Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2016

Vyžádané informace 2016

Vyžádané informace 2016

31. ledna 2017 (út)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2016

 

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 10. 10. 2016, SMOL/223572/2016/OARMV

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 8. 2016, SMOL/180832/2016/OARMV

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 6. 2016, SMOL/149169/2016/OARMV/PZP/Koh

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 4. 2016, S-SMOL/094362/2016/OARMV/Kuc

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správy městských komunikací a MHD

Přijato: 7. 12. 2016 | Č. j. SMOL/275483/2016/OSMK/Zem

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 11. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 9. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 7. 2016

Jsem student Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty dopravní a zpracovávám disertační práci zaměřenou na problematiku městské hromadné dopravy.
Obracím se na Váš úřad v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s žádostí o poskytnutí informací týkajících se provozu MHD ve Vašem městě.
Otázky jsou uvedeny v přiloženém souboru (včetně doplňujících textů k jednotlivým otázkám). Chtěl bych Váš úřad požádat, zda by moje žádost mohla být postoupena na příslušný odbor Vašeho úřadu, do jehož agendy spadá MHD, popř. přímo dopravní úřad pro MHD.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 5. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 5. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5.3.2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 2. 8. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 6. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18.5.2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7.3.2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16.2.2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor informatiky

Přijato: 13.4.2016, č.j. SMOL/083653/2016

Dne 13.4.2016 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete“ informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9.3.2016, č.j. SMOL/055339/2016

Dne 9.3.2016 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vaše č.j . 10406.
V žádosti požadujete následující informace:
1. Zda mají všichni zaměstnanci Magistrátu města Olomouce k dispozici e-mailové klienty (tj. počítačový program, který slouží k přijímání, odesílání a správě e-mailů) a pokud ano, jaký je druh a verze takového e-mailového klienta (výrobce, obchodní označení a verze),
2. V případě kladné odpovědi na první otázku, pak zda měli zaměstnanci Magistrátu města Olomouce e-mailové klienty i v roce 2014,
3. Zda má Magistrátu města Olomouce IT oddělení,
4. Kolik je u Magistrátu města Olomouce zaměstnaných IT specialistů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 18. 4. 2016, č.j.: SMOL/085794/2016/OIAK

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 3. 2016, č.j.: SMOL/048089/2016/OIAK

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor investic

Přijato: 3. 5. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 4. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 4. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 4. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 3. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 3. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 3. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 3. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor kancelář primátora

Přijato: 1. 12. 2016, čj. SMOl/268068/2016/OKP/AS

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 11. 2016, č.j. SMOl/257210/2016OKP/AS

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 9. 2016, č.j.SMOL/212008/2016/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 9. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 9. 2016, č.j.SMOL/194436/2016/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 8. 2016, č.j.SMOL/177158/2016/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 7. 2016, č.j. SMOL/150307/2016/OKP/AS

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 6. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 5. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 4. 2016 | č.j.SMOL/091496/2016/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 2. 2016 | č.j. SMOL/035748/2016/OKP/RUT

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2016 | SMOl /023839/2016/OKP/AS

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 1. 2016 | SMOl /019132/2016/OKP/AS

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2016

Obsah důvodové zprávy ze 41. schůze RMO bod č.5 (všechny podoby)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 14. 12. 2016, SMOL/282973/2016/OKT/Pos

Žádám o zpřístupnění informace: Výše platu, příplatků, odměn, náhrad, platovou třídu a platový stupeň zaměstnance Magistrátu města Olomouce Mgr. Vlasty Kauerové v letech 2016, 2015, 2014 a 2013.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 12. 2016, SMOL/277267/2016/OKT/Pers

Žádám o poskytnutí informací: popis pracovní činnosti (pracovní náplň) pracovního místa a funkce – vedoucí odboru sociálních věcí s uvedením do jaké platové třídy je tato funkce zařazena.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 12. 2016, SMOL/279353/2016/OKT/Pers

Žádám o poskytnutí informací, jaký (jaké) nástroje managementu kvality využíváte ve Vašem úřadě. Tyto informace potřebuji použít do své seminární práce při studiu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 11. 2016, SMOL/254168/2016/OKT/Cer

Žádám o informaci, jakým závazným předpisem je v Olomouci regulována provozní doba restauračních zahrádek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 8. 2016, SMOL / 184241/2016/OKT/Pos

Žádost o informaci, kolik správních žalob podal váš úřad ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout podle 106/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 7. 2016, SMOL/ 166687 /2016/OKT/Pos

Žádám o poskytnutí následující informace, týkající se Mgr. Renaty Granzerové, Mgr. Leony Honové a Mgr. Karolíny Přindišové pracovnic Magistrátu města Olomouc, odbor dopravy, oddělení přestupků v dopravě:
1. Sdělení informace o výši platu, včetně všech tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny, za poslední kalendářní rok 2015 a to za každý měsíc zvlášť
2. Sdělení informace o výši platu, včetně všech tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny a to za první tři kalendářní měsíce roku 2016
3. Zaslání posledního rozhodnutí o zvýšení osobního příplatku, případně o zaslání rozhodnutí o přiznání osobního příplatku
4. Sdělení celkového příjmu obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku dopravy za uplynulý rok výše uvedenou pracovnicí
5. Sdělení celkového příjmu obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku dopravy za uplynulý rok všemi pracovníky Magistrátu města Olomouc, odbor dopravy, oddělení přestupků v dopravě
U platového ohodnocení za jednotlivé měsíce žádám vyčíslit vždy zvlášť základní složku platu a zvlášť nenárokové složky platu, včetně jejich rozpisu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 7. 2016, SMOL/174130/2016/OKT/Pos

Žádám o doplnění spisu předně o rozpočet MMOL na rok 2016 a také o výši platu, včetně tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny, za poslední kalendářní rok 2015 a měsíce leden až červen 2016, a to za každý měsíc zvlášť i s důvody udělení odměn a příplatků, vyplácených jak správnímu pracovníkovi panu Bc. Jiřímu Pazderovi tak i vedoucímu odboru Mgr. Michalovi Urbáškovi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 7. 2016, SMOL/151170 /2016/OKT/Cer

Žadatelka žádá o informace, zda i přes neplatnost a nezávaznost místního referenda (23.-24.5.2014) obec přihlédla k jeho výsledkům a učinila opatření, která místní referendum požadovalo.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 5. 2016, Č.j. SMOL/114943/2016/OKT/Cer

Kterému útvaru Police ČR a ke kterému č.j. byla ze strany SMOL předána dokumentace týkající se Aquaparku?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 3. 2016, Č.j. SMOL/071927/2016/OKT/PERS/Pos

Dotaz: Žádost o výši platu, včetně všech tzv. nenárokových složek platu, kterými jsou příplatky a odměny, za poslední kalendářní rok 2015, a to za každý měsíc zvlášť, pracovnice MMOL, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Odd. přestupků proti zákonnému pojištění Mgr. Renaty Gränzerové.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 3. 2016, Č.j. SMOL/068775/2016/OKT/PERS/Pos

Žádám o poskytnutí informací ve věci rozhodnutí o dodržování ochranného pásma kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko? Jaké kroky jste učinili?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 2. 2016, č.j. SMOL/036870/2016/OKT/Pers/Pos

Oprávněný žádá SMOL o poskytnutí informace o výši odměny člena zastupitelstva MUDr. Milana Brázdila, která mu náleží za výkon této funkce a dále o sdělení informace o datu narození a místu bydliště. Dále oprávněný žádá o informaci o výši platu vedoucího odboru investic Mgr. Filipa Žáčka a také informace o datu narození a místě bydlíště.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 3. 2016, Č.j. SMOL/064053/2016/OKT/SPIS/Ada

Požadované informace spočívají v tom, v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 13. 6. 2016, S-SMOL/112045/2016/OKR

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů dle níže uvedeného seznamu postupem dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (u věcí týkajících se samosprávné činnosti) a postupem dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění (u věcí týkajících se výkonu státní správy).
U předávaných dokladů je požadováno uvést jednoznačně:
- rozlišení, zda ten který doklad je vydán v rámci samosprávné činnosti či v rámci výkonu státní správy,
- u dokladů, z jejichž znění to jednoznačně nevyplývá, zda jde o závazné vyjádření či jen prezentaci odborného názoru či jiný pro správní řízení nezávazný doklad

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 5. 2016, S-SMOL/112045/2016/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 18.5.2016, vedená pod č.j. : SMOL/112045/2016/OKR/KVIDI/Pri, jejímž předmětem je poskytnutí „Prověřovací studie ASO parku v Olomouci“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 4. 2016, č.j.: SMOL/079585/2016/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 11.4. 2016, vedená pod č.j. : SMOL/079585/2016/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí:
(I) územní studie území, v němž se má nacházet uvažovaná výstavba Element Office v lokalitě Fibichova;
(II) dopravní studie pro uvažovanou výstavbu;
(III) jiných studií a posudků o vlivu uvažované výstavby na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud existují;
a to elektronicky datovou schránkou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 4. 2016, č.j.: SMOL/080439/2016/OKR/UPA/Nav

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podaná dne 11.4.2016, vedená pod č.j. SMOL/080439/2016/OKR/UPA/Nav, jejímž předmětem je:
- celkový seznam dokumentů vztahujících se k pořízení a projednání Územního plánu Přáslavice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 3. 2016, č.j.: SMOL/065789/2016/OKR /UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 23. 3. 2016, vedená pod č.j. : SMOL/065789/2016/OKR /UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí „odpovědí na otázky ( 12 otázek) týkající se pozemku parc.č. st. 63/1, jejíž součástí je stavba č.p. 22, jiná stavba (Neředínská 29), vše v k.ú. Neředím obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 2. 2016, č.j.: SMOL/039659/2016/OKR /UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 22.2.2015, vedená pod č.j. : SMOL/039659/2016/OKR /UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí „Prověřovací studie ASO parku“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor majetkoprávní

Přijato: 3. 11. 2016, S-SMOL/248027/2016/OMAJ/

Žádost o poskytnutí kopií nájemních smluv k pozemku parc. č. st. 440, 438, 436, 435, 434, 433 a 431, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 12. 2016, S-SMOL/272912/2016/OMAJ/Svi

Žádám o poskytnutí veškerých možných informací a dokumentů ke světelným reklamním bilboardům umístěným na pozemcích parc. č. 624/3 k. ú. Hodolany a parc. č. 105/49 k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, především nájemní smlouvu mezi provozovatelem světelných reklamních bilboardů a vlastníkem pozemků a případné účetní doklady o platbách ze smluv vyplývajících, dokumenty související s povolovacím nebo stavebním řízení pro dotyčné bilboardy, případné studie o možném hlukovém či světelném znečištění a podobně.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 11. 2016, S-SMOL/250665/2016/OMAJ

Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o informaci, zda překážka na komunikaci - závora byla povolena v souladu s platnými předpisy. Výsledek šetření, elektronický obraz příslušného rozhodnutí nebo opatření správního orgánu lze zaslat na emailovou adresu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 9. 2016 a 3. 10. 2016, S-SMOL/214985/2016/OMAJ

1) Žádáme o předání Smlouvy o nájmu, správě a provozování zimního stadionu (Olomouc), jak je uvedeno v usnesení Rady města Olomouce po projednání dne 5. 10. 2004 - bod usnesení 7, jak ukládá část 3 a 4 s následnou kontrolou dne 19. 10. 2004, kde se uvádí splnění termínu a se stanovením podpisu smlouvy na 15. 10. 2004.
2) Žádám o předání /zaslání uzavřených dodatků k uvedené smlouvě a jedná se o dodatek č. 1 - 5.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 6. 2016, S-SMOl/143862/2016/OMAJ

Veřejná zakázka:
1)S102/13- ZŠ Heyrovského - sportujeme společně
2) S33/13 - Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. MAJ-PR-NS/32/2009/S
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
b) Informaci, zda byla v této věci podána správrní žaloba.
c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši.
d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné.
e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána.
f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 5. 2016, S-SMOL/109434/2016/OMAJ/Svi

Žádám o zaslání seznamu závazkových vztahů, jejichž předmětem je pozemek parc. č. 954/1 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nejlépe zaslání přímo smluv v elektronické podobě.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 3. 2016, S-SMOL/071244/2016/OMAJ/Skl

Žádám o zaslání kopie žádosti FK Nemilany na pronájem pozemku v k. ú. Nemilany, p.č. 768/2.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 3. 2016, S-SMOL/060486/2016/OMAJ

Dotaz: Žadatel požadoval zaslat mailem plány financování obnovy vodovodů a kanalizací sestavené v letech 2011 - 2015.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 3. 2016, S-SMOL/215637/2015/OMAJ/Slo

Univerzita Palackého v Olomouci žádá o poskytnutí informace, jak byla poskytnutá podpora de minimis využita ze strany kupujícího společnosti Pyro&Art s.r.o. u prodeje pozemku parc. č. st. 1384 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 245, jiná stavba, v k. ú. Neředín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 1. 2016, S-SMOL/021372/2016/OMAJ

Žádám o poskytnutí informací o smlouvě na pronájem pozemků, na nichž se nacházejí plakátovací plochy, žádám o informaci o aktuální smlouvě na pronájem těchto pozemků a o poslání nájemní smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor památkové péče

Přijato: 2. 11. 2016

Žadatel žádostí ze dne 2. 11. 2016 požadoval 1. sdělení, zda existuje spis týkající se ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. kopečku a areálu premonstrátského kláštera Hradisko vydaného dne 21.9.1995 pod zn. Kult 2973/95/G, končící rozhodnutím o vyhlášení tohoto ochranného pásma, 2. sdělení, kde jsou uloženy materiály, které Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče poskytl dopisem ze dne 14.10.2016, č.j. SMOL/229030/2016/OPP/Ře, sp. zn. S-SMOL/182585/2016/OPP, 3. sdělení, zda je provedena evidence dokumentů, kterém byly zaslány uvedeným dopisem a zda je vedena kniha zápůjček těchto dokumentů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 11. 2016

Žadatel žádostí ze dne 11. 11. 2016 požadoval poskytnutí dokumentů, o které se opírá zpochybnění ochranného pásma památkové rezervace Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 10. 2016

Žadatel žádostí ze dne 6. 10. 2016 požadoval seznam udělených pokut za roky 1996 až 2016 (počty pokut a celkové částky za každý rok) v ochranném pásmu kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 10. 2016

Žadatel žádostí ze dne 6. 10. 2016 požadoval doplnění seznamu výjimek udělených v ochranném pásmu kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 10. 2016

Žadatel žádostí ze dne 6. 10. 2016 požadoval informaci týkající se počtu vydaných rozhodnutí o odstranění staveb v památkovém ochranném pásmu kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 10. 2016

Žadatel žádostí ze dne 4. 10. 2016 požadoval poskytnutí informací (dokumentů) týkajících se vyhlášení památkového ochranného pásma kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 9. 2016

Žadatel žádostí ze dne 2. 9. 2016 požadoval poskytnutí závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení památkové péče ze dne 12.9.2014, č.j. SMOL/193620/2014/OS/PP/Ka k realizaci novostavby Šatovka Tower, Olomouc, Šantova ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 8. 2016

Žadatel žádostí ze dne 29. 8. 2016 požadoval seznam všech výjimek udělených v ochranném pásmu kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 8. 2016

Žadatel žádostí ze dne 19. 8. 2016 požadoval kopii správního spisu, na jehož základě bylo vyhlášeno ochranného pásmo kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 7. 2016

Žadatel žádostí ze dne 25. 7. 2016 požadoval rozhodnutí ve všech přestupkových řízeních dle zákona o přestupcích, které vedl Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče s fyzickými i právnickými osobami v roce 2015 a 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 7. 2016

Žadatel žádostí ze dne 15. 7. 2016 požadoval poskytnutí všech závazných stanovisek vydaných Magistrátem města Olomouce, odborem památkové péče, které se týkají lokality č. 4 památkového ochranného pásma kolem areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc, zn. Kult. 2973/95/G ze dne 21.9.1995.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 7. 2016

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech dokumentů vydaných NPÚ a MmOl, odborem památkové péče ve věci dodatečného povolení cca 22 střešních oken nad provozovnou diskotéky Club Belmondo, Mlýnská 4, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7. 2016

Žadatel požadoval informaci o tom, jak bylo postupováno odborem památkové péče ve věci nepovolené nadstavby dvorních křídel objektu Riegrova č.o. 4, č.p. 382, st. parc. č. 358, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Žadatele zajímalo, zda bylo v dané věci zahájeno správní řízení o udělení pokuty a v jaké výši byla případná pokuta udělena. Dále žádal o poskytnutí neskenovaných dokumentů dokládajících udělení pokuty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 5. 2016

Žadatel požadoval zpřístupnění všech rozhodnutí ke opravě oplocení starého hřbitova na Sv. Kopečku, na parc. č. 122, k.ú. Sv. Kopeček.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 5. 2016

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí č.j. SmOl/OPP/20/2349/2009 ze dne 11.11.2009.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 5. 2016

Žadatel požadoval informaci o tom, jak bylo postupováno odborem památkové péče ve věci nepovolené nadstavby dvorních křídel objektu Riegrova č.o. 4, č.p. 382, st. parc. č. 358, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Žadatele zajímalo, zda bylo v dané věci zahájeno správní řízení o udělení pokuty a v jaké výši byla případná pokuta udělena. Dále žádal o poskytnutí neskenovaných dokumentů dokládajících udělení pokuty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 3. 2016

Žadatel požadoval kopii originálu „Rozhodnutí i mapy“ ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu premonstrátského kláštera Hradisko, vydaného dne 21.9.1995 pod zn. Kult 2973/95/G.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 3. 2016

Žadatel požadoval kopii originálu „Rozhodnutí i mapy“ ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu premonstrátského kláštera Hradisko, vydaného dne 21.9.1995 pod zn. Kult 2973/95/G.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 1. 2016

Žadatel požadoval informaci, jak bylo postupováno odborem památkové péče ve věci nepovolené nadstavby dvorních křídel objektu Riegrova č.o. 4, č.p. 382, st. parc. č. 358, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Žadatele zajímalo, zda bylo v dané věci zahájeno správní řízení o udělení pokuty a v jaké výši byla případná pokuta udělena. Dále žádal o poskytnutí neskenovaných dokumentů dokládajících udělení pokuty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor právní

Přijato: 7. 6. 2016, S-SMOL/128299/2016/OPR/Kop

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 4. 2016, S-SMOL/075463/2016

a) Zda, případně jak je stavba okružní křižovatky Jeremenkova – Blanická v souladu s aktuálně platným územním plánem?
b) Byly jednotlivé etapy rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci jakožto stavby posuzovány z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví? Pokud ne, proč? Pokud ano, žádám o poskytnutí předmětných posudků.
c) Byla rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci jako stavba posuzována jako celek z hlediska jejího vlivu po úplném dokončení na životní prostředí a veřejné zdraví? Pokud ne, proč? Pokud ano, žádám o poskytnutí předmětných posudků.
d) Žádám o poskytnutí kolaudačního souhlasu se stavbou „úpravy přednádražního prostoru IV. A V. etapa“ a stavbou okružní křižovatka Jeremenkova – Blanická.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 3. 2016, S-SMOL/056370/2016/OPR

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor sociálních věcí

Přijato: 12. 8. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 3. 2016, č. j. SMOL/065405/2016/OSV/Pec

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor správních činností

Přijato: 28. 12. 2016, SMOl/Přest/R2409/2016/ŠT

Předmět žádosti: Poskytnutí kopie spisového materiálu zn.: SMOl/Přest/R2409/2016/ŠT

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 12. 2016, SMOl/Přest/74/122/2016/MT

Předmět žádosti: Informace o nápadu trestné činnosti za rok 2015

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 11. 2016, SMOl/Přest/R2062/2015/BM

Předmět žádosti: Rozhodnutí s vyznačením prápvní moci sp. zn. SMOl/Přest/R2062/2015/BM

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 10. 2016, SMOl/Přest/R915/2016/BM, SMOl/Přest/R1008/2016/BM

Předmět žádosti: Poskytnutí kopie pravomocného rozhodnutí zn. SMOl/Přest/R915/2016/BM, SMOl/Přest/R1008/2016/BM

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 10. 2016, SMOl/Přest/R1557/2016/JB

Předmět žádosti: Zaslání kopie spisového materiálu v přestupkové věci sp. zn. SMOl/Přest/R1557/2016/JB.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 7. 2016, SMOl/Přest/R650/2016/BM

Předmět žádosti: Poskytnutí informace o přidělování lidí do komise a dekret člena komise zn. SMOl/Přest/R650/2016/BM.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 3. 2016, SMOl/Přest/74/27/2016/MT

Předmět žádosti: Poskytnutí informace o přestupkových řízeních dle zák. č. 159/2006 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2016, SMOl/Přest/R26/2015/JB

Předmět žádosti: Poskytnutí informací o přestupkových řízeních v letech 2008 - 2016 vůči konkrétní osobě a informace z průběhu řízení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 2. 2016, SMOl/Přest/74/11/2016/MT

Poskytnutí informace o přestupkových řízeních za roky 2013, 2014 a 2015

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 1. 2016, SMOl/Přest/R2327/2015/ŠT

Poskytnutí kopie ze spisového materiálu zn. SMOl/Přest/R2327/2015/ŠT

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 19. 12. 2016, čj. SMOL/286492/2016

Stavební odbor obdržel dne 19.12. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/286492/2016 ve věci poskytnutí kopií listin územních rozhodnutí a stavebních povolení dle seznamu žadatele.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 11. 2016, čj. SMOL/267444/2016

Stavební odbor obdržel dne 29.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/267444/2016 ve věci prošetření provozu na stavbách v areálu sběrných surovin v k.ú. Chomoutov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 12. 2016, čj. SMOL/290378/2016

Stavební odbor obdržel dne 22.12. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/290378/2016 ve věci poskytnutí kopií stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí na objekty ul. MLýnská 2, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 12. 2016, čj. SMOL/285332/2016

Stavební odbor obdržel dne 16.12. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/285332/2016 ve věci poskytnutí dokumentů ke stavbě vzdušných vedení optických kabelů v k.ú. Klášterní Hradisko, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 12. 2016, čj. SMOL/283518/2016

Stavební odbor obdržel dne 15.12.2016 žádost o informaci čj. SMOL/283518/2016 ve věci nádstavby dvorních křídel v objektu Riegrova 24, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 12. 2016, čj. SMOL/270115/2016

Stavební odbor obdržel dne 1.12.2016 žádost o informaci čj. SMOL/270115/2016 ve věci poskytnutí dokumentů k povolení světelných reklam v k.ú. Olomouc - Hodolany a k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 11. 2016, čj. SMOL/267225/2016

Stavební odbor obdržel dne 30.11. 2016 2016 žádost o informaci čj. SMOL/267225/2016 ve věci užívání stavby na ul. Neředínská 29, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 11. 2016, čj. SMOL/267444/2016

Stavební odbor obdržel dne 29.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/267444/2016 ve věci pozemku č. pop. 392, k.ú. Chomoutov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 11. 2016, SMOL/262138/2016

Stavební odbor obdržel dne 22.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/262138/2016 ve věci poskytnutí dat ve vyvlastňovacích řízeních, vedených MMOl, odborem stavebním.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 11. 2016, SMOL/257017/2016

Stavební odbor obdržel dne 15.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/257017/2016 ve věci pozemku parc. č. 1071, k. ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 11. 2016, SMOL/254169/2016

Stavební odbor obdržel dne 14.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/254169/2016 ve věci zaslání kopií všech rozhodnutí a povolení v souvisti s provozem barů a restaurací na ul. Mlýnské v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 11. 2016, SMOL/252057/2016

Stavební odbor obdržel dne 9.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/252057/2016 ve věci poskytnutí kolaudačního rozhodnutí a podkladů hlavních investorů pro realizaci vodovodní přípojky pro nemovistosti v k.ú. Nové Sady u Olomouce

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 11. 2016, SMOL/255924/2016

Stavební odbor obdržel dne 14.11.2016 žádost o informaci čj. SMOL/255924/2016 ve věci poskytnutí seznamu řízení vedených stavebním odborem dle zákona č. 184/2006Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 11. 2016, SMOL/252487/2016

Stavební odbor obdržel dne 10.11. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/252487/2016 ve věci kolaudačního souhladu SMOL/OPK/79/3403/2012/Vr ze dne 31.08.2012, a dále případných probíhajících řízeních, které by mohly mít vliv na tento kolaudační souhlas.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 11. 2016, SMOL/245591/2016

Stavební odbor obdržel dne 02.11.2016 žádost o informaci čj. SMOL/245591/2016 ve věci existence platného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na stavbu na pozemku parc.č 680/35, k.ú. Hodolany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 10. 2016, SMOL/231321/2016

Stavební odbor obdržel dne 18.10. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/231321/2016 ve věci vadaného stavebního povolení na poz. p.č. 178, k.ú. Řepčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2016

Stavební odbor obdržel dne 05.10. 2016 žádost ve věci poskytnutí informace o udělených pokutách v ochranném pásmu kolem kulturních památek Svatého Kopečka.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2016, čj. SMOL/219637/2016

Stavební odbor obdržel dne 05.10. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/219637/2016 ve věci vydaných rozhodnutí o odstranění staveb realizovaných v letech 1996 - 2016 v ochranném pásmu kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2016, čj. SMOL/219638/2016

Stavební odbor obdržel dne 05.10. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/219638/2016 ve věci počtu udělených výjimek v ochranném pásmu kolem kultruních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 9. 2016, čj. SMOL/212944/2016

Stavební odbor obdržel dne 27.09. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/212944/2016 ve věci poskytnutí kopií rozhodnutí všech povolení týkající se objektu Neředínská 29, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 10. 2016, čj. SMOL/219640/2016

Stavební odbor obdržel dne 05.10. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/219640/2016 ve věci poskytnuní ůdajů o vydaných rozhodnutí o udělení pokut v k.ú. Sv. Kopeček - ochranné pásmo kolem kulturních památek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 9. 2016, čj. SMOL/198722/2016

Stavební odbor obdržel dne 09.09. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/198722/2016 ve věci sdělení data kolaudace staveb v k.ú. Hodolany , které jsou v majetku vlastníka Česká pošta, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 9. 2016, čj. SMOL/195224/2016

Stavební odbor obdržel dne 05.09.2016 žádost o informaci čj. SMOL/195224/2016 ve věci poskytnutí kopií povolení staveb v kú. Olomouc město, ul. Mlýnská, Havlíčkova, Uhelná.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 8. 2016, čj. SMOL/184586/2016

Stavební odbor obdržel dne 23.8.2016 žádost o informaci čj. SMOL/184586/2016 ve věci terénních úprav provedených za účelem provozování motokrosové trati v Olomouci - Nemilanech.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 12. 8. 2016, čj. SMOL/177275/2016

Stavební odbor obdržel dne 12.08. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/177275/2016 ve věci nemovitosti Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 6. 2016, čj. SMOL/127230/2016

Stavební odbor obdržel dne 6.6. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/127230/2016 ve věci poskytnutí všech zahájených správních řízení , při kterých by mohlo dojít k ohrožení zájmu ochrany přírody krajiny v odbobí od 10.10. 2015 do 6.6. 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 19. 7. 2016, čj. SMOL/158401/2016

Stavební odbor obdržel dne 19.07. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/158401/2016 ve věci poskytnutí všech nových dokumentů, dokladů a ostatních sdělení a zápisů z jednání týkajících se stavby Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 5. 2016, čj. SMOL/108689/2016

Stavební odbor obdržel dne 16.5. 2016 žádosti o informaci čj. SMOL/108689/2016 ve věci kanalizačních přípojek Neředíská 29, Olomouc a žádost poskytnutí kopie zapisů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 6. 2016, čj. SMOL/142533/2016

Stavební odbor obdržel dne 6.6. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/142533/2016 ve věci poskytnutí informací týkajících se zamýšlených zásahů a zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné dle z.č. 114/1992Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 6. 2016, čj. SMOL/138762/2016

Stavební odbor obdržel dne 21.6. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/138762/2016 ve věci poskytnutí kopií stavebních povolení a ostatních písemností ke stavbě na ul. Wellnerova č.p. 1215, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 6. 2016, čj. SMOL/131816/2016

Stavební odbor obdržel dne 13.6. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/131816/2016 ve věci poskytnutí kopií vydaných kolaudačních rozhodnutí oddělení pozemních komunikací v k.ú. Povel, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 5. 2016, čj. SMOL/117856/2016/OS/Nav

Stavební odbor obdržel dne 25.05. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/117856/2016/OS/Nav ve věci zajištění odtoku splaškových vod a odvodnění ploch v areálu firmy Auto Esa v k.ú. Hodolany, v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 5. 2016, čj. SMOL/099787/20166

Stavební odbor obdržel dne 3.5 2016 žádost o informaci čj. SMOL/099787/2016 ve věci poskytnutí kopií všech dokladů, rozhodnutí a vyjádření ke stavbě na ul. Jeremenkova č.p. 104, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 9. 5. 2016, čj. SMOL/104347/2016

Stavební odbor obdržel dne 9.5. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/104347/2016 ve věci možnosti omezení nákladní dopravy ve městě Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 5. 2016, čj. SMOL/101371/2016

Stavební odbor obdržel dne 4. 5. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/101371/2016 ve věci záměru stavby "Nové spalovny" v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 5. 2016, čj. SMOL/099795/2016

Stavební odbor obdržel dne 3.5. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/099795/2016 ve věci stádia řízení a celistvé mapy tonážního omezení ve městě Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 5. 2016, čj. SMOL/097451/2016

Stavební odbor obdržel dne 02.05.2016 žádost o informaci čj. SMOL/097451/2016 ve věci provozování Clubu Belmondo v Olomouci a poskytnutí kopií všech stanovisek z povolovacího řízení a ostatních písemností.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2016, čj. SMOL/085628/2016

Stavební odbor obdržel dne 18.4.2016 žádost o informaci čj. SMOL/085628/2016 ve věci provozování diskotéky Club Belmondo v Olomouci, ul. Mlýnská 4 ,včetně poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2016, čj. SMOL/074766/2016

Stavební odbor obdržel dne 5.4. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/074766/2016 ve věci připravované stavby cyklostezky Jeremenkova - hlavní nádraží v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2016, čj. SMOL/075463/2016

Stavební odbor obdržel dne 5.4. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/075463/2016 ve věci stavby okružní křižovatky Jeremenkova - Blanická a rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 3. 2016, čj. SMOL/071242/2016

Stavební odbor obdržel dne 31.3. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/071242/2016 ve věci poskytnutí kopie dokumentů týkající se stavebního řízení v Olomouci - Nemilanech.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 3. 2016, čj. SMOL/068098/2016

Stavební odbor obdržel dne 28.3.2016 žádost o informaci čj. SMOL/068098/2016 ve věci vedení komunikace křižovatky Jeremenkova x Zeyerova v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2016, čj. SMOL/063785/2016

Stavební odbor obdržel dne 21.3.2016 žádost o informaci čj. SMOL/063785/2016 ve věci stavby "Šantovka Tower" na ul. Šantova v Olomouci a všech vedených řízení od 1.9. 2015 do data vyřízení této žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 3. 2016, čj. SMOL/063426/2016

Stavební odbor obdržel dne 23. 3. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/066642/2016 ve věci plánované výstavby Okružní křižovatky Legionářská-Hynaisova-Studentská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2016, čj. SMOL/063426/2016

Stavební odbor obdržel dne 21.3. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/063426/2016 ve věci poskytnutí dokumentů ohledně kolaudačního řízení v k.ú. Hodolany , Olomouc 9.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2016, čj. SMOL/042023/2016

Stavební odbor obdržel dne 23.2. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/042023/2016 ve věci poskytnutí dokladů ohledně řízení Nová Sladovna v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2016, čj. SMOL/040964/2016

Stavební odbor obdržel dne 23.2. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/040964/2016 ve věci poskytnutí kopií rozhodnutí a povolení k pozemkům v k.ú. Olomouc - Hodolany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2016, čj. SMOL/042002/2016

Stavební odbor obdržel dne 23.2. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/042002/2016 ve věci řízení projektu Nová Sladovna v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2016, čj. SMOL/040536/2016

Stavební odbor obdržel dne 2.3. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/047793/2016 ve věci řízení projektu Nová Sladovna v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 2. 2016, čj. SMOL/040536/2016

Stavební odbor obdržel dne 22.2. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/040536/2016 ve věci řízení projektu Nová Sladovna v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2016, čj. SMOL/040537/2016

Stavební odbor obdržel dne 23.2. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/040537/2016 ve věci řízení projektu Nová Sladovna v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 1. 2016, čj. SMOL/016762/2016

Stavební odbor obdržel dne 21.1. 2016 žádost o informaci čj. SMOL/016762/2016 ve věci prošetření staveb v k.ú. Bělidla a k.ú. Křelov, prováděných v roce 2008.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2016, čj. SMOL/006025/2016

Stavební odbor obdržel dne 11.01.2016 žádost o informaci čj. SMOL/006025/2016 ve věci vydání povolení na odstranění stavby v k.ú. Samotišky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 6. 12. 2016

dbor vnějších vztahů a informací obdržel dne 6.12. 2016 žádosti o informace týkající se HC Olomouc s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: X. 12. 2016, č.j. SMOL/265417/2016/OVVI/Mar

Žádost SMOL/265417/2016/OVVI/Mar.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: X. 12. 2016, č.j. SMOL/279637/2016/OVVI/Sip

1) Uzavřelo někdy statutární město smlouvu o reklamě se subjekty, jejichž předmětem činnosti je provozování vrcholových sportovních oddílů (dvě nejvyšší domácí soutěže v daném sportovním odvětví)? Případně jinou formu smlouvy, jejímž dílčím předmětem je také poskytování reklamy ze strany provozovatelů vrcholového sportu?
2) Žádám o zaslání fotokopií všech takovýchto smluv o reklamě či obdobných.
3) Stanovilo si Vaše statutární město nějaká závazná pravidla pro výši podpory sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu města?
4) Jaké souhrnné výše dosáhla přímá dotační podpora sportu ze strany statutárního města v roce 2015?
5) Jaké výše dosáhly od 1. ledna 2010 investice statutárního města do obnovy či výstavby tělovýchovných zařízení, která nejsou v majetku města či jím zřízených organizací?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 5. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor živnostenský

Přijato: 10. 10. 2016 (č.j. SMOL/224570/2016/OZIVN)

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor životního prostředí

Přijato: 12. 12. 2016

Žádost o informace ze dne 12.12.2016:
1.) zaslání všech závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které vydal v roce 2015 náš úřad jako orgán ochrany přírody ve smyslu citovaného ustanovení (a to jak ve formě závazného stanoviska, tak ve formě správního rozhodnutí).
2.) zaslání všech správních rozhodnutí vydaných v roce 2015, jimiž náš úřad rozhodl o tom, že byl spáchán přestupek ve smyslu § 87 odst. 2 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přestupek ve smyslu § 87 odst. 3 písm. m) citovaného zákona, správní delikt ve smyslu § 88 odst. 1 písm. i) téhož zákona nebo správní delikt ve smyslu § 88 odst. 2 písm. b) téhož zákona.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 11. 2016

Dne 15. 11. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se (pokud jde o působnost našeho odboru – viz bod 5 Vaší žádosti) toho, zda vede kterákoli součást olomouckého magistrátu v současnosti nějaké řízení, týkající se změny využití území nebo terénních úprav zjevně sloužících nebo využitelných k provozování motokrosu nebo obdobné hlučné aktivity – např. enduro, trial, autokros, apod. (popř. lze takové využití očekávat s ohledem na olomouckému magistrátu známé okolnosti nebo k němu již došlo), a to na pozemku parc. č. 1071 v Olomouci – Nemilanech nebo na jiném pozemku v Olomouci. Pokud ano, požadujete kopii nějaké související písemnosti, z níž vyplyne datum zahájení řízení, číslo jednací, meritum věci, účastníci řízení, způsob a datum ukončení řízení, a to včetně konkretizace výsledku nebo (nelze-li danou písemnost poskytnout) alespoň specifikaci řízení, z níž vyplynou zmíněné údaje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 10. 2016

Dne 5. 10. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost ze 4. 10. 2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, že dne 3. 10. 2016 byly na pozemku parc. č. 1325/2 v Dolanech, který sousedí s Vaším pozemkem parc. č. 1325/1 a jehož vlastníkem je dr. Kolmaš, zahájeny vrtací práce firmou Studny Doležel a Janíček, s.r.o. – o této akci jste nebyl v řádném vodoprávním řízení informován a žádáte vysvětlení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 26. 9. 2016

Dne 26.9.2016 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 22.9.2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se rekultivace odkaliště Nemilany. Jako majitele pozemků parc. č. 990/1, 990/45 a 990/55 v k. ú. Nemilany Vás zajímalo, zda na uvedených pozemcích:
1. byla provedena rekultivace;
2. pokud ano, kdo ji provedl;
3. ve kterém roce byla provedena;
4. v jakém rozsahu;
5. na základě jakého povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 6. 2016

  1. Změna UP č. 1 – otázky : 1.1 – bude proveden podrobnější výklad změn pro zájemce z řad zastupitelů?; 1.2 – bude proveden podrobnější výklad změn pro zájemce z řad veřejnosti?
  2. Územní studie Kavaleristů – doklady : 2.1 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za státní správu; 2.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu;
  3. Územní studie Kasárna a letiště Neředín – doklady : 3.1 – podnět (podněty) na pořízení aktualizace územní studie (včetně interních); 3.2 – z jakého důvodu není dříve zpracovaná ÚS zaevidovaná?;
  4. Územní studie Pavlovická – doklady : 4.1 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za státní správu3; 4.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu;
  5. Obecná otázka k územním studiím – 5.1 – jakým administrativním postupem je do územních studií zapracován výstup projednání ÚS na komisi architektury (vzhledem k tomu, že komise architektury je orgán samosprávy)?;
  6. Vodácký kanál – upravená architektonická studie (z období 4q2015 – 1q2016) – doklady : 6.1 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za státní správu; 6.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu; otázky : 6.3 – byla studie projednána v rozpracovanosti či dokončené podobě na komisi architektury?1, pokud ano, byl výsledek projednání do studie zapracován?;
  7. Vodácký kanál – DUR – doklady : 7.1 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za státní správu; 7.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu; otázky : 7.3 – byla dokumentace DUR projednána v rozpracovanosti či v dokončené podobě na komisi architektury?1, pokud ano, byl výsledek projednání do dokumentace zapracován?; 7.4 – budedokumentace DUR projednána v rozpracovanosti či v dokončené podobě na komisi architektury?;
  8. BEA Olomouc – II. etapa – DUR – problém „chybějícího“ chodníku v návrhu v ulici Vejdovského – doklady : 8.1 – stanoviska a vyjádření SMOL – pouze OKR vydaná za státní správu; 8.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu;
  9. BEA Olomouc – III. etapa – DUR – doklady : 9.1 – stanoviska a vyjádření SMOL – pouze OKR vydaná za státní správu; 9.2 – stanoviska a vyjádření SMOL vydaná za samosprávu2

Odkazy:
1) nenašel jsem v zápisech z komise artchitektury – prosím o ověření
2) s výjimkou námitky účatníka řízení č.j. SMOL/236595/2015/OKR/UPA/Kre ze dne 16.11.2015 již předané 23.2.2016
3) s výjimkou dopisu č.j. SMOL/265385/2015/OKR/UPA/Kre ze dne 15.12.2015

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 31. 3. 2016

Obdrželi jsme dne 31. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se zaslání kopie žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku parc. č. 770/1, k. ú. Nemilany, orná půda, pro stavbu: „Šatny, sociální zařízení a restaurace s příslušenstvím“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 4. 2016

Dne 6. 4. 2016 jsme obdrželi žádost ze dne 4. 4. 2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“); žádal jste poskytnutí
1. stavební, projektové či obdobné dokumentace k připravované stavbě cyklostezky Jeremenkova – hlavní nádraží;
2. harmonogramu výstavby (pokud není součástí dokumentace);
3. informací o případně plánovaném kácení dřevin (pokud nejsou součástí dokumentace); případné změny organizace dopravy v dotčeném úseku po vybudování cyklostezky, včetně případných změn v dopravním značení (pokud to není součástí dokumentace).

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 2. 2016

dne 24. 2. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, zda se nachází na parcelách v k.ú. Nemilany – p.č. 990/1, 990/45 a 990/55 vodní dílo či jiná stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí, pokud ano, v jakém rozsahu, na jakou dobu, kdo je vlastník a podmínky, za kterých byla tato stavba povolena, zda došlo k vypořádání, na základě čeho byla tato stavba umístěna na výše uvedených pozemcích.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 1. 2016

Dne 7. 1. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, jak je v Olomouci zajištěna pomoc pro opuštěné, ztracené a zatoulané kočky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2016

Dne 11. 1. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 17.12.2015 o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se řízení o kácení stromů v lokalitě koryta řeky Moravy a blízké ulice Kavaleristů v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 2. 2016

Dne 24. 2. 2016 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, zda se nachází na parcelách v k.ú. Nemilany – p.č. 990/1, 990/45 a 990/55 vodní dílo či jiná stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí, pokud ano, v jakém rozsahu, na jakou dobu, kdo je vlastník a podmínky, za kterých byla tato stavba povolena, zda došlo k vypořádání, na základě čeho byla tato stavba umístěna na výše uvedených pozemcích.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 25. 2. 2016, čj. SMOL/043214/2016/OZP/PEK

Dne 25. 2. 2016 jsme obdrželi žádost Hlavního města Prahy č.j. MHMP 324004/2016 z 24. 2. 2016 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích") a týkající se následujících bodů :
1. jaká je celková cena za zajištění systému sběru využitelných složek sbíraných na území naší obce (nepočítaje v to náklady na zajištění fungování sběrných dvorů, příp. dalších služeb, např. přistavování velkoobjemových kontejnerů, čištění komunikací atp.);
2. které druhy využitelných složek jsou prostřednictvím veřejných sběrných nádob na území naší obce sbírány;
3. jaká je cena za sběr a svoz tříděného odpadu dle jednotlivých komodit, objemu a četnosti svozu nádob (uvést nejlépe ve formě platného ceníku);
4. kolik sběrných nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plasty, popř. další) je na území naší obce rozmístěno (včetně uvedení jejich objemu);
5. jaká je roční produkce využitelných složek (v tunách);
6. kolik činila roční odměna od spol. EKOKOM, a.s. (za období 2013, 2014 a 2015);
7. název společností, které zajišťují pro město svoz využitelných složek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2016

Žádám o informaci, jak je v Olomouci zajištěna městem pomoc pro opuštěné, ztracené a zatoulané kočky. Pokud dobře rozumím občanskému zákoníku, o tyto kočky má město povinnost se postarat. Proto bych ráda věděla, jak tohle město Olomouc zajišťuje. Jsem příznivec zvířat a nalezené kočky jsem asi 2x předala MVDr. Tesaříkové a sledovala péči o ně v depozitu Pomocné ruce Olomouc. Nyní se vyskytuje na parkovišti u Billy u mého bydliště na Foerstrově ulici černé, odrostlé kotě, které se přes den potuluje u autobusové zastávky a lísá se k lidem. V noci chodí po parkovišti aut u Billy a leží pod auty. Je zde nebezpečí, že vleze do teplého motoru auta a následně se zraní. Silně naříká a v tichu noci je to slyšet až v domě. Jak to mám vysvětlit vnukům, že není jak pomoci? Volala jsem Dr. Tesaříkové, ta už zvířata nepřijímá a dala mi telefon na předsedkyni o.s. Pomocné ruce a ta mi řekla, že mají výpověď z prostor k 31.12. a kočky již nemají kde umístit a dál provozovat činnost. Proto se ptám, jak mám při nálezu takovéto kočky postupovat a kam ji umístit? Nebo komu to oznámit a jak o ni bude dál postaráno?

Zobrazit / skrýt odpověď

 


 

Přijato: 11. 1. 2016

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


 

 

 

Poslední úprava: 31. ledna 2017 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu