Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » Regulační plán MPR Olomouc

Úplné znění RP MPR Olomouc

Úplné znění RP MPR Olomouc

Úplné znění Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc zobrazuje stav po souboru změn č. IX RP MPR Olomouc účinný od 29. 2. 2020.

 

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

Textová část:

  Závazná část (aktuální text přílohy č. 1 Vyhlášky č. 9/2005)

Grafická část:

2 Plán funkčního využití - list A
Plán funkčního využití - list B
1:1 000
3 Plán regulačních prvků - list A
Plán regulačních prvků - list B
1:1 000
5 Širší územní vztahy 1:5 000
14 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
je dočasně mimo provoz.

Datová schránka ID: kazbzri
je přetížena.


IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu