Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2021

20. ledna 2021 (st)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2021

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor investic

Přijato: 8. 1. 2021

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 9. 1. 2021

1) Jaká byla v roce 2020 průměrná výše osobního příplatku u řadových nevedoucích (tzn. nepobírajících příplatek za vedení) zaměstnanců Magistrátu města Olomouce. Pokud je to možné, prosím pouze o údaj za skupinu zaměstnanců v 11. platové třídě a výše?
2) Chtěl bych se dále zeptat, jaká byla v roce 2020 průměrná výše mimořádných odměn u řadových nevedoucích (tzn. nepobírajících příplatek za vedení) zaměstnanců Magistrátu města Olomouce? Pokud je to možné, prosím pouze o údaj za skupinu zaměstnanců v 11. platové třídě a výše.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor majetkoprávní

Přijato: 19. 12. 2020, Sp.zn.S-SMOL/308215/2020/OMAJ/Slo

Obsah žádosti: Žádám o následující informace,

  1. Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 (minimálně prosím o poskytnutí těchto informací: předmět převodu (např. auto značky Škoda RZ xx), druh převodu (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní strany).
  2. Byly informace o záměru převést tyto převody obecního majetku v roce 2020 zveřejněny na internetové i normální úřední desce obce? Pokud ano, prosím poskytnutí důkazů o tomto zveřejnění. Dále prosím o poskytnutí URL adres, pokud je tento záměr nadále zveřejněn online na internetové úřední desce.
  3. Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo rad obce? Pokud ano prosím o poskytnutí takových usnesení.
  4. Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím informace o konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu obecního majetku v roce 2020.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 1. 2021, S-SMOL/000544/2021/OMAJ/Svi

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 5. 1. 2021

Přestupek dle zák. č. 240/2000 Sb. Výsledek jednání ve věci R 2070/2020

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 5. 1. 2021

na základě Vaší žádosti č.j. s/2021/01 ze dne 5.1.2021 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), kterou jsme přijali dne 7.1.2021 a jejímž prostřednictvím jste žádali předat seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.), a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010-2020, Vám v příloze v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona předmětný seznam.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 20. ledna 2021 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu