Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2018

Vyžádané informace 2018

Vyžádané informace 2018

31. prosince 2018 (po)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2018

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 9. 9. 2018

Žádám o poskytnutí kopie úředního záznamu a fotodokumentace obsažených ve spisovém materiálu vedeném pod sp. zn. S-SMOL/080357/2018/OARMV, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostřednictvím datové schránky (§ 4 odst. 5 InfZ). Žadatelce postačuje verze se znečitelněnými osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 8. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 8. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 14. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 9. 2018, odvolání: 25.9.2018

Text žádosti, odvolání.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor informatiky

Přijato: 12. 2. 2018

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. Žždám o tyto informace:

  • Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
  • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
  • Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
  • Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017
  • Cena za prezidentské volby 2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 2. 8. 2018 | SMOL/186723/2018/OIAK

Požádáno o poskytnutí:
1) Důvodová zpráva a Protokol ke kontrole hospodaření Moravské filharmonie Olomouc
2) Námitky kontrolované osoby
3) Vyřízení námitek

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 28. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7., doplněna 4. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 6. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2018, S-SMOL/000152/2018/OI/Rot

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 23. 9. 2018, S-SMOL/227479/2018/OKT

Statutární město Olomouc obdrželo dne 23. 9. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se subjektu s IČ 73286494 a Mgr....
Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 9. 2018, S-SMOL/232796/2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 7. 2018, S-SMOL/166264/2018/OKT

Dobrý den, zajímal by mě aktuální počet zaměstnanců na Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 6. 2018, S-SMOL/156052/2018/OKT

Otevírací doba předzahrádky baru Penalta
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se na bar Penalta na tř. Kosmonautů, nevztahuje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2017, o nočním klidu?
Případně jaká zvláštní ustanovení se na ni vztahují, vzhledem k tomu že standardní vysedávání a hlučení hostů je zde do 23hod.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 4. 2018, S-SMOL/108618/2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 4. 2018, S-SMOL/108378/2018/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 2. 2018, lhůta prodloužena do 19.3.2018, S-SMOL/046942/2018/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, S-SMOL/028748/2018/OKT

Požadována kopie Záznamu o posouzení sdělení dle § 14 odst. 3 správního řádu č.j. SMOL/027876/2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, S-SMOL/023537/2018/OKT

Požadována informace "Jakouměsíční mzdu mají dostávají jednotliví vedoucí konkrétních odborů Magistrátu města Olomouce a jejich zástupci?"

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 1. 2018, S-SMOL/018625/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň a jméno vedoucího ) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, S-SMOL/007864/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 15. 9. 2018, S-SMOL/247873/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 15. října 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/247873/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí: informace ohledně vypořádání podaných návrhů na změny Územního plánu Olomouc, týkající se maximální výšky zástavby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 8. 2018, sp. zn. S-SMOL/189889/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informace k územní studii US Nové sady – Střední novosadská, konkrétně kdo tuto studii zadal a kdy; jak byla tato studie soutěžena a s jakým výsledkem; kdo tuto studii platil a kdy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 3. 2018, sp. zn. S-SMOL/057497/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 7.3.2018, vedená pod č.j.: SMOL/057497/2018/OKR/KVIDI/Pri, jejímž požadavkem je poskytnutí „vyjádření odboru koncepce a rozvoje o možnostech zpracování projektové dokumentace na opravu devastované hráze rybníka na p.č. 1094 v k.ú. Daskabát“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 6. 2018, sp. zn. S-SMOL/188770/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 6. srpna 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/188770/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:
- informace ke smlouvě „Dopravní řídící ústředna Olomouc“, konkrétně: 1) Kdy uplynul termín pro přípravu díla k provedení funkčních zkoušek dle odst. 2.2.2 smlouvy? 2) Zda byl termín pro přípravu díla k provedení funkčních zkoušek dle odst. 2.2.2. smlouvy splněn a pokud ano, žádáme o poskytnutí protokolu o zahájení funkčních zkoušek dle odst. 1.6.1.2 smlouvy. 3) Pokud termín pro přípravu díla k provedení funkčních zkoušek dle odst. 2.2.2. smlouvy splněn nebyl, zda společnost CROSS Zlín, a.s. uhradila smluvní pokutu ve výši dle odst. 11.1. smlouvy ve lhůtě splatnosti dle odst. 11.8. smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 6. 2018, sp. zn. S-SMOL/138945/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 6. června 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/138945/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:
Smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dopravní řídící ústředna Olomouc“, která byla uzavřena dne 21.5.2018 mezi Statutárním městem Olomouc a skupinou hospodářských subjektů společností CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín, IČ: 60715286 a společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČ: 48029483.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2018, sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 10. ledna 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:
- v souvislosti s tiskovou zprávou uveřejněnou na webové adrese http://www.olomouc.eu/media/tiskove-zpravy/21799, v níž je uvedeno: „Princip nového dopravního značení a stanovení tranzitních tras pro vozidla s hmotností nad 12 tun odsouhlasili radní na svém včerejším zasedání,“ následujících informací:
„a) podklady a odborné studie, které byly při zasedání rady použity, obzvláště pak pro odhadované náklady na dopravní značení.
b) konkrétní zprávy a dokumenty, kterými je podpořeno tvrzení, že dojde ke "zklidnění západní a jižní části města", jak je uvedeno ve zprávě.
c) u plánku přiloženého k tiskové zprávě – zda je to oficiální dokument vypracovaný pro radu města, kdo ji zpracoval, kdy vznikla.
d) u odhadovaných nákladů 250 tisíc na zpracování projektové dokumentace – komu bude tento úkol zadán, do kdy bude zpracována, zda proběhlo (případně na kdy je naplánováno) výběrové řízení na zpracovatele. V případě, že je již projektová dokumentace zpracována, pak bych si rád vyžádal její kopii.
e) dokumenty, ve kterých rada dospěla ke shodě s dopravní policií, jak uvádí pan náměstek Jakubec v uvedené zprávě.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kultury

Přijato: 10. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 11. 12. 2018 | S-SMOL/301376/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 11. 2018 | S-SMOL/292437/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 10. 2018 | S-SMOL/263231/2018/OMAJ/Svi

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy k jednání Rady města Olomouce dne 23. 10. 2018, na jejímž základě jednala Rada města Olomouc o bodu 2.2. programu a uložila odboru majetkoprávnímu zajistit podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci č. j. 25 C 113/2017-530 ze dne 5. 9. 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 10. 2018 | S-SMOL/239218/2018/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, zda stavba nacházející se na pozemku parc. č. 342/3 a parc. č. 342/5 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc je stavbou oprávněnou a zda má nějaká osoba užívací právo k uvedené stavbě.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 9. 2018 | S-SMOL/232600/2018/OMAJ

Žadatel požadoval zaslat informaci, na základě čeho nabylo SMOl místní komunikaci do svého majetku a zda je ošetřen smluvně vztah s vlastníkem pozemku pod komunikací.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 9. 2018 | S-SMOL/228652/2018/OMAJ/Ind

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy ze 129. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 9. 2018, k nájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti STEAKHOUSE RIEGROVKA s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 9. 2018 | S-SMOL/212087/2018/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, kdo užívá pozemek parc. č. 282 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a na jakou dobu je povolení uděleno.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 7. 2018 | S-SMOL/163228/2018/OMAJ

Žadatel požadoval celé znění Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a podal stížnost, že mu nebyly odkazem na webové stránky Regisru smluv poskytnuty všechny dodatky smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2018 | S-SMOL/158803/2018/OMAJ/Sle

Žadatel požadoval celé znění Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7. 2018 | S-SMOL/163228/2018/OMAJ

Žadatel požadoval celé znění Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2018 | S- SMOL/143118/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 5. 2018 | S-SMOL/124793/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 4. 2018 | S-SMOL/108717/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 4. 2018 | S-SMOL/107277/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 4. 2018 | S-SMOL/107493/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 4. 2018 | S-SMOL/103172/2018/OMAJ/Stu

Žádost o poskytnutí:
1) informace o počtu městských bytů, které mělo statutární město Olomouc v držení v letech 1990 – 2017 pro každý rok zvlášť,
2) informace o průměrné ceně za m2 při prodeji městských bytů v letech 2007 – 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2018 | S-SMOL/000160/2018/OMAJ

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 22. 10. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 12. 12. 2018, Sp. Zn.: SMOL/302240/2018/OPP/Tom

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 6. 2018, Sp. Zn.: SMOL/156842/2018/OPP/Tom

Poskytnutí závazného stanoviska k akci: Novostavba bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc, Wittgensteinova, na poz. parc. č. 114/6, 114/7, 195/2, 195/21, 554, 555, v k.ú. Olomouc-město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/36445/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/22573/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/7585/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/13833/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 6. 12. 2018, S-SMOL/299414/2018/OPR/Sta

Poskytnutí dokumentů souvisejících s developerským projektem „Novostavba bytového objektu Šantovka Tower na Wittgensteinově ulici v Olomouci“, a to za období od 1. 10. 2018 do okamžiku vyřízení žádosti, a to zejména těchto materiálů:
1. důvodové zprávy, zápisy a usnesení RMO,
2. veškeré dokumenty týkající se komunikace RMO a jí pověřených osob s Radou Olomouckého kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje,
3. veškeré dokumenty týkající se komunikace investora projektu Šantovka Tower s RMO, jejími jednotlivými členy nebo tajemníkem MMOL,
4. poskytnutí dopisu investora Šantovka Tower Office Park Šantovka s. r. o., ze dne 19. 11. 2018 vč. všech příloh.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 10. 2018, S-SMOL/255592/2018/OPR/Kop

Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.10.2018, doručena dne 23.10.2018, oznámení o výši úhrady za poskytnutí informac odesláno dne 5.11.2018. Požadovaná úhrada za poskytnutí informace byla připsána na účet statutárního města Olomouce dne 16. 11. 2018.
Dotaz: Poskytnutí všech podkladů pro řízení a také veškerých rozhodnutí, vyjádření a dalších úkonů, jež byly vydány a učiněny MMOl ve věci kluziště na Dolním náměstí v Olomouci, a to od 13. září 2018 do dne vyřízení této žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 9. 2018, S-SMOL/226259/2018/OPR/Kop

Poskytnutí dokumentů souvisejících s developerským projektem „Novostavba bytového objektu Šantovka Tower na Wittgensteinově ulici v Olomouci“ za období od 1. 8. 2018 do okamžiku vyřízení této žádosti, a to:
1. důvodové zprávy, zápisy a usnesení RMO,
2. veškeré dokumenty týkající se komunikace RMO a jí pověřených osob s Radou Olomouckého kraje ve věci vydání stavební uzávěry radou kraje z důvodu podjatosti RMO,
3. veškeré dokumenty týkající se komunikace investora projektu Šantovka Tower s RMO, jejími jednotlivými členy nebo přímo s tajemníkem MMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 9. 2018, S-SMOL/219673/2018/OPR/Kop

Poskytnutí všech podkladů pro řízení a také veškerých rozhodnutí, vyjádření a dalších úkonů, jež byly vydány a učiněny MMOl ve věci kluziště na Dolním náměstí v Olomouci, a to od 1. června 2018 do dne vyřízení žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 8. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 8. 2018, S-SMOL/203468/2018/OPR/Kop

1) Které veškeré písemné dokumenty je potřebné získat od Magistrátu města Olomouce pro povolení restaurační předzahrádky na komunikaci v majetku města? (např. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace?, Dohoda o provozování předzahrádky?, Schválení umístění městskou radou? aj.).
2) Kopie veškerých těchto písemných dokumentů týkajících se povolení předzahrádky restaurace Drápal, (Havlíčkova 1, Olomouc) pro rok 2018 (včetně případného schváleneho přesného umístění).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 8. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 7. 2018 | S-SMOL/181871/2018/OPR/Kop

V jakém časovém úseku (tj. od kdy do kdy) byla na území statutárního města Olomouce místa zpoplatněného stání (tj. místa pro stání vyžadujících krátkodobých parkovacích karet, parkovacích lístků, dlouhodobých parkovacích karet nepřenosných, či dlouhodobých parkovacích karet přenosných) označena svislou dopravní značkou IP11c s dodatkovou tabulkou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 8. 2018 | S-SMOL/204629/2018/OPR/Kop

1) Kolik bylo v roce 2018 vydáno karet typu „D“, které mimo jiné umožňují partkovat před budovou radnice na Horním náměstí? Rada města Olomouce jejich přidělení schvalovala naposledy 23. 1. 2018.
2) Na základě jakých podmínek je možné tuto kartu získat?
3) Seznam lidí, kterým byla karta vydána.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 8. 2018 | S-SMOL/195611/2018/OPR/Kop

Jakým způsobem a zda-li má v plánu statutární město Olomouc integrovat slevy, které vyplývají z výměru Ministerstva financí ČR do ceníku MHD v Olomouci pro zónu 71 podle vzoru jiných krajských měst (Ústí nad Labem, Brno, aj.)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 7. 2018, S-SMOL/169793/2018/OPR/Kop

Jaké byly jednotlivé roční příjmy z parkování statutárního města Olomouc od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2017. Spojením příjmy z parkování rozumím¨příjmy z krátkodobých parkovacích karet, parkovacích lístků, dlouhodobých parkovacích karet nepřenosných, dlouhodobých parkovacích karet přenosných a případně jiných obdobných způsobů, dle nařízení Statutárního města Olomouc č. 10/2011 a nařízení ho nahrazujících.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2018, S-SMOL/122188/2018/OPR/Kop

1. Jaká je schválená provozní doba předzahrádky nočního baru Cabaret Café Bar vRiegrově 26,
2. Zda má tato předzahrádka stanovena nějaká omezení, a to vzhledem k častým a opakovaným stížnostem na rušení nočního klidu,
3. Nové znění a obsah dohod o provozování předzahrádek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 5. 2018, S-SMOL/111321/2018/OPR/Kop

Poskytnutí nařízení obce, kterým byla ke dni 10. 5. 2017 ulice třída Svobody vymezena jako část obce, ve které lze tuto komunikaci, nebo její část, užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ke stání silničního motorového vozidla.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018, S-SMOL/092691/2018/OPR/

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
a) Počet zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste doposud nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
c) Kdo bude za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní funkce/pracovní pozice)
  a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda budete mít interního správce a interního pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využijete externího pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody) - pokud bude externí pověřenec či správce prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Považujete materiály a informace, která máte v současné době k dispozici za dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
f) Považujete školení, která se doposud uskutečnila v rámci Vašeho úřadu/organizace za dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) V čem spatřujete největší problém při implementaci GDPR?
h) V čem spatřujete výhodu GDPR?
i) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
j) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
k) Přijali jste doposud nějaký interní předpis doplňující GDPR?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 3. 2018, S-SMOL/076075/2018/OPR/Kop

Poskytnutí informací o rozmístění reklamních poutačů cirkusu Original Berousek ve městě Olomouci na sloupech veřejného osvětlení a na jiných místech:
1. byla tato reklama řádně povolena příslušnými úřady,
2. byla tato reklama řádně uhrazena,
3. pokud byla reklama uhrazená o jakou částku za pronájem reklamních ploch se jedná,
4. v případě, že se jednalo o nepovolenou reklamu, jak byla tato věc s cirkusem Original Berousek vyřešena.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2018, S-SMOL/067694/2018/OPR/

Žádám o informaci o novém znění a obsahu dohod o provozování předzahrádek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 1. 2018, S-SMOL/012117/2018/OPR/Kop

Poskytnutí informací o možnosti zakoupení trvalého parkovacího stání na ulici Pionýrská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 21. 11. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 2. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 17. 12. 2018, SMOl/Přest/74/81/2018/MT

Statistické údaje k přestupku podle § 5 odst. 1 písm. j) zák. č. 251/2016 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 12. 2018, SMOl/Přest/R513/2018/JB, SMOl/Přest/R514/2018/JB

Dotaz na poskytnutí rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 8. 2018

1. Sdělení, zda je ze strany Vaší obce/města/městské části od snoubenců v případě vydání *povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost* vybírán jakýkoliv poplatek či platba nad rámec správního poplatku ve výši 1.000 Kč podle položky 12 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, včetně jakýchkoliv plateb hrazených na základě soukromoprávní dohody mezi obcí a snoubenci.
2. Sdělení, na jakém právním základě je jiný poplatek či platba nad rámec výše uvedeného správního poplatku od snoubenců vybírána (např. dohoda mezi obcí a snoubenci, obecně závazná vyhláška obce, nařízení rady obce, sazebník poplatků atp.). Zároveň prosím o poskytnutí dokumentu, na jehož základě je jiný poplatek či platba vybírána.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 7. 2018, SMOl/Přest/R374/2018/BM

Poskytnutí usnesení o předání věci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 2. 2018, SMOl/Přest/84/1/2018/MT

Poskytnutí statistických údajů k přestupkům za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 26. 11. 2018, čj. SMOL/288799/2018

Stavební odbor obdržel dne 26.11. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/288799/2018 ve věci stavebního záměru na pozemcích p.č. 324/3, 232/1, k.ú. Hejčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 11. 2018, čj. SMOL/278140/2018

Stavební odbor obdržel dne 14.11. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/278140/2018 ve věci poskytnutí informací o stavebních aktivitách na pozemcích p.č. 93, 98/1, k.ú. Povel.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 11. 2018, čj. SMOL/270646/2018

Stavební odbor obdržel dne 07.11. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/270646/2018 ve věci poskytnutí kopie územního rozhnodnutí a stavebního povolení na bytovou výstavbu Bělidelský dvůr, k.ú. Bělidla, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 10. 2018, čj. SMOL/259247/2018

Stavební odbor obdržel dne 25.10. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/259247/2018 ve věci poskytnutí počtu uzavřených veřejnopráchních smluv, územních rozhodnutí a rozhodnutí o provedení stavby v období od 1.1. 2006 - 31.10.2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 11. 2018, čj. SMOL/268577/2018

Stavební odbor obdržel dne 05.11. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/268577/2018 ve věci povolení umístění značky na parkovišti na ul Šmeralova, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 9. 2018, čj. SMOL/229882/2018

Stavební odbor obdržel dne 25.09. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/229882/2018 ve věci poskytnutí dokumentů, týkající se novostavby bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 10. 2018, čj. SMOL/240579/2018

Stavební odbor obdržel dne 08.10. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/240579/2018 ve věci zahájení správních řízení, týkajích se pozemku parc. č. 449/34 v k.ú. Bystrovany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 10. 2018, čj. SMOL/234138/2018

Stavební odbor obdržel dne 01.10. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/234138/2018 ve věci sdělení ke stavbě na pozemku parc.č. 621 v k.ú. Holice, rozsahu prováděných stavebních prací, popř. vydaných povolení k uvedeným stavebních zásahům.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 10. 2018, čj. SMOL/234569/2018

Stavební odbor obdržel dne 02.10. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/234569/2018 ve věci vyhotovení kopií listin, týkajích se stavebních řízení pro stavby Bydlení - Šantova II.etapa -A a Zahrady Novosadská.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 9. 2018, čj. SMOL/221421/2018

Stavební odbor obdržel dne 14.09. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/221421/2018 ve věci vodovodní přípojky v k.ú. Slavonín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 9. 2018, čj. SMOL/221988/2018

Stavební odbor obdržel dne 17.09. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/221988/2018 ve věci poskytnutí všech dokladů, týkajících se provozu kluziště na Dolním náměstí v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 9. 2018, čj. SMOL/209774/2018

Stavební odbor obdržel dne 03.09. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/209774/2018 ve věci dořešení dopravní situace v ul. Pod střediskem v Bystročicích.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 8. 2018, čj. SMOL/200294/2018

Stavební odbor obdržel dne 22.08. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/200294/2018 ve věci zaslání fotokopií listin ze spisu v souvislosti s řízením vedeným na parc. č. 721/1, 721/2 v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 8. 2018, čj. SMOL/189660/2018

Stavební odbor obdržel dne 08.08. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/189660/2018 ve věci povolení předzahrádky v ulici Ostravská 778/24 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 8. 2018, čj. SMOL/190116/2018

Stavební odbor obdržel dne 08.08. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/190116/2018 ve věci povolení stavby částečně zděného dřevěného přístřešku v k.ú. Grygov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 8. 2018, čj. SMOL/189666/2018

Stavební odbor obdržel dne 10.08. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/189666/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů ve věci výstavby panelových domů parc.č. 349, k.ú. Klášterní Hradisko.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 7. 2018, čj. SMOL/183017/2018

Stavební odbor obdržel dne 30.07 2018 žádost o informaci čj. SMOL/183017/2018 ve věci vyhotovení kopií listin územních rozhodnutí a stavebních povoleních, popř. kolaudačních rozhodnutí ke stavbám dle přiloženého seznamu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 7. 2018, čj. SMOL/164369/2018

Stavební odbor obdržel dne 04.07.2018 žádost o informaci čj. SMOL/164369/2018 ve věci poskytnutí nových dokumentů ke stavebnímu řízení Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 7. 2018, čj. SMOL/171641/2018

Stavební odbor obdržel dne 16.07. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/171641/2018 ve věci územního řízení na stavbu rekonstrukce a půdní vestavby domu Českobratrská 24, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 7. 2018, čj. SMOL/164891/2018

Stavební odbor obdržel dne 05.07. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/164891/2018 ve věci materiálového a barevného řešení fasády bytového domu "C", v k.ú. Slavonín v ulici Topolová.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2018, čj. SMOL/159612/2018

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/159612/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů souvisejících s územním řízením na stavbu Šantovka Tower, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 6. 2018

Stavební odbor obdržel dne 18.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/149451/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů ke stavbě bytového objektu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 6. 2018

Stavební odbor obdržel dne 07.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/140428/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů ke stavbě budovy č.p. 284 v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 23.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/126404/2018 ve věci poskytnutí listin k povolení vybudování komunikace v k.ú. Dolany u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 31.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/133569/2018 ve věci prověření podané žádosti na stavbu Sokolská 4, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 25.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/128925/2018 ve věci povolení vydaných na stavbu "Protipovodňová opatření II.B etapa, Olomouc, ulice Nábřeží a Praskova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 15.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/119314/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů, týkajících se povolení provozu pekárny Sázava v ul. Riegrova 33 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 21.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/125952/2018 ve věci zjištění existence povolení kanalizační přípojky na poz. p.č. 1176/2, k.ú. Slavoním.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 25.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/128927/2018 ve věci poskytnutí povolení a rozhodnutí vydaných stavebním odborem v rámci stavby protipovodňových opatření v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 21.05.2018 žádost o informaci čj. SMOL/125088/2018 ve věci povolení reklamního poutače na nároží ulic Polívkova a tř. Svornosti v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 17.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/121957/2018 ve věci upřesnění kolaudace nebytových prostor v Olomouci, Komenského 22.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 19.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/099253/2018 ve věci počtu zahájených územních a stavebních řízení vedených na naše úřade v roce 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 02.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/108307/2018 ve věci vydaného stavebního povolení na pozemku p.č. 1260, k.ú. Řepčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 26.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/104895/2018 ve věci sdělení stavební činnosti probíhající na pozemku p.č. 1731, k.ú. Lošov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 11.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/090789/2018 ve věci vybudované vodovodní přípojky p.č. 250, k.ú. Pavlovičky, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 12.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/091854/2018 ve věci sdělení důvodu uzavření provozovny pekárny Sázava, ul. Riegrova 33, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 16.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/063202/2018 ve věci poskytnutí kopií revizních zpráv od provozovny pekárny Sázava, Olomouc, ul. Riegrova 33.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 10.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/089160/2018 ve věci učelu zkolaudování prostor v Olomouci p.č. 496/1, Kateřinská 1.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 4. 2018

Na stavební odbor se dostavila dne 09.04. 2018 p. Lenka Kutilová s žádostí o informaci protipovodňových opatření "60756 -Morava, Olomouc- zvýšení kapacity koryta II.B etapa".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 3. 2018, čj. SMOL/072890/2018

Stavební odbor obdržel dne 22.03. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/072890/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladu ve věci provozování pekařství Sázava v ul. Riegrova 33, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 3. 2018, čj. SMOL/056575/2018

Stavební odbor obdržel dne 06.03. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/056575/2018 ve věci umístění bytového domu v k.ú. Slavonín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2018, čj. SMOL/051675/2018

Stavební odbor obdržel dne 28.02.2018 žádost o informaci čj. SMOL/051675/2018 ve věci poskytnutí kopií dokumentů, týkajích se stavby v k.ú. Samotíšky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 2. 2018, čj. SMOL/038641/2018

Stavební odbor obdržel dne 13.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/038641/2018 ve věci probíhajícího územního nebo stavebního řízení v k.ú. Břuchotín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2018, čj. SMOL/028294/2018

Stavební odbor obdržel dne 31.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028294/2018 ve věci poskytnutí informací, týkajících se pozemku p.č. 1071, k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, čj. SMOL/028974/2018

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028974/2018 ve věci poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů ve věci provozování stavby Riegrova 22, Olomouc, a dále všech kroků, které stavební úřad učinil z moci úřední v této věci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2018, čj. SMOL/029985/2018

Stavební odbor obdržel dne 02.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/029985/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů, týkajících se stavby kanalizační přípojky RD Valašská 1, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 1. 2018, čj. SMOL/020820/2018

Stavební odbor obdržel dne 23.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/020820/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů stavebního povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2018, čj. SMOL/004121/2018

Stavební odbor obdržel dne 04.01.2018 žádost o informaci čj. SMOL/004121/2018 ve věci poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s pozemky v k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 1. 2018, čj. SMOL/013205/2018

Stavební odbor obdržel dne 15.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/013205/2018 ve věci poskytnutí dokladů ohledně prohlídky provádění stavby Mahlerova č.25, Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 15. 6. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 4. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 4. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 2. 2018 | S-SMOL/044769/2018/OVVI

Poskytnutí zprávy o činnosti a hospodaření klubu HC Olomouc, s.r.o. za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živnostenský

Přijato: 24. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 7. 11. 2018

Předání kopie žádosti o změnu manipulačního řádu i s pěti archy podpisů, kterou sepsala a na Magistrát města Olomouc podala dne 31.10.2018 pí. Mgr. Jarmila Horská ve věci posunu termínu srážky na náhonu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 8. 2018

Dne 22. 8. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 21. 8. 2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
1. fotokopie listin z projektové dokumentace (stavebbní výkresy, které řeší výškové úrovně terénu, tj. pohledy, řezy apod. na dotčených pozemcích parc. č. 721/1 a 721/2 v k. ú. Nemilany v rámci původního povolení staveb rodinných domů), na základě kterých byl udělen souhlas č.j. SMOL/ŽP/55/455/2014/Lo;
2. fotokopii listiny SMOL/152942/2012/OH/NOZ z 15.1.2013;
3. fotokopii listiny KUK/6388/04/OŽPZ/339 ze 17.9.2004;
4. fotokopii listiny KUOK/27150/05/OŽPZ/339 z 21.5.2005.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 8. 2018

Dne 1. 8. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), jejímž prostřednictvím žádáte o zaslání opisu rozhodnutí našeho úřadu č.j. SMOL/154264/2018/OZP/PEK ze dne 28.6.2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 6. 2018

Dne 18. 6. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost z 16. 6. 2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
1) uvedení celkové částky vynaložené na realizaci 14 závěsných mís na sloupech veřejného osvětlení (květinový otisk) umístěných v červnu 2018 na Dolním náměstí v Olomouci;
2) uvedení měsíční částky na údržbu závěsných mís z bodu 1;
3) uvedení celkové částky vynaložené na realizaci deseti květinových pyramid v červenobílých barvách umístěných počátkem června 2018 na Horním náměstí v Olomouci;
4) uvedení měsíční částky na údržbu květinových pyramid z bodu 3.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2018

Odpovědi na své otázky, jež jste nám zaslala v rámci své žádosti ze dne 11.6.2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. a které jme dnes přijali, naleznete na stránce níže - pochopitelně nejsme schopni Vám říci, jaká je v této souvislosti situace ohledně veřejných prostranství a veřejné zeleně v Jeseníku, to se budete muset na to zeptat přímo tam.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 5. 2018

dne 28. 5. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), jejímž prostřednictvím žádáte o sdělení, zda budou do konce roku 2018 provedeny ořezy:
1) keřové skupiny tavolníků u severního rohu domu Hněvotínská 32;
2) keře vajgélie u domu Hněvotínská 26;
3) skupiny svíd bílých naproti vstupu do družiny ZŠ Stupkova (u spojovacího chodníku mezi ul. V Hlinkách a ul. Stupkovou);
4) jehličnatého keře poléhavého až stoupavého habitu (snad jalovce chvojky) v ul. Stupkova, který zasahuje do profilu chodníku spojujícího ul. Stupkovu s ul. Jílová (vedoucí mezi zahradami budov MŠ a ZUŠ); (ve své žádosti máte tento bod uvedený opět pod č. 3)
5) novější výsadby kordonu tavolníků podél fasády domu Jílová 21-29; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 4)
6) přerostlého keře šeříku při jihozápadním rohu domu Kmochova 34; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 5)
7) skupiny tavolníků v prostoru „u rybníčku“, které zasahují do profilu chodníku ul. Stupkova. (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 6)
Dále žádáte o informaci :
a) ohledně posouzení možnosti odstranění skupiny jehličnanů před domem Hněvotínská 30 (směrem od ulice) – jde o skupinu dvou borovic a jednoho stříbrného smrku; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 7)
b) zda je již vypracována/schválena dokumentace pro výsadbu stromořadí v ulici Masarykova, příp. pokud zpracována/schválena není, do kdy se dá její schválení předpokládat; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 8)
c) vyjmenování všech výsadeb keřů (soliterů, skupin a kordonů), které jsou v roce 2018 v povýsadbové péči zahradnických firem (tj. všech keřů, za jejichž povýsadbovou péči se v letošním roce odborným firmám platí). (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 9)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 5. 2018

dne 22.5.2018 obdržel vodoprávní úřad MMOl OŽP vaši žádost o poskytnutí informace týkající se existence kanalizace na pozemcích parc.č. 436/4, 436/7, 436/5, 436/6, 436/8 vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, včetně dotazu na její povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 5. 2018

Vodoprávní úřad OŽP MMOl obdržel dne 10.5.2018 žádost Společenství vlastníků jednotek domu na Nábřeží 754, Olomouc, o informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádost se týkala:
1. prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. SMOL/ŽP/55/3363/2012/Hu "Protipovodňová ochrana Olomouce, Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. B etapa, č. akce 607 56", včetně vydaných povolení na změny stavby před dokončením, které se vztahují k této etapě,
2. dodání posudku prof. Ing. Říhy k realizaci stavebních opatření v rámci této etapy protipovodňových opatření,
3. dodání územního rozhodnutí, stavebního povolení a sdělení, kdo je investorem a zhotovitelem překládek inženýrských sítí v ulici Na Nábřeží a Praskova, které se realizují v těchto dnech.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnout přehled veřejných prostranství v naší obci a uvést, která veřejná prostranství v naší obci se nacházejí na pozemcích v soukromém vlastnictví (tedy nikoli ve vlastnictví obce, kraje nebo státu);
2) uvést, jak v naší obci probíhá údržba veřejné zeleně - pokud má naše obec zpracován nějaký dokument, ve kterém jsou zásady údržby zeleně zpracovány (např. plán údržby zeleně), poskytnout i tento dokument;
3) uvést, jaké byly náklady na údržbu veřejné zeleně v naší obci v r. 2017;
4) uvést, kdo pro naši obec zabezpečuje údržbu veřejné zeleně;

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 4. 2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů:
1. kolik žádostí o povolení kácení dřevin obdržel náš úřad v r. 2017?
2. v kolika případech jsme v r. 2017 vyhověli žádosti o povolení kácení?
3. v kolika případech povolení uložil náš úřad povinnost náhradní výsadby?
4. pokud jsme uložili povinnost náhraní výsadby, byla povinné osobě uložena i povinnost následné péče o vysazené dřeviny?
5. v kolika případech jsme žádost o povolení kácení odmítli?
6. přehled pozemků, na nichž je možné realizovat náhradní výsadbu;

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. ze dne 12.4.2018 a týkající se:
1) registrovaných významných krajinných prvků na území statutárního města Olomouce - jakých (počet + charakteristika) a datum jejich registrace;
2) přehledu veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin ve smyslu ust. § 63 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., nacházejících se v obvodu územní působnosti Magistrátu města Olomouce,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 31. prosince 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu