Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2017

Vyžádané informace 2017

Vyžádané informace 2017

19. února 2018 (po)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2017

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 27. 11. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 7. 2017, S-SMOL/176205/2017/OARMV/DPD/Kuc

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 7. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 6. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 6. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 6. 2017, č.j.: SMOL/141291/2017/OARMV/PNL/And

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 2. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 25. 7. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 7. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 2. 5. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 5. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 29. 8. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 7. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 6. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 5. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 3. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 2. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 28. 12. 2017

Usnesení RMO 18.12.2017. Komu náleží schválená odměna? V jaké výši je schválená odměna? Zaslání důvodové zprávy k usnesení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 11. 2017

Text žádosti 1, Text žádosti 2

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 11. 2017, č.j.SMOL/ 255434 /2017/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, č.j.SMOL/197773/2017/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 6. 2017, č.j.SMOL/ 144333 /2017 /OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 6. 2017, č.j.SMOL/132810/2017/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 5. 2017, č.j.SMOL/117675/2017/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2017, Č.j.: SMOl/054231/2017/OKP/sekr/Tie

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 27. 11. 2017, S-SMOL/272688/2017/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 11. 2017, SMOL/255080/2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 11. 2017, S-SMOL/254678/2017/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 8. 2017, SMOL/191447/2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 11. 2017, SMOL/249877/2017/OKT

1. Kolik SIM karet využívá výhradně primátor města?
2. Pokud má v současnosti sjednaný měsíční paušál, tak v jaké výši?
3. Jaké paušály využíval primátor v roce 2016 (vyjádřeno v Kč za měsíc)?
4. Jaké byly náklady za mobilní telefon(y) - myšleno za telefonní služby - pouze primátora města za rok 2016?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 9. 2017, Čj.: SMOL/210395/2017/OKT

1. Prosím o sdělení ceny služebních mobilních tarifů, které jsou poskytovány vašim zaměstnancům.
2. Prosím o sdělení obsahu tarifového balíčku (tj. množství dat, počet volných minut a SMS)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 7. 2017, Čj.: SMOL/164994/2017/OKT

Žádám o informaci o výši platů, příplatků, odměn, náhrad, platovou třídu a platový stupeň vedoucích odborů MMOl v letech 2013,2014,2015 a 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 6. 2017, SMOL/155528/2017

Dne 29.6.2017 dručena žádost SMOL/155528/2017 o informaci kolik pracovníků Magistrátu města Olomouce má úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru právo ke dne 1.1.2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 6. 2017, SMOL/155158/2017

Dne 29.6.2017 doručena žádost č.j. SMOL/155158/2017 o poskytnutí informace o výši platů, příplatků, odměn, náhrad, platové třídě a platovém stupni zaměstnance Magistrátu města Olomouce Mgr. Vlasty Kauerové v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a v prosinci roku 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 6. 2017, SMOL/146487/2017

Dotaz: Žádám o poskytnutí Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl, v rozsahu dvou kapitol a to: "Proces orientace" a "Průběžné vzdělávání".

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 6. 2017, Čj.: SMOL/134198/2017/OKT

Dotaz: Žádám o informaci, zda a případně na jaké pozici pracuje u vás paní Šárka Šupová.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 5. 2017, Čj.: SMOL/115961/2017

Dotaz: Žádost o informaci
1) - o počtu restauračních zahrádek povolených pro rok 2017 na ulici Rožňavská (mezi Rožňavskou a Družební)
- informaci o velikosti těchto zahrádek
- informaci o jejich provozní době
- informaci, zda město přihlíží k problémům a řeší stížnosti na provoz zahrádek v minulých letech
2) - ohledně nové cyklostezky ve stejném místě. Zajímalo by mne, proč je ze strany města značena jako smíšená stezka pro pěší a cyklisty, když v uvedeném prostoru jsou dva funkční chodníky pro pěší - proč se tedy chodci mají ještě motat mezi cyklisty?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 5. 2017, Čj.: SMOL/109183/2017/OKT/PERS

Dotaz: Žádám o
- platný platový výměr Mgr. Ludmily Markové - vedoucí odd. stavebně právního stavebního odboru MMOl,
- požadované vzdělání a požadavky na místo vedoucí odd. stavebně právního stavebního odboru MMOl,
- výjimky z požadavků, pokud jsou pro jmenovanou uděleny.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 1. 2017, Č.j.: SMOL/002151/2017/OKT/Cer

Žádost o poskytnutí úplných informací a dokumentů:
1) o vedení řízení (vč. informací o podnětu, datech úkonů, kdo je účastníkem řízení, o provedených důkazech), o rozhodnutích, o stanoviscích, o vyjádřeních, o pokynech, o odborných posudcích apod. vydaných (poskytnutých, zpracovaných, obdržených apod.) za státní správu ve věci Šantovka Tower v období od 14.6.2016 do dne vyřízení žádosti,

2) o vedení řízení (vč. informací o podnětu, datech úkonů, kdo je účastníkem řízení, o provedených důkazech), o rozhodnutích, o stanoviscích, o vyjádřeních, o pokynech, o odborných posudcích apod. vydaných (poskytnutých, zpracovaných, obdržených apod.) za státní správu ve věci ochranného pásma MPR Olomouc v období od 1.1.2016 do dne vyřízení žádosti,

3) stanoviska, vyjádření a jiné dokumenty SMOL (včetně dokumentů interních) vydané (poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) samosprávou ve věci Šantovka Tower v období od 14.6.2016 do dne vyřízení žádosti,

4) stanoviska, vyjádření a jiné dokumenty SMOL (včetně dokumentů interních) vydané (poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) samosprávou ve věci ochranného pásma MPR Olomouc v období od 1.1.2016 do dne vyřízení žádosti,

U předávaných dokladů prosím, abyste uvedli:
- rozlišení, zda ten který doklad je vydán v rámci samosprávné činnosti, či v rámci výkonu státní správy,
- u dokladů, z jejichž znění to jednoznačně nevyplývá, zda jde o závazné vyjáření, či jen prezentaci odborného názoru, či jiný pro správní řízení nezávazný doklad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2017, Č.j.: SMOL/014907/2017/OKT/Cer

Žádám o obsah důvodové zprávy ze 76. schůze RMO k bodu usnesení č. 19 (různé)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 27. 11. 2017 | č.j.: S-SMOL/271420/2017/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 27. listopadu 2017, vedená pod sp. zn. S-SMOL/271420/2017/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:

  1. kopie stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, č.j. SMOL/244838/2017/OKR/KVIDI/NoM ze dne 6. listopadu 2017, přičemž žádost byla adresována jak odboru majetkoprávnímu MMOl, tak zároveň odboru koncepce a rozvoje MMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 8. 2017 | č.j.: S-SMOL/196282/2017/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím členovi zastupitelstva podaná dne 24.8.2017, vedená pod sp. zn.:S-SMOL/196282/2017/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací a dokumentů:

  1. Odboru koncepce a rozvoje – rozhodnutí, stanoviska , vyjádření , pokyny vč. Interních, odborné posudky a podklady apod., vydané (poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) za státní správu a samosprávu ve věci nového obytného souboru na nároží ulic Demlova a Na Letné;
  2. Stavebního úřadu – vlastní vydané dokumenty ( rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádosti apod.) z územního a stavebního řízení (vč. informací o podnětech, datech úkonů, kdo je účastníkem řízení, o provedených důkazech apod.) ve věci nového obytného souboru na nároží ulic Demlova a na Letné;
  3. Statutárního města Olomouce – rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, pokyny vč. interních, odborné posudky a podklady, zápisy z jednání apod. vydané (vydané, poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) za státní správu ve věci heliportu od 1.1.2017;
  4. Statutárního města Olomouce – rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, pokyny vč. interních, odborné posudky a podklady, zápisy z jednání apod. vydané (vydané, poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) za státní správu a samosprávu ve věci změny územního plánu č. I/07:SLAVONÍN, TECHNOLOGICKÝ PARK OLOMOUC-HNĚVOTÍN od 1.1.2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2017 | č.j.: SMOL/153312/2017/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 28.6.2017, vedená pod č.j. : SMOL/153312/2017/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací:

  1. Do jakých funkčních ploch byly zařazeny pozemky p. č. 244/1 a p. č. 244/4, oboje k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v rámci jednotlivých veřejných projednání územně plánovací dokumentace schválené a vydané zastupitelstvem města Olomouce formou Opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15. 9. 2014 s účinností ode dne 30.9.2014 jako Územní plán Olomouc, a to od fáze konceptu přes jednotlivá veřejná projednání návrhu zemního plánu Olomouc (koncept – červenec 2010, návrh – březen 2013, upravený návrh – duben 2014)?
  2. Jaké bylo úplné a doslovné znění výroku a odůvodnění pro zařazení pozemků p. č. 244/1 a p. č. 244/4, oboje k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do konkrétních funkčních ploch v rámci jednotlivých veřejných projednání územně plánovací dokumentace schválené a vydané zastupitelstvem města Olomouce formou Opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 15. 9. 2014 s účinností ode dne 30. 9. 2014 jako Územní plán Olomouc, a to od fáze konceptu přes jednotlivá veřejná projednání návrhu Územního plánu Olomouc (koncept – červenec 2010, návrh – březen 2013, upravený návrh – duben 2014)?
  3. Co bylo podkladem pro změnu funkčního využití pozemku p. č. 244/4, k. ú. Hodolany, obec Olomouc, z regulativu „plochy smíšené výrobní“ - (V) na „plochy veřejných prostranství“ - (P)?
  4. Co bylo podkladem pro změnu funkčního využití pozemku p. č. 244/1, k. ú. Hodolany, obec Olomouc, z regulativu „plochy veřejných prostranství“ - (P) na „plochy smíšené obytné“ - (B)?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2017 | SMOL/157375/2017/OKR/KVIDI/Pri

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 3.7.2017, vedená pod č.j.: SMOL/157375/2017/OKR/KVIDI/Pri, jejímž požadavkem je poskytnutí „vyjádření odboru koncepce a rozvoje k pronájmu areálu Letní kino Olomouc – podklad č.j. SMOl/050798/2016/OKR/KVI/Ger ze dne 16.3.2016“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor majetkoprávní

Přijato: 30. 11. 2017 | S-SMOL/277627/2017/OMAJ/Svi

Žádost o zaslání kopie výpovědi z nájmu nebytých prostor Letního kina.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 11. 2017 | S-SMOL/271418/2017/OMAJ/Svi

Žádost o zaslání kopie stanoviska vydaného odborem koncepce a rozvoje MMOl dne 6. 11. 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 11. 2017 | S-SMOL/270308/2017/OMAJ/Svi

Žádost o zaslání nájemní smlouvy k pozemku parc. č. st. 903 v k. ú. Povel, včetně případných dodatků nebo doložek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 10. 2017 | S-SMOL/250452/2017/OMAJ/Svi

Žádost o kopii smlouvy mezi Magistrátem města Olomouc a zhotovitelem opravy památníku padlých v I. světové válce v Nedvězí a o kopii restaurátorské zprávy, která řeší opravu pomníku padlých v Nedvězí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 10. 2017 | S-SMOL/248085/2017/OMAJ/Vys

Žádost o možnost nahlédnutí do spisů týkajících se Letního kina v Olomouci a možnost pořízení kopií vybraných podkladů, které souvisí se soutěží o nájemce areálu Letního kina Olomouc, samotným areálem a nájemní smlouvou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 10. 2017 | S-SMOL/241322/2017/OMAJ

Žádost o zaslání kopie dohody o parcelaci mezi SMOl a panem Antonínem Kučerkou v KÚ Holice u Olomouce, obec Olomouc, LV č. 2593

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 9. 2017 | S-SMOL/206288/2017/OMAJ

Žádost o předání části znaleckého posudku č. 222A72/2017 k odkupu pozemků a zařízení zimního stadionu Olomouc. Konkrétně se jedná o tabulku č. 6 na straně 34, tabulku č. 28 na straně 94 - rekapitulace a první stranu znaleckého posudku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 8. 2017 | S-SMOL/190505/2017/OMAJ/Vys

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 8. 2017 | S-SMOL/186919/2017/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 6. 2017 | S-SMOL/150254/2017/OMA/Vys

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2017 | S-SMOL/157430/2017/OMAJ/Vys

Žádost o předání přílohy č. 4 k bodu č. 3.1. důvodové zprávy pro jednání RMO dne 5. 4. 2016, bod programu 2 Majetkoprávní záležitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2017 | S-SMOL/157425/2017/OMAJ/Vys

Žádost o předání přílohy č. 5 k bodu č. 3.1. důvodové zprávy pro jednání RMO dne 5. 4. 2016, bod programu 2 Majetkoprávní záležitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2017 | S-SMOL/153666/2017/OMAJ/Svi

Výše nájmu týkající se pozemku a stavby na pozemku č. 990/2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, sdělení jména nájemce a zaslání nájemní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2017 | S-SMOL/157429/2017/OMAJ

Žádost o předání sazeb pachtovného pozemků schválených RMO dne 1. 3. 2016, bod č. 3.1., vč. přílohy č. 7 důvodové zprávy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 5. 2017 | S-SMOL/124113/2017/OMAJ/Svi

Poskytnout fotokopie všech smluv uzavřených s právnickými osobami: Spolek přátel olomouckého jazzu, CHOMOUT s.r.o. a CHOMOUT prodej s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 4. 2017 | S-SMOL/097708/2017/OMAJ/Svi

S jakými subjekty statutární město Olomouc uzavřelo smlouvy o pronájmu plakátovacích ploch na území města? Poskytnutí kopií smluv.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 4. 2017 | S-SMOL/085939/2017/OMAJ

Zaslání kupní smlouvy na nemovitost nacházející se na adrese Blažejské náměstí 95/10, Olomouc (Restaurace Michalský výpad).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 3. 2017 | S-SMOL/079361/2017/OMAJ

Žádost o sdělení, zda, komu a v jakých obdobích byla od roku 2014 pronajímána nemovitost nacházející se na adrese Blažejské náměstí 95/10, Olomouc (Restaurace Michalský výpad). Zároveň je požadováno, aby byly poskytnuty příslušné nájemní smlouvy včetně případných dodatků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2017 | S-SMOL/051160/2017/OMAJ/Svi

Žádám o poskynutí kopie příslušné smlouvy týkající se vypořádání majetkových vztahů k pozemkům v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterých se nachází skládka společnosti Veolia Energie ČR, a.s. k ukládání stabilizátorů a sdělení, zda a kdy město Olomouc obdrželo příslušnou finanční náhradu za užívání těchto pozemků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2017 | S-SMOL/029420/2017/OMAJ/Svi

Žádám o poskytnutí kopií smluv, které uzavřelo statutární město Olomouc se společností euroAWK s.r.o. o všech typech pronájmů reklamních prostor na území města včetně zastávek MHD.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor ochrany

Přijato: 1. 12. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor památkové péče

Přijato: 23. 10. 2017, Zn.: S-SMOL/242996/2017/OPP

Žádost: Poskytnutí všech rozhodnutí nebo jiných opatření MMOL, která reagují na podnět Památkové inspekce Ministerstva kultury ze dne 12. června 2017, ZN: MK 39028/2017 PI.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 9. 2017, Zn.: S-SMOL/216074/2017/OPP

Žádost: Poskytnutí úplných informací a dokumentů o vlastní vydané dokumenty (rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, žádosti apod.) vč. podkladových dokumentů, ve věci východní tangenty, v období od 1.1.2017 do dne zpracování žádosti. U dokladů, z jejichž znění to jednoznačně nevyplývá, prosím o sdělení, zda jde o závazné vyjádření či jen prezentaci odborného názoru či jiný pro správní řízení nezávazný doklad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 9. 2017, Zn.: S-SMOL/206768/2017/OPP

Žádost: Poskytnutí všech rozhodnutí nebo jiných opatření MMOL, která reagují na podnět Památkové inspekce Ministerstva kultury ze dne 12. června 2017, zn: MK 39028/2017 PI

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 8. 2017, Zn.: S-SMOL/188431/2017/OPP

Žádost: Poskytnutí všech rozhodnutí nebo jiných opatření MMOL, která reagují na podnět Památkové inspekce Ministerstva kultury ze dne 12. června 2017, zn: MK 39028/2017 PI

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 7. 2017, S-SMOL/165028/2017/OPP

Žádost: jaké závazné stanovisko dal Odbor památkové péče MMOL k nepovolené stavbě dvorních křídel objektu Riegrova, č. or. 24, č. p. 382, č. parc. 358, katastr Olomouc – město v rámci probíhajícího řízení o dodatečném povolení stavby, které vede Odbor stavební MMOL.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 4. 12. 2017, S-SMOL/279415/2017/OPR/Kop

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou se domáháte poskytnutí všech rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, smluv, zápisů z jednání a jiných úkonů MMOl, které jakýmkoli způsobem omezují či upravují veřejné užívání místní komunikace v Kozí uličce v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 11. 2017, S-SMOL/256227/2017/OPR/

Je předmětem Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností TOXIN s.r.o. dne 31. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) také monitoring titulů společnosti Economia a.s. ?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 11. 2017, S-SMOL/254245/2017/OPR/Kop

Poskytnutí důvodové zprávy, na jejímž základě jednala dne 31.10.2017 Rada města Olomouce o bodu 2.9. programu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 10. 2017, S-SMOL/241750/2017/OPR/Kop

Poskytnutí důvodové zprávy, na jejímž základě jednala dne 10.10.2017 Rada města Olomouce o bodu 2.7. programu

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 9. 2017, S-SMOL/218484/2017/OPR/Kop

1. datum vystavení Výzvy kúhradě smluvní pokuty u každé ze 13 provozoven předzahrádky,
2. ve kterém roce byly poprvé uzavřeny Dohody se statutárním městem Olomouc a provozovateli předzahrádek umístěných na místních komunikacích,
3. kdo měl v kompetenci informovat městskou policii o existenci Dohod a kdo do 14. 6. 2017 sledoval jejich dodržování.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 9. 2017, S-SMOL/210810/2017/Kop

1. poskytnutíseznamu sankcí udělených za nedodržení povolené provozní doby restauračních předzahrádek na základě „Dohody se statutárním městem Olomouc“ v období červen a červenec 2017, a to včetně jména provozovny příslušné k předzahrádce a sankce udělené statutárním městem Olomouc,
2. poskytnutíseznamu záznamů městské policie o překročení povolené provozní doby restauračních předzahrádek (tj. dle „Dohody se statutárním městem Olomouc“ do 22:00 ve všední den a do 24:00 v pátek a sobotu) v období 1. až 15. srpna 2017, a to včetně data, času, jména provozovny příslušné k předzahrádce a údaje, zda byl hlídkou městské policie proveden pozitivní záznam o porušení povolené provozní doby a sankce udělené statutárním městem Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 5. 2017, S-SMOL/111000/2017

Žádám o komplexní předání zpracovaného výsledku veřejné zakázky č. 16138.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2017, doručena dne 24. 2. 2017, S-SMOL/048936/2017/Kop

1. vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách)
2. pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace
3. počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2017, čj. S-SMOL/020191/2017/Kop

Žádost o veškeré smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01 a jejích dohodců: FIN-servis, a.s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521 se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ 272 01, PROSPEKSA, a.s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00 a dále zadávacích podmínek vztahujících se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016 v rámci nichž došlo ze strany statutárního města Olomouce k uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01, bylo-li takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 26. 11. 2017 | SMOl/Přest/R1194/2016/KN

Předmět žádosti: Poskytnutí stejnopisu rozhodnutí zn.: SMOl/Přest/R1194/2016/KN

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 11. 2017 | SMOl/Přest/R1652/2017/KF

Předmět žádosti: Poskytnutí stejnopisu rozhodnutí zn.: SMOl/Přest/R1652/2017/KF

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 11. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 10. 2017, SMOl/Přest/R1100/2017/JB

Poskytnutí kopie spisu zn. SMOl/Přest/R1100/2017/JB

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 8. 2017, SMOl/Přest/R422/2017/BM

Sdělení značky projednávaného přestupku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, SMOl/Přest/R707/2016/BG

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R707/2016/BG

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2017, SMOl/Přest/74/39/2017/MT

Počet projednávaných rozhodnutí ve věci přestupků podle § 47 zák. č. 200/1990 Sb. a § 16a odst. 1 písm. a),l) zák. č. 328/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 3. 2017, SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017, SMOL/Přest/74/38/2017/MT

Statistické výkazy přestupků za roky 2012 - 2016

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 2. 2017, SMOl/Přest/R1040/2016/JJ

Poskytnutí kopie rozhodnutí zn.: SMOl/Přest/R1040/2016/JJ

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2017, SMOl/Přest/R1557/2016/JB

Poskytnutí kopie spisového materiálu zn.: SMOl/Přest/R1557/2016/JB

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správy městských komunikací a MHD

Přijato: 27. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 28. 12. 2017, čj. SMOL/298440/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.12. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/298440/2017 ve věci kolaudace a povolené hudební produkce provozovny Beer bar Na stojáka, Olomouc - Horní náměstí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 12. 2017, čj. SMOL/293141/2017

Stavební odbor obdržel dne 19.12. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/293141/2017 ve věci poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se ralizují na území města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 12. 2017, čj. SMOL/280910/2017

Stavební odbor obdržel dne 05.12. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/280910/2017 ve věci poskytnutí kopií stanovisek a vyjádření, týkajících se objektu Riegrova 22, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 10. 2017, čj. SMOL/249927/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.10. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/249927/2017 ohledně vybudování a zkolaudování inženýrských sítí k prodejnímu stánku na poz.par.č. 480/3 v k.ú. Neředín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 11. 2017, čj. SMOL/266964/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.11. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/266964/2017 ve věci povolení změny užívání v objektu Uhelná - Mlýnská, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 11. 2017, čj. SMOL/259658/2017

Stavební odbor obdržel dne 9.11. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/259658/2017 ve věci poskytnutí kopie povolení užívání stavby Delta servis, kNN, distribuční soustava Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 10. 2017, SMOL/242294/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.10. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/242294/2017 ve věci průběhu povolovacího řízení k objektu Riegrova č.or.24, č.p. 382, k.ú. Olomouc- město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 10. 2017, SMOL/244040/2017

Stavební odbor obdržel dne 17.10. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/244040/2017 ve věci poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu o užívání, popř. předčasného užívání přístavby hotelu Alley.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 10. 2017, SMOL/232073/2017

Stavební odbor obdržel dne 10.10. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/232073/2017 ve věci poskytnutí kopií všech listin a opatření, na základě kterých bylo povoleno omezení motorové dopravy v katastrálním území Velká Bystřice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 9. 2017, SMOL/222720/2017

Stavební odbor obdržel dne 29.09. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/222720/2017 ve věci poskytnutí kopií odsouhlasení užívání stavby v Samotiškách -ul. Borová.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 9. 2017, SMOL/219874/2017

Stavební odbor obdržel dne 25.09. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/219874/2017 ve věci zaslání kopií všech povolení spojených s výstavbou kluziště na Dolním náměstí v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 9. 2017, SMOL/218738/2017

Stavební odbor obdržel dne 22.09. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/218738/2017 ve věci vedených řízení na pozemku p.č. 436/4, k.ú. Povel, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 8. 2017, SMOL/195162/2017/OS/Nav

Stavební odbor obdržel dne 23.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/195162/2017/OS/Nav ve věci vydaných rozhodnutí a povolení na výstavbu RD na ul. Hamerská, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 9. 2017, SMOL/214828/2017

Stavební odbor obdržel dne 18.09. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/214828/2017 ve věci poskytnutí kopií rozhodnutí a stavebních povolených vydaných stavebním úřadem pro stavbu německého gymnázia v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200640/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/200640/2017 ve věci všech vedených řízení v objektu Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200632/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/200632/2017 ve věci řízení v domě Hněvotínská 18, Olomouc - projektová dokumentace rozvodu plynu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200639/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08.2017 žádost o informaci čj. SMOL/200639/2017 ve věci sdělení ohledně účasti žadatelky na jednáních stavebního úřadu v objektu Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200631/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/200631/2017 ve věci řízení, vedených v domě Hněvotínská 18.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200635/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/200635/2017 ve věci předložené projektové dokumentace k plynu v objektu Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL/200634/2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/200634/2017 ve věci předložených dokumentací v řízení v objektu Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 8. 2017, SMOL//2017

Stavební odbor obdržel dne 30.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL//2017 ve věci určení účastníků řízení jednání v domě Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 9. 2017, SMOL/203756/2017

Stavební odbor obdržel dne 04.09. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/203756/2017 ve věci poskytnutí kopií dokumetů stavebního úřadu, vydaných na parc. č. 1868/4, k.ú. Holice u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 8. 2017, SMOL/201059/2017

Stavební odbor obdržel dne 31.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/201059/2017 ve věci vydaných rozhodnutí stavebního úřadu k parcele č. 115/5, 115/2, 115/62 v k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 8. 2017, SMOL/189905/2017

Stavební odbor obdržel dne 24.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/196282/2017 ve věci poskytnutí kopií rozhodnutí stavebního úřadu ve věci nového obytného souboru na ná roží ulic Demlova a Na Letné v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 8. 2017, SMOL/189905/2017

Stavební odbor obdržel dne 16.08. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/189905/2017 ve věci povolení oplocení staveniště na nároží ulic Demlova a Na Letné v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 7. 2017, SMOL/174007/2017

Stavební odbor obdržel dne 25.07. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/174007/2017 ve věci poskytnutí informací o probíhajících jednáních na objektu Riegrova č.o24, Olomouc, popř. o zaslání kopií stanovisek odboru památkové péče.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 7. 2017, SMOL/174045/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.07. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/174045/2017 ve věci poskytnutí kopií dokladů a stanovisek, týkajících se nemovitosti č.p. 156, k.ú. Hejčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 7. 2017, SMOL/163585/2017

Stavební odbor přijal dne 12.07. 2017 osobní podání žádosti o informaci čj. SMOL/163585/2017 ve věci poskytnutí kopií dokumentů stavebních povolení v k.ú. Lazce a ul. Demlova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151948/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151948/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151967/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151967/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151971/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151971/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151957/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151957/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151940/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151940/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151960/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151960/2017, věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151963/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151963/2017 ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/151952/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/151952/2017, ve věci poskytnutí informací týkajích se nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 6. 2017, SMOL/149654/2017

Stavební odbor obdržel dne 26.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/149654/2017 ve věci poskytnutí kopií dokumentů povolení pro staveníka FK Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 29.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL//2017 ve věci klaudačního souhlasu na objekt par.č. 51/1 v k.ú. Klášterní Hradisko.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06.2017 žádost o informaci čj. SMOL/145897/2017 ve věci povolení plynového topidla v domě Mariánská 7, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 29.06.2017 žádost o informaci čj. SMOL/155124/2017 ve věci nástavby dvorních křídel v ul Riegrova č. 24, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.06.2017 žádost o informaci čj. SMOL/152483/2017 ve věci nástavby dvorních křídel v ul Riegrova č. 24, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 15.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/142703/2017 ve věci výstavby oplocení na p.č. 9/4 v k.ú. Lazce a dále prošetření drobných staveb tamtéž.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 6. 2017, SMOL/146324/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/146324/2017 ve věci sdělení nadmořské výšky 1. obytného podlaží na poz. par.č. st.755, k.ú. Lazce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 6. 2017, SMOL/136264/2017

Stavební odbor obdržel dne 07.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/136264/2017 ve věci způsobu využití stavby pro rodinnou rekreaci právnické osobě za účelem podnikání.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 6. 2017, SMOL/135509/2017

Stavební odbor obdržel dne 06.06. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/135509/2017 ve věci poskytnutí kopií dokladů, spojených s povolením "Britské školky", k.ú. Klášterní Hradisko v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 5. 2017, SMOL/123480/2017

Stavební odbor obdržel dne 24.05. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/123480/2017 ve věci poskytnutí kopií dokladů z archivního spisu k budově č.p. 812 a č.o. 17a, k.ú. Holice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 5. 2017, SMOL/112793/2017

Stavební odbor obdržel dne 11.05. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/112793/2017 ve věci poskytnutí kopie dokumentů spojených s povolením stavby stavitele FK Nemilany v roce 2001.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 5. 2017, SMOL/112793/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 11.05. žádost o informaci čj. SMOL/112793/2017/OS ve věci poskytnutí poskytnutí kopie dokumentů vedených ve spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/112824/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/112824/2017/OS ve věci poskytnutí kopie dokumentů vedených ve spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/023675/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017/OS ve věci poskytnutí kompletní kopie spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/023675/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017/OS ve věci poskytnutí kompletní kopie spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, čj. SMOL/096780/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.04. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/096780/2017 ve věci poskytnutí rozhodnutí a stanovisek ohledně povolení umístění kluziště na Dolním náměstí v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 4. 2017, čj. SMOL/081279/2017

Stavební odbor obdržel dne 03.04. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/081279/2017 ve věci nastavby panelového domu č.p. 361, k.ú. Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 3. 2017, čj. SMOL/076269/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/076269/2017 ve věci poskytnutí písemností, týkajících se omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy nad 12t ul. Foersterova v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 3. 2017, čj. SMOL/075153/2017

Stavební odbor obdržel dne 27.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/075153/2017 ve věci zaslání doplňujících informací ve věci areálu Interkov CZ v Olomouci - Chomoutově.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 3. 2017, čj. SMOL/062260/2017

Stavební odbor obdržel dne 14.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/062260/2017 ve věci poskytnutí seznamu stavebních řízení, probíhajících v Olomouci, č.p. 322, k.ú. Černovír a možnost nahlédnutí do spisu uvedené nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 3. 2017, čj. SMOL/066847/2017

Stavební odbor obdržel dne 16.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/066847/2017 ve věci poskytnutí dokumentů, týkajících se stavebního řízení, vedeného našim stavebním úřadem.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 3. 2017, čj. SMOL/055040/2017

Stavební odbor obdržel dne 06.03. 2017 stížnost ohledně vyřízení žádosti o informacize dne 27.01. 2017 čj. SMOL/055040/2017 ve věci poskytnutí kompletní spisové dokumentace v k.ú. Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, čj. SMOL/023675/2017

Stavební odbor obdržel dne 27.01. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017 ve věci poskytnutí kompletní spisové dokumentace v k.ú. Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 3. 2017, čj. SMOL/056113/2017

Stavební odbor obdržel dne 01.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/056113/2017 ve věci poskytnutí kopie záznamu z místních šetření, konaného dne 07.02. 2017 v k.ú. Štěpánov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2017, čj. SMOL/040138/2017

Stavební odbor obdržel dne 15.02. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/040138/2017 ve věci poskytnutí výsledku zaměření pozemku parc. č. 441/1 v k.ú. Povel, včetně poskytnutí informace o ceně posudku na výše uvedené.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2017, čj. SMOL/009546/2017

Stavební odbor obdržel dne 11.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/009546/2017 ve věci veškerých stavebních řízení elektrického vedení v k.ú. Samotíšky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 1. 2017, čj. SMOL//2016

Stavební odbor obdržel dne 13.01. 2017 žádost o informaci čj. SMOL//2016 ve věci sdělení a poskytnutí dokumentů týkajících se objektu č.p. 382/24 v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 30. 11. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 11. 2017, Čj.: SMOL/253978/2017

Žadatel v nedávné době zažádal o poskytnutí informací o tom, zda došlo ze strany povinného k úhradám jakýchkoliv částek na účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. V této věci se mu dostalo negativní informace. Žadatel přitom z veřejně dostupných informací ví, že k takovýmto platbám docházelo, kdy v tomto viz informace o zvyšování základního kapitálu v citované společnosti. Mimoto žadatele zajímaly i další platby typu provozních či investičních nákladů, dotací, příspěvků apod.
Žadatel tak tímto znovu žádá, aby vyjma již poskytnutých informací byly žadateli poskytnuty informace o veškerých platbách ve prospěch společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., to za období let 2011 – 2016, a to včetně podkladové písemné dokumentace (smlouvy, rozhodnutí, aj., je-li tato k dispozici).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 10. 2017, Čj.: SMOL/238129/2017/OVVI/SPORT/Hal

Žádost o informaci - SK Sigma Olomouc a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 25. 9. 2017

na základě Vaší žádosti ze dne 25. 9. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jsme obdrželi dne 27. 9. 2017 a jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí informací o fungování záchranných stanic pro handicapovné živočichyv rámci územní působnosti našeho úřadu (konkrétně ZS Stránské při ZO ČSOP Sovinecko se sídlem v Břidličné + ZS Ruda při ZO ČSOP Šumperk se sídlem v Rudě nad Moravou), a to pokud jde o kvalifikovaný odhad případných dotazů na náš úřad, týkajících se umístění handicapovaného živočicha do záchranné stanice, či o informaci, že preferujeme jinou záchrannou stanici v našem dosahu, Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona sděluji:

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 7. 2017

Dotaz:
1) kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Statutární město Olomouc?;
2) v kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?;
3) v kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?;
4) kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?;
5)jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd (pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ)?;
6) kolikrát orgány ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?;
to vše za období od 1.1. dodnes,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 6. 2017

Dotaz: 1) došlo již v Olomouci nebo správním obvodu k uplatnění mechanismu dle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, tedy k provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv v rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci?;
2) je-li odpověď na 1) kladná, o kolik případů se jednalo?;
3)jaké byly výsledky učiněnýc kontrol? - byly zjištěny nějaké nedostatky a případně učiněny kroky ke zjednání nápravy?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 6. 2017

Dotaz: zaslání kopií účtů za plyn, účtů za vyvážení žumpy a žádosti o vynětí půdy ze ZPF (parc. č. 770/1) – vše ve vztahu k FK Nemilany ve Sportovní ulici, Vám v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona sděluji:

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 5. 2017

Dotaz:
a) veškerých provedených posudků a studí, týkajících se hluku, emisí a automobilové a nákladní dopravy a stavební statiky, které byly provedeny na ulici Ilji Erenburga, nacházející se na pozemku parc. č 439/1 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc v letech 2014 až po dnešek;
b) soupisu všech ulic, kde se studie, týkající se hluku, emisí, automobilové a náíkladní dopravy a stavební statiky, konaly v letech 2014 - doposud,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 4. 2017

Dotace na čističku odpadních vod na RD (novostavba) v obci Grymov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017

K Vaší žádosti ze dne 21.3.2017 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), týkajících se množství směsného komunálního odpadu (tj. obsah popelnic na směsný komunální odpad) a množství jednotlivých separovaných složek komunálního odpadu (tj. množství plastů, papíru, skla, případně bioodpadu, kovů, nebezpečného odpadu…) vytvořeného na území Olomouce za každý jednotlivý rok od roku 1997 do roku 2016 (a nejsou-li data za toto časové období dostupná, prosíte o data za časové období, za které dostupná jsou), přičemž žádáte pouze o souhlas se zpřístupněním těchto dat společností EKO-KOM, a.s., nebo Českým statistickým úřadem (tyto subjekty požadovanými daty disponují, vyžadují však souhlas dané obce k jejich poskytnutí) a o zaslání tohoto souhlasu na níže uvedenou elektronickou adresu,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017

Způsob zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016, přičemž Vám postačí zaslání obecně závazných vyhlášek platných v jednotlivých letech výše uvedeného časového období vztahujících se ke zpoplatnění komunálního odpadu (tj. OZV vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nebo OZV vydané na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a v případě, že byl v určitém roce komunální odpad zpoplatněn na základě § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, prosíte rovněž o zaslání ceníku (sazeb za objem odpadových nádob a četnost jejich vývozu) platného pro daný rok a v případě, že byl komunální odpad zpoplatněn dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, prosíte o sdělení výše poplatku a v případě, že poplatek za komunální odpad nebyl stanoven (náklady byly zcela hrazeny z jiných rozpočtů), prosíte o sdělení, jakých let se tato situace týká.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 3. 2017

Informace o počtu stromů rostoucích na území statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 2. 2017

Informace a podklady, které byly použity pro naše vyjádření ze dne 2.2.2017 č.j. SMOL/028605/2017/OZP/OVZD/Hý (jen pro stanovisko odd. péče o krajinu a zemědělství – Ing. Kolenyáková – str. 2) a doplněné naším vyjádřením č.j. SMOL/040780/2017/OZP/PKZ/Kol ze dne 24.2.2017 – jde Vám zejm. o průzkumy, které hodnotí biotopickou významnost území. tj. vyhodnocení biotopů, případně entomologický, chiropterologický, ornitologický průzkum a další průzkumy, které prokazují výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 2. 2017

Poskytnutí kopie aktuálních výsledků posledního měření vzorků vody z kontrolních vrtů nacházejících se v k. ú. Nemilany – bývalé odkaliště, skládka.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2017

Dne dne 17.1.2017 jsme obdrželi Vaši žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodné přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"), týkající se toho, kolik bylo u nás na ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF, a to za roky 2014, 2015 a 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 1. 2017

Dne 18. 1. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, zda na pozemcích parc. č. 1329/7, 1334/2, 1344/8, 1346/12, 1347, 1356/1, 1354/35 a 1354/37 (vše v k. ú. Dub nad Moravou) vázne ochranné pásmo vodního zdroje a pokud ano, žádáte o poskytnutí rozhodnutí/opatření obecné povahy, na základě kterých bylo dané ochranné pásmo stanoveno, a to včetně všech příloh a mapových podkladů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení zprostředkující subjekt ITI

Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Poslední úprava: 19. února 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu