Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Obecné informace

Úmrtí – úmrtní list

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

mat-004

04. Základní informace

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk a vyřizovatel pohřbu. Prvopis úmrtního listu (bez poplatku) obdrží pouze vyřizovatel pohřbu.

06. Podmínky a postup řešení

Předpokladem je obdržení potřebných osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů na oddělení matrika. Vyřizovatel pohřbu předá osobní doklady zemřelého při vyřizování pohřbu prostřednictvím pohřební služby, příp. osobně nebo zasláním poštou).

08. Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky, Těšetice, Ústín) vyřizuje: Magistrát města Olomouce, odbor správních činností, oddělení matrika, Horní náměstí č.p. 583 – budova radnice, I. patro

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.
Na oddělení matriky lze odevzdat další doklady zemřelého, např. kartičku zdravotní pojišťovny, cestovní pas, průkaz ZTP, vojenskou knížku, řidičský průkaz.

12. Správní a jiné poplatky

Při vydání prvopisu úmrtního listu se poplatek neplatí.

13. Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

15. Návazné činnosti

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

22. Další informace

Vdovský důchod vyřizuje pozůstalý manžel/manželka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu žadatele.
Informace o pohřebném: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Odbor správních činností, oddělení matrika oznamuje úmrtí zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení a příslušnému okresnímu soudu, který stanoví notáře (dle místa trvalého pobytu zemřelého). Notář poté vyzve k pozůstalostnímu řízení vyřizovatele pohřbu/pozůstalého.

25. Zodpovědný útvar

odbor správních činností, oddělení matrika

26. Zodpovědná osoba

Pracovníci oddělení matrika: telefonní seznam

27. Platnost od

21. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

20. 3. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon