Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Příjmení po rozvodu manželství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-102

04. Základní informace

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, se kterým do manželství vstupoval.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení může učinit:

 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění všech zákonných podmínek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemného oznámení o přijetí dřívějšího příjmení.

08. Dotčené instituce

Kterýkoliv matriční úřad.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V Olomouci tuto záležitost vyřizuje:
Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:

 • písemné oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • platný průkaz totožnosti,
 • oddací list,
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

12. Správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání oznámení je šest měsíců od nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu manželství.
Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení; správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč.
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.

15. Návazné činnosti

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod.

17. Právní předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

25. Zodpovědný útvar

Odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matriky, telefonní seznam.

27. Platnost od

17. 1. 2019

28. Aktualizováno kdy

17. 1. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon