Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Opatření obecné povahy

Popis

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) je vydáváno v samostatné působnosti (typickými příklady OOP vydaného zastupitelstvem jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán - § 43 odst. 4 stavebního zákona).

OOP vždy obsahuje odůvodnění.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek, lze je ale do 3. let od účinnosti posoudit v přezkumném řízení.

Platnost nabývá vydáním, tj. schválením zastupitelstvem.

Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce - účinnost nabývá 15. dnem po vyhlášení, ale v případech, kdy hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.
Všechna od roku 2008 vydaná OOP jsou v elektronické podobě, včetně jejich evidence, k nahlédnutí na internetu. Občané do nich dále mohou nahlížet na odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení úřad územního plánování.

Popis

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) je vydáváno v samostatné působnosti (typickými příklady OOP vydaného zastupitelstvem jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán - § 43 odst. 4 stavebního zákona).

OOP vždy obsahuje odůvodnění.

Proti OOP nelze podat opravný prostředek, lze je ale do 3. let od účinnosti posoudit v přezkumném řízení.

Platnost nabývá vydáním, tj. schválením zastupitelstvem.

Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce - účinnost nabývá 15. dnem po vyhlášení, ale v případech, kdy hrozí vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.
Všechna od roku 2008 vydaná OOP jsou v elektronické podobě, včetně jejich evidence, k nahlédnutí na internetu. Občané do nich dále mohou nahlížet na odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení úřad územního plánování.

Opatření obecné povahy vydaná Zastupitelstvem města Olomouce

Opatření obecné povahy vydaná Zastupitelstvem města Olomouce

Opatření obecné povahy není právní předpis, ale správní akt s konkrétně vymezeným předmětem (slouží jen ke konkretizaci již existujících povinností vyplývajících ze zákona) a s obecně určenými adresáty.

Evidence opatření obecné povahy od 1.1.2008

Číslo Účinnost Opatření
2/2022 29. 9. 2022 Změna č. XIII Územního plánu Olomouc
1/2022 19. 4. 2022 Změna č. XII Územního plánu Olomouc
1/2021 30. 6. 2021 Regulační plán Městské památkové rezervace Olomouc
4/2020 24. 12. 2020 Opatření Změna č. IX Územního plánu Olomouc
3/2020 22. 12. 2020 Opatření Změna č. I RP-13 Sídliště Lazce
2/2020 27. 3. 2020 Opatření RP-21-Sídliště Brněnská - Změna č.1
1/2020 27. 3. 2020 Opatření RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice
11/2019 29. 2. 2020 Opatření Soubor změn č. IX Regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc
10/2019 12. 12. 2019 Opatření Změna č. VIII Územního plánu Olomouc
9/2019 12. 12. 2019 Opatření Změna č. VII Územního plánu Olomouc
8/2019 12. 12. 2019 Opatření Změna č. VI Územního plánu Olomouc
7/2019 28. 1. 2020 Opatření Regulační plán RP-23 Sídliště Norská
6/2019 5. 10. 2019 Soubor změn č. VIII RP MPR Olomouc
5/2019 11. 10. 2019 Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova
4/2019 11. 10. 2019 Regulační plán RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova
3/2019 11. 10. 2019 Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova
2/2019 3. 10. 2019 Regulační plán RP Teichmannova - Peškova
1/2019 4. 7. 2019 Regulační plán RP-24 Pražská - východ
6/2018 2. 1. 2018 Regulační plán RP-17 Sídliště Povel
5/2018 2. 1. 2019 Regulační plán RP-10 Sídliště Na Vozovce - Dvořákova
4/2018 2. 1. 2019 Regulační plán RP-08 Kosmonautů
3/2018 3. 10. 2018 Změna č. V Územního plánu Olomouc
2/2018 3. 10. 2018 Změna č. IV Územního plánu Olomouc
1/2018 29. 3. 2018 Změna č. III Územního plánu Olomouc
5/2017 5. 1. 2018 Regulační plán RP - 21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova
4/2017 5. 1. 2018 Regulační plán RP - 13 Sídliště Lazce
3/2017 28. 9. 2017 Změna č. I.B Územního plánu Olomouc
2/2017 28. 9. 2017 Změna č. I.A2 Územního plánu Olomouc
1/2017 27. 6. 2017 Změna č. I.A1 Územního plánu Olomouc
1/2014 30. 9. 2014 Územní plán SMOl
2/2011 26. 3. 2011 Změna č. VII regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc (Prior)
4/2010 7. 10. 2010 Soubor změn č. VI regulačního plánu městské památkové rezervace Olomouc

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon