem dle §188 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů upraven a byl vydán zastupitelstvem dne 7. 6. 2021 a nabyl účinnosti dne 30. 6. 2021. V souladu s požadavky stavebního zákona došlo k formální úpravě struktury regulačního plánu a některých pojmů, věcné řešení se nijak nemění. Níže zveřejněný regulační plán MPR tedy zobrazuje stav po souboru změn č. IX RP MPR Olomouc v nové struktuře textové i grafické části.

 

Regulační plán (RP) Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

Textová část:

  Výrok
  Odůvodnění
  Příloha odůvodnění č.1
  Příloha odůvodnění č.2
  Příloha odůvodnění č.3

Grafická část výroku:

I/01 Hlavní výkres 1:1 000
I/02 Výkres využití pozemků 1:2 000
I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000
I/04 Koncepce dopravní infrastruktury a zeleně 1:1 000
I/05 Koncepce technické infrastruktury 1:1 000

Grafická část odůvodnění:

II/01 Koordinační výkres 1:1 000
II/02 Výkres širších vztahů 1:10 000
II/03 Tvary střech 1:2 000
II/04 Výkres podrobného využití pozemků a objektů 1:1 000

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon