Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Regulační plán MPR Olomouc « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » Regulační plán MPR Olomouc

Úplné znění RP MPR Olomouc

Úplné znění RP MPR Olomouc

Úplné znění Regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc zobrazuje stav po souboru změn č. IX RP MPR Olomouc účinný od 29. 2. 2020.

 

Regulační plán Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc

Textová část:

  Závazná část (aktuální text přílohy č. 1 Vyhlášky č. 9/2005)

Grafická část:

2 Plán funkčního využití - list A
Plán funkčního využití - list B
1:1 000
3 Plán regulačních prvků - list A
Plán regulačních prvků - list B
1:1 000
5 Širší územní vztahy 1:5 000
14 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu