Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2015

Vyžádané informace 2015

Vyžádané informace 2015

22. ledna 2016 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2015

 

Odbor dopravy

Přijato: 21.12.2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 26.8.2015

1. Kolik bylo povoleno výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravní značkou č. IP257a "pěší zóna" v Olomouci, lokalitě ul. Pavelčákova, Denisova, Pekařská, Ostružnická, Ztracená, Riegrova, Horní náměstí a Dolní náměstí v letech 2012, 2013, 2014, 2015?
2. Na základě jakých důvodů byly tyto výjimky povoleny?"

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 21.8.2015

1. Kolik bylo povoleno výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravní značkou č. IP257a "pěší zóna" v Olomouci, lokalitě ul. Pavelčákova, Denisova, Pekařská, Ostružnická, Ztracená, Riegrova, Horní náměstí a Dolní náměstí v letech 2012, 2013, 2014, 2015?
2. Na základě jakých důvodů byly tyto výjimky povoleny?"

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 11.8.2015

Žádám o informaci, kdo schválil opravu chodníku na ulici Dvořákova, a to před domem, který zrovna prochází rekonstrukcí. Na ul. Dvořákova je mnohem více chodníků, které připomínají tankodrom, proto je naprosto mimo logické chápání (mimo korupce), že se opravuje zrovna tento úsek.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 23. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 3. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 2. 2015

Dne 16.2.2015 byla na MMOl doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatel požadoval „Poskytnutí všech dokumentů ve věci řešení dopravní situace, které byly předloženy primátorovi a se kterými se seznámil před sepsáním dopisu č.j. SMOl/005661/2015/OKP/AS ze dne 4.2.2015.“
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 20. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 8. 1. 2015

Dne 08.01.2015 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete“ Komunikace Jeremenkova (od Masarykovy k Pasteurově) byla do kategorie místních komunikací zařazena k 15. 10. 2014. Jaké bylo její zařazení (do kategorie) a zatřídění (do třídy) před tímto datem, případně jak se v období před 15. 10. 2014 měnilo?“.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 5. 1. 2015, sp.zn.: S-SMOL/001713/2015/OD

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor ekonomický

Přijato: 20. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor informatiky


Přijato: 29. 10. 2015, Č. j. SMOL/247916/2015/OINF/SAS/Mal

a) Disponuje správní orgán IT specialisty? Pokud ano, kolika?
b) Jaká je verze aktuálně používané elektronické podatelny?
c) Jaký software pro práci s e-maily (e-mailový klient) mají instalován zaměstnanci správního orgánu?

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29. 10. 2015, Č. j. SMOL/231169/2015/OINF/SAS/Mal

Jaký software elektronické podatelny zdejší úřad využívá, vč. označení jeho výrobce a konkrétní instalované verze.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor investic

Přijato: 4. 10. 2015

Dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k hospodaření vašeho města s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Seznam požadovaných informací je uveden v příloze této Žádosti (papírová odpověď) nebo lze na ně odpovědět v on-line dotazníku na této adrese bit.ly/vyzkum-invest (elektronická odpověď).
Jedná se celkem o 10 otázek, které vyjadřují subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních projektů v rámci vaší organizace. Poskytnuté informace budou anonymizovány a nebudou nikde individuálně zveřejněny.
Tyto informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí. Cílem výzkumné činnosti je analyzovat a posoudit používané způsoby a metody hodnocení a výběru investičních projektů uvedených subjektů, posoudit na vybraných příkladech investičních projektů efektivnost kapitálových výdajů z hlediska celospolečenského užitku a míru plnění cílů těchto projektů a navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke zvýšení celospolečenského užitku takto vynakládaných finančních prostředků.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 12. 6. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 20. 5. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 12. 5. 2015, č.j. SMOl/102461/2015/OI

Poskytnutí níže uvedených dokumentů a informací ve věci připravované stavební činnosti statutárního města Olomouce s názvem „Ulice 8. května - celková rekonstrukce“:

 • 1. podrobná situace stavby, kde jsou zřetelné šířky hlavního a přidruženého dopravního prostoru a ze kterých je zřejmé celkové dopravní řešení, včetně dopravy v klidu
 • 2. dokumentaci - příčné řezy
 • 3. dokumentaci - druhy použitých povrchů
 • 4. technické zprávy
 • 5. stanovisko Národního památkového ústavu a závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odd. památkové péče
 • 6. stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje
 • 7. stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy
 • 8. důvodové zprávy Rady města Olomouce

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 24. 3. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 22. 2. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 13. 1. 2015

Mapování investičních plánů měst. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 9. 1. 2015

Zaslání investičních plánů města. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 9. 1. 2015

Výstavba hřiště v Bezručových sadech. Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor kancelář primátora

Přijato: 8. 12. 2015, č.j. SMOl/262603/2015/OKP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 1. 12. 2015, č.j. SMOl/257378/2015/OKP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 6. 11. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 10. 2015, SMOL/ 222990 /2015/0KP/AS

Žádost o poskytnutí informace ze 32. schůze RMO

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 14. 9. 2015, SMOL/196674/2015/0KP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 31. 8. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 31. 8. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 25. 8. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 28. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 7. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 15. 7. 2015

Důvodové zprávy z 24. schůze RMO:
Bod programu 19 - Výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2015/2016
Bod programu 35 - Udělení plné moci k řízení o odstranění stavby.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 10. 6. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 5. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 18. 5. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 9. 3. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4. 3. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 2. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 10. 2. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 28. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 28. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 1. 2015

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 18.11.2015, SMOL/245778/2015/OKT/Cer

1. Má Vaše město přijatý vlastní etický kodex?
2. Pokud ano, ve kterém roce došlo k přijetí tohoto kodexu? Došlo od té doby k jeho aktualizaci?
3. V čem se Váš etický kodex liší od Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy schváleného Usnesením Vlády ČR ze dne 9. května 2012, č. 331?
4. Kdo je zodpovědný za zpracování Vašeho etického kodexu?
5. Jakým způsobem jsou s etickým kodexem seznamování zaměstnanci a jakým způsobem veřejnost?
6. Kdo je zodpovědný za dodržování etického kodexu?
7. Bylo řešeno porušení etického kodexu? Pokud ano, jakým způsobem? Jaké byly vyvozeny důsledky porušení etického kodexu?
8. Upozorňují zaměstnanci na případné porušování etických pravidel svými kolegy? Jak je k případným upozorněním přistupováno?
9. Jaké máte zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání?

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 2.11.2015, SMOL/ 233589 /2015/OKT/Cer

1. Využívá Vaše organizace služeb soukromýc bezpečnostních agentur (SBS)?
2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
5. Od 1.1.2015 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29.10.2015, SMOL/231856/2015/OKT/Cer

Žádost o zaslání výše odměn tajemníka úřadu a vedoucích odborů magistrátu za rok 2015.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 22.10.2015, SMOL/ 227038 /2015 /OKT/Cer

Žádost o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných MMOL na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DDP a DPČ). Počty uveďte prosím jednotlivě k 1.1.2013, 2014 a 2015.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 10.9.2015, SMOL/194896/2015/OKT/PERS/Pos

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy k Nařízení SMOL č. 7/2013.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 1.6.2015, SMOL/121630/2015

Žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 (odděleně plat a odměna u každé osoby), a to konkrétně:
a) tajemník
b) vedoucí odborů

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 3.8.2015, SMOL/169064/2015/OKT/Cer

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 30.6.2015, SMOL/144917/2015/OKT/Cer

Žádost o součinnost při realizaci analytického výzkumného úkolu zpracovávaného spol. Nexia AP, který se týká výdajů municipalit do oblasti IT/ICT.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4.6.2015, SMOL/124979/OKT/Cer

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 25.5.2015, SMOL/115936/2015/PERS/Lat

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 7.5.2015, SMOL/101789/2015/OKT/PERS/Lat

Dotaz: Počet zaměstnanců Magistrátu města Olomouce

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4.5.205, SMOL/053539/2015/OKT/PERS/Pos

Dotaz: ústní žádost o poskytnutí dokumentů souvisejících s přechodem vlastnického práva k Jihoslovanskému mauzoleu na statutární město Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 29.4.2015, SMOL/095876/2015

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k místnímu referendu, které se konalo v Olomouci dne 12.12.2015.
Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 9.3.2015, SMOL/053539/2015

1. Kolik bylo v letech 2012,2013a 2014 vydáno (každý rok zvlášť) celkem rozhodnutí (uvést č.j.), kde byla oprávněnou úřední osobou pro vyřízení věci paní Hana Šolcová a oprávněnou úřední osobou pro podepisování v dané věci pan Ing. Miloš Hlaváček?
2. Kolik z oněch rozhodnutí a která (uvést Č.j. bylo v letech 2012, 2013 a 2015 napadeno odvoláním?
3. kolika odvoláním a kterým bylo vyhověno a to:
a) tzv. autoremedurou,
b) odvolacím orgánem?

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 23. 4. 2015, ČJ: SMOL 090479/2015/OKT/Cer

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkajících se nakládání s majetkem statutárního města Olomouc, tj. s veřejnými prostředky, a to o poskytnutí následujících informací:

 • (i) nakupuje statutární město Olomouc elektrickou energii od společnosti ČEZ Prodej, s r.o., ČEZ Distribuce, a.s. či jiné společnosti ze skupiny ČEZ prostřednictvím tarifu C61, C62d nebo prostřednictvím jiného sdruženého tarifu;
 • (ii) pokud statutární město Olomouc elektrickou energii nakupovalo od slolečnosti ČEZ Prodej, s r.o., ČEZ Distribuce, a.s. či jiné společnosti ze skupiny ČEZ prostřednictvím tarifu C61, C62d nebo prostřednictvím jiného sdruženého tarifu, jaká byla dosažena cenaza 1 kWh v těchto tarifech v letech 2012,2013 a 2014;
 • (iii) jaká je celková částka, kterou statutární město Olomouc za elektrickou energii vynaložilo z rozpočtu města (ať už tato částka byla hrazena přímo městem nebo prostřednictvím dceřiných společností či organizací města) v letech 2012, 2013 a 2014 (prosím o částky pro každý jednotlivý rok);
 • (iv) kolik světelných míst veřejného osvětlení se v letech 2012, 2013 a 2014 nacházelo na území statutárního města Olomouc;
 • (v) kolik činila celková spotřeba veřejného osvětlení v letech 2012, 2013 a 2014;
 • (vi) jakou částku ročně (v milionech Kč) vynakládalo statutární město Olomouc z rozpočtu města (ať už tato částka byla hrazena přímo městem nebo prostřednictvím dceřiných společností či organizací města) na správu, údržbu, servis opravy a rozvoj veřejného osvětlení v letech 2012, 2013 a 2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 3. 3. 2015, SMOL/047998/2015/OKT/Cer

Dotaz: Na základě zákona č. 106/1999 Sb., žádám o informaci o tom, jaké využívá vaše instituce telefonní služby a internetové připojení – kdo je poskytovatel služby, na jak dlouho byla smlouva uzavřena, jaká je cena za službu za měsíc, kolik používáte telefonnů (jak mobilních tak pevných linek) a přístrojů připojených na internet?

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4. 2. 2015, SMOL/027655/2015/OKT/PERS/Dok

Dotaz: Žádám o sdělení počtu pracovníků Statutárního města Olomouce (bez MPO, osob pracujících dle VPP) k 31.12.2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 20. 11. 2015, č.j.: SMOL/249078/2015/OKR /UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20.11.2015, vedená pod č.j. : SMOL/249078/2015/OKR /UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí informací týkajících se zpracovatele Změny č.II Územního plánu Olomouc:
1. Zadávací dokumentaci otevřeného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu včetně zadavatele řízení;
2. Výsledky výběrového řízení a schválení vybraného zpracovatele;
3. Smlouvu na zpracování změny č.II Územního plánu Olomouc mezi zadavatelem a zpracovatelem.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 20. 11. 2015, č.j.: SMOL/249079/2015/OKR /UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 20.11.2015, vedená pod č.j. : SMOL/249079/2015/OKR /UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na zpracovatele právního posouzení návrhu změny č.II Územního plánu Olomouc:
1. Zadávací dokumentaci výběrového řízení včetně zadavatele řízení
2. Výsledky výběrového řízení a schválení vybraného zpracovatele
3. Smlouvu mezi zpracovatelem právního posouzení a zadavatelem

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 1. 10. 2015, č.j.: SMOL/209140/2015/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 1.10.2015, vedená pod č.j.: SMOL/209140/2015/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí údajů o dotačních titulech na bytové domy v majetku města Olomouc v k.ú. Klášterní Hradisko, ul. Černá cesta č.p. 132, 133, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 a 94, konkrétně o poskytnutí kopie smlouvy, na základě které byla dotace poskytnuta.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 13. 7. 2015, č.j.: SMOL/152411/2015/OKR/UPA/Nav

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 13.7.2015, vedená pod č.j. : SMOL/152411/2015/OKR/UPA/Nav, jejímž předmětem je „zaslání kopie územní studie „Padělky“, na základě níž byla schválena možnost způsobu využití územní rezervy označené jako R1, jejíž součástí je pozemek parc. č. 1453/5 v k.ú. Náměšť na Hané“

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 3. 2015, č.j.: SMOL/055783/2015/OKR/UPA/Sed

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 16.3.2015, vedená pod č.j. : SMOL/055783/2015/OKR/UPA/Sed, jejímž předmětem je poskytnutí údajů o městě Olomouci platných k 31.12.2014 ohledně:

 • Zastavěné a ostatní plochy ve městě celkem (ha)
 • Obytná plocha dokončených bytů, domů celkem (m2)
 • Zastavěná plocha dalších objektů (sklady, obchody, atd.) celkem (m2)
 • Orná půda (ha)
 • Zahrady, chmelnice, vinice, ovocné sady (ha)
 • Trvalé travní porosty (ha)
 • Lesní půda (ha)
 • Vodní plochy (ha)

Údaje budou použity jako podklad pro bakalářskou práci na téma „Hodnocení environmentální udržitelnosti města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 23. 12. 2014, č.j.: SMOL/015455/2015/OKR/ÚPA/Sed

Ve věci stížnosti ze dne 23.12.2014, podané u Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje, rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje dne 12.1.2015 (č.j.: KUOK 2965/2015) a přikázal, aby Magistrát města Olomouce žádost o poskytnutí informace evidovanou pod č.j.: SMOL/248399/2014/OKR/UPA/Sed ze dne 26.11.2014, v části týkající se poskytnutí dokumentace (Studie regulačních podmínek areálu bývalých kasáren 9.května v Olomouci – aktualizace), se kterou měl žadatel učinit souhlas, včetně případných příloh dokumentace, vyřídil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor majetkoprávní

Přijato: 8. 12. 2015, S-SMOL/263042/2015/OMAJ

Žádám o poskytnutí dokumentů doložených společnosti SATUM CZECH s.r.o., které sloužily jako podklady pro likvidaci pojistné události.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 8. 10. 2015, S-SMOL/245534/2015/OMAJ

 1. Zdali existují pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce, pod jejíchž povrchem se nachází stavby typu hala či budova (nikoli inženýrské sítě, dopravní stavby apod.) jiného vlastníka.
 2. Pakliže takové pozemky existují, o které parc. č. se konkrétně jedná a za jakou cenu byly, nebo jsou pronajímané či propachtované.
 3. Pakliže takové pozemky existují, o které parc. č. se konkrétně jedná a za jakou cenu k nim bylo event. zřízeno věcné břemeno, týkající se staveb uvedených v bodu č. 1.

   

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 8. 10. 2015, S-SMOL/215637/2015/OMAJ

Žádám o poskytnutí informace vztahující se k prodeji pozemku parc. č. st. 1384 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 245 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, společnosti Pyro&Art s.r.o., IČ 25382055. Konkrétně žádám o poskytnutí informací za jakých podmínek došlo k odprodeji, tzn. jaká byla kupní cena a na základě čeho byla tato kupní cena stanovena, zda byla v rámci prodeje nemovitosti ze strany prodávajícího poskytnuta nějaká podpora de mnimis, a pokud ano, tak jak byla tato podpora ze strany kupujícího využita. Současně žádám i o poskytnutí samotného textu předmětné kupní smlouvy na výše uvedenou nemovitost, případně i dalších navazujících smluv uzavřených s výše uvedenou společností a vztahující se k nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 1. 10. 2015, S-SMOL/209600/2015/OMAJ/Škr

Žádám o nahlédnutí do spisu k prodeji domu Michalská 2, Olomouc, konkrétně do nájemních smluv a evidenčních listů.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 29. 9. 2015, S-SMOL/207101/2015/OMAJ/Svi

Žádám o informaci, zda pozemek parc. č. 264/9 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc je pronajat. Jestliže ano, prosím o zpřístupnění nájemních smluv - poskytnutím jejích kopií.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 8. 9. 2015, S-SMOL/193530/2015/OMAJ

Žadatel požadoval vyplnit formulář a zaslat majetkovou a účetní evidenci k vodovodům a kanalizacím.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 25. 8. 2015, S-SMOL/097918/2014/OMAJ

Žádám o poskytnutí vyučtování položek pro vodné a stočné za rok 2014 a plán na rok 2015.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 7. 8. 2015, S-SMOL/172439/2015/OMAJ

Dotaz:
1) Žádám o poskytnutí informace k jakému datu a komu, byla předána protokolárně dokumentace k bytové budově 616/18, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
2) Žádám o poskytnutí informace ke kterému datu začala a skončila správu bytové budovy 616/18, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Vámi 100% vlastněná SNO, a.s. pro SMOl.
3) Žádám o poskytnutí informace v jakém rozsahu byla tato dokumentace k bytové budově 616/18, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předána, co obsahovala a za jaké období byla předána.
4) Žádám o poskytnutí informace na základě jakého předpisu či zákona si SMOl nebo SNO, a.s. jako správce neponechalo k dispozici kopie revizních zpráv a dokumentů k budově 616/18, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.
5) Žádám o poskytnutí informace zda tuto dokumentaci má v kopii SNO, a.s., která pro SMOl dělala v rocích 2009 až 2013 správu budovy.
6) Žádám o poskytnutí informace kdy mně SMOl vyhotoví řádné vyúčtování nájmu a služeb za roky 2010 až 2013 po ukončení soudních sporů pro mnou v té době pronajatý byt v budově 616/18, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 29. 7. 2015, S-SMOL/165598/2015/OMAJ

Žádám o informaci, zda po vysouzení neoprávněně vydaného majetku Města Olomouce bytového domu Hněvotínská 616/18, 779 00 Olomouc. Po jeho opětovném nabytí do majetku SMOL v roce 2009, byla po neoprávněném majiteli Ing. P.M., žádána náhrada škody a vrácení neoprávněně vybraného nájemného, vyúčtovány škody způsobené neudržováním budovy. Pokud tak nebylo učiněno, žádám o informaci jaký byl důvod se strany SMOL a proč se tak stalo. Vaši odpověď očekávám v zákonné lhůtě.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 29. 7. 2015, S-SMOL/165598/2015/OMAJ

Žádám o informaci, zda po vysouzení neoprávněně vydaného majetku Města Olomouce bytového domu Hněvotínská 616/18, 779 00 Olomouc. Po jeho opětovném nabytí do majetku SMOL v roce 2009, byla po neoprávněném majiteli Ing. P.M., žádána náhrada škody a vrácení neoprávněně vybraného nájemného, vyúčtovány škody způsobené neudržováním budovy. Pokud tak nebylo učiněno, žádám o informaci jaký byl důvod se strany SMOL a proč se tak stalo.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 29. 7. 2015, S-SMOL/165603/2015/OMAJ

Žádám o informaci, zda po vysouzení neoprávněně vydaného majetku Města Olomouce bytového domu Hněvotínská 616/18, 779 00 Olomouc. Po jeho opětovném nabytí do majetku SMOL v roce 2009, byla po neoprávněném majiteli Ing. P.M., žádána náhrada škody a vrácení neoprávněně vybraného nájemného, vyúčtovány škody způsobené neudržováním budovy. Pokud tak nebylo učiněno, žádám o informaci jaký byl důvod se strany SMOL a proč se tak stalo.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 29. 7. 2015, S-SMOL/165605/2015/OMAJ

Žádám o informaci, zda po vysouzení neoprávněně vydaného majetku Města Olomouce bytového domu Hněvotínská 616/18, 779 00 Olomouc. Po jeho opětovném nabytí do majetku SMOL v roce 2009, byla po neoprávněném majiteli Ing. P.M., žádána náhrada škody a vrácení neoprávněně vybraného nájemného, vyúčtovány škody způsobené neudržováním budovy. Pokud tak nebylo učiněno, žádám o informaci jaký byl důvod se strany SMOL a proč se tak stalo.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 10. 7. 2015, S-SMOL/152366/2015/OMAJ/Svi

Žádám o poskytnutí uzavřených smluv mezi městem Olomouc a fyzickou osobou podnikatelem, IČ: 465 62 907, se sídlem podnikání kpt. Jaroše 339/19, 779 00, Olomouc - Povel, jejichž předmětem jsou jakékoliv nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 1. 7. 2015, S-SMOL/145504/2015/OMAJ

Poskytnutí informace o výši kupní ceny pozemku parc. č. 55/14 ostat. pl. o výměře 450 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, o smluvních podmínkách, za kterých byl uvedený pozemek převeden Zemědělskému družstvu Slavonín, a poskytnutí znaleckého posudku na předmětný pozemek.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 1. 7. 2015, S-SMOL/146128/2015/OMAJ

Poskytnutí kopie nájemní smlouvy mezi městem a NAMIRO.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 9. 6. 2015, S-SMOL/128551/2015/OMAJ

Poskytnutí informace ohledně poskytnutého dotačního titulu na bytové domy v majetku statutárního města Olomouce, konkrétně o sken smlouvy, na jejímž základě byla dotace přidělena. Informace je požadována k domům na ulici Černá cesta č. p. 132, 133, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 14. 4. 2015, S-SMOL/082780/2015/OMAJ/Vrt

1. poskytnutí informace, jakým dodavatelem a za jakých podmínek (cenových i ostatních) jsou v současné době poskytovány v jejích objektech následujících služby:
- vnitřní a vekonovní úklid
- správa a údržba nemovitostí,
2. poskytnutí informací, zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a pokud ano, tak jaká,
3. poskytnutí kopie smluv či objednávek, na základě kterých jsou výše uvedených činnosti zajišťovány.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 21. 4. 2015, S-SMOL/088334/2015/OMAJ

Informace k prodeji budovy bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, s pozemkem parc. č. st. 675 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby, za vyvolávací cenu 1.034.899,- Kč:
1) Počet přihlášených a zapsaných do seznamu účastníků dražby.
2) Cena dosažená vydražením.
3) Jaká cena byla připsána bývalému vlastníku (Statutární město Olomouc).
4) Kdy se tak stalo a kde je tato skutečnost zaznamenána.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 17. 4. 2015, S-SMOL/085497/2015/OMAJ

Informace k bytovému domu č. or. 12, 14, 16, 18, 20 na ul. tř. Kosmonautů, Olomouc
1) Zda město Olomouc zvažuje privatizaci shora uvedeného bytového domu a jakým zamýšleným způsobem?
2) Pokud město v uvedené věci pravitizaci zvažuje, žádám Vás o sdělení, zda již orgány města v této věci rozhodovaly a zaslání kopií těchto rozhodnutí.
3) Pokud ještě orgány města o privatizaci nerozhodly, žádám Vás o poskytnutí kopie materiálů o záměru privatizace.
4) V případě, že město Olomouc privatizaci bytového domu nezamýšlí, žádám Vás o sdělení skutečností, jaké okolnosti připadně privatizaci brání.
5) Žádám Vás dále o poskytnutí kopie rozhodnutí o dotace, popř. dotační smlouvu a dále o úvěrovou smlouvu, tyto ohledně financování nástavby našeho domu.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 25. 3. 2015, S-SMOL/068302/2015/OMAJ

Žádost o předložení uzavřených smluv mezi městem Olomouc a obchodní společností CARMAN-HOME, s.r.o., IČ 277 74 023, se sídlem Litovel, Poděbradova 751/2, 784 01. Předmětem informace je poskytnutí veškerých smluv uzavřených mezi výše uvedenými subjekty, jejichž předmětem je jakákoliv nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v obci Horka nad Moravou, katastrální území Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 26. 1. 2015, S-SMOL/019296/2015/OMAJ/Svi

Žádám o zaslání kopií nájemních smluv na pronájem částí pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dále žádám o zaslání kopii nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 741/3 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor ochrany

Přijato: 24. 11. 2015, Čj.:SMOl 251230/2015 OCHR

Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, obdržel dne 24. 11. 2015 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž předmětem bylo poskytnout sdělení zda odbor ochrany MMOl v letošním roce zpracovával závazné stanovisko k záměru zvýšení množství nebezpečných látek, které se bezprostředně dotýká areálu zastoupeného žadatelem a zda si nechával jako podklad vyhotovit odborná posouzení od externích subjektů.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 19. 11. 2015

Žádám Vás o o potvrzení, že rodinný dům na ulici Polní 398 v obci Majetín nepatří do území se 100- letou povodní a ani nebyl zasažen posledních 100. let žádnou povodní.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor právní

Přijato: 29. 11. 2015,S-SMOL/255050/2015

Kolik žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. eviduje povinný subjekt v letech 2013, 2014, 2015 od 1.1.2015 do 30.6.2015? Dále kolik bylo odmítnutých a nezodpovězených žádostí v letech 2013, 2014, 2015 od 1.1.2015 do 30.6.2015?

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Přijato: 16. 9. 2015,S-SMOL/199917/2015/Kop

1. Využívá povinný subjekt služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří k poskytování právních služeb?
2. Pokud povinný subjekt využívá služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří, pak žadatel žádá o sdělení následujících informací:
- jací konkrétní advokáti či advokátní kanceláře tyto služby povinnému subjektu poskytují, a to v rozsahu název a sídlo advokáta nebo advokátní kanceláře, jaká je hodinová sazba advokáta nebo advokátní kanceláře sjednaná ve smlouvě o poskytování právních služeb mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláří,
- kdy byla smlouva mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláří uzavřena, a na jakou dobu byla uzavřena, v případě, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pak nechť povinný subjekt sdělí konkrétní datum, ke kterému má smlouva skončit.

Zobrazit / skrýt odpověď


 

S-SMOL/194296/2015/Kop

- žádost o poskytnutí informace ze dne 28. 7. 2015, doručena dne: 29. 7. 2015
- výzva k upřesnění žádosti ze dne 4. 8. 2015
- upřesněná žádost ze dne 4. 9. 2015, doručena dne 4. 9. 2015
- oznámení o prodloužení lhůty k poskytnutí informace ze dne 18. 9. 2015, doručena dne 29. 9. 2015
- poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 25.9.2015, odesláno žadatelce dne 25.9.2015
Dne 29. 7. 2015 byla doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této žádosti byla zaslána výzva k doplnění a upřesnění žádosti o informaci ze dne 4. 8. 2015. Odpověď na citovanou výzvu k doplnění a upřesnění žádosti byla doručena dne 4. 9. 2015. V dopise ze dne 18.9.2015 statutární město Olomouc oznámilo prodloužení lhůty k poskytnutí informace ve smyslu § 14 odst. 7 uvedeného zákona.
Text žádosti, doplnění

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor správních činností

Přijato: 9. 2. 2015, SMOl/Přest/R304/2014/KN,SMOl/Přest/R1021/2014/BM

Poskytnutí informace o výsledku přestupkového řízení k věci zn. SMOl/Přest/R304/2014/KN,SMOl/Přest/R1021/2014/BM

Zobrazit / skrýt odpověď


 

Odbor stavební

Přijato: 4. 11. 2015, SMOL/236979/2015

Stavební odbor obdržel dne 4.11 2015 žádost o informaci čj. SMOL/236979/2015 ve věci přestupkového řízení vedeného na stavebním odboru.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 10. 2015, SMOL/222652/2015

Stavební odbor obdržel dne 16.10.2015 žádost o informaci čj. SMOL/222652/2015 ve věci stavební dokumentace k domu Hněvotínská 18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 7. 9. 2015, SMOL/191207/2015

Stavební odbor obdržel dne 7.9. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/191207/2015 ve věci umístění pevné překážky na komunikaci v ul. Jakoubka ze Stříbra v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 7. 9. 2015, SMOL/191207/2015

Stavební odbor obdržel dne 7.9. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/191207/2015 ve věci umístění pevné překážky na komunikaci v ul. Jakoubka ze Stříbra v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 7. 8. 2015, SMOL/172437/2015

Stavební odbor obdržel dne 07.08 2015 žádost o informaci čj. SMOL/172437/2015 ve věci stavebních řízení v bytové budově 616/18, k.ú. Nová Ulice, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 6. 8. 2015, SMOL/170069/2015

Stavební odbor obdržel dne 6.8. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/170069/2015 ve věci dokumentace ke stavbě v k.ú. Samotišky.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 7. 2015, SMOL/162644/2015

Stavební odbor obdržel dne 27.7 2015 žádost o informaci čj. SMOL/162644/2015 ve věci vydaných rozhodnutí či povolení stavebního úřadu v souvislosti s rekonstrukcí objektu na pr. č. 383/2 v k.ú. Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 7. 2015, SMOL/162642/2015

Stavební odbor obdržel dne 27.7. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/162642/2015 ohledně poskytnutí všech dokumentů týkajících se stavebního řízení vedeného na stavebním odboru SMOL.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 3. 8. 2015, SMOL/168280/2015

Stavební odbor obdržel dne 3.8. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/168280/2015 ve věci předzahrádky v ulici Na střelnici v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 21. 5. 2015, SMOL/112601/2015

Stavební odbor obdržel dne 21.5. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/112601/2015 ve věci vypracování statických posudků k zamýšleným stavbám, dále o specifikování druhu povolení dle rozsahu stavebních prací a zajištění bezpečnosti nájemníků při provádění stavebních prací v nájemním domě.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 14. 7. 2015, SMOL/152927/2015

Stavební odbor obržel dne 14.7. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/152927/2015 ve věci provádění statického posudku a obecných informací spojených s zajištěním bezpečnosti nájemníků při provádění stavebních prací v domě.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 15. 6. 2015, SMOL/131376/2015

Stavební odbor obdžel dne 15.6. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/131376/2015 ve věci přípravy výstavby bytového domu B1 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 8. 6. 2015, SMOL/127268/2015

Stavební odbor obdržel dne 8.6. 2015 žádost o poskytnutí informace čj. SMOL/127268/2015 ve věci sdělení ohledně provozování restaurace U Malinů v k.ú. Droždín.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 26. 5. 2015, SMOL/117539/2015

Poskytnutí kopie rozhodnutí z 21.9. 1995.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 5. 2015, SMOL/117098/2015

Stavební odbor obdržel dne 27.5. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/117098/2015 ve věci pravomocných rozhodnutí na stavbu "Obchodní centrum Šibeník".

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 27. 5. 2015, SMOL/121608/2015

Stavební odbor obdržel dne 27.5. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/121608/2015 ve věci vydaných územních informací od roku 2005 -2014.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 16. 4. 2015, SMOL/082000/2015

Stavební odbor obdržel dne 16.4. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/082000/2015 ve věci sdělení k pozemku v k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 11. 5. 2015, SMOL/103796/2015

Stavební odbor obdržel dne 11.5. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/103796/2015 ve věci zodpovězení dotazů týkající se kompetenecí stavebního dozora, dále nutnosti oznámení nájemníkům provádění a rozsah udržovacích prací.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 8.4. 2015 a 12.5. 2015, čj. SMOL/077900/2015 a SMOL/103792/2015

Stavební odbor obdržel dne 8.4. 2015 a 12.5. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/077900/2015 a SMOL/103792/2015 ve věci prováděných stavebních prací na ul. Hněvotínská 616/18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 22. 4. 2015, čj. SMOL/089510/2015

Stavební odbor obdržel dne 22.4. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/089510/2015 ve věci využití 57 objektů na území města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 20. 4. 2015, čj. SMOL/086870/2015

Stavební odbor obdržel dne 20.4. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/086870/2015, ve věci vydaných vyvlastňovacíh rozhodnutí od roku 2012.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4. 3. 2015, čj. SMOL/048191/2015

Stavební odbor obdržel dne 4.3. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/048191/2015 ve věci stavebních úprav domu tř. Míru 15, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 2. 3. 2015

Stavební odbor obdržel dne 2.3. 2015 žádost o informaci ve věci vydávaných územních řízení v roce 2013, včetně odvolání, podání žalob.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 6. 2. 2015, čj. SMOL/027720/2015

Stavební odbor obdržel dne 6.2. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/027720/2015 ve věci povolení a užívání motokrosové trati v Olomouci - Nemilanech.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 19. 1. 2015, čj. SMOL/012295/2015

Stavební odbor obdržel dne 19.1. 2015 žádost o informaci dle zák. č. 106/1999Sb. čj. SMOL/012295/2015 ve věci ochranného pásma kol kostela na Sv. Kopečku.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 4. 2. 2015, čj. SMOL/026582/2015

Stavební odbor obdržel dne 4.2. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/026582/2015 ve věci sdělení ohledně vydání rozhodnutí o trvalém odstranění dopravního značení.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 19. 1. 2015, čj. SMOL/0119412015/OS

Stavební odbor přijal dne 19.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/0119412015/OS, ve věci Revitalizace Brownfields Pavlovická.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 14. 1. 2015, čj. SMOL/010594/2015/OS

Stavební odbor přijal dne 14.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/010594/2015/OS, podanou osobně na stavebním odboru ve věci poskytnutí kopie územního rozhodnutí č. 84/2011.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 12. 1. 2015 čj. SMOL/8006/2015/OS

Stavební odbor obdržel dne 12.1. 2015 žádost o informaci čj. SMOL/8006/2015/OS ve věci sdělení užívání a kolaudace domu na adrese Černochova 5, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 26. 2. 2015

Text žádosti SMOL/044578/2015
Text žádosti SMOL/044579/2015
Text žádosti SMOL/044581/2015

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 26. 2. 2015

Text žádosti SMOL/044574/2015
Text žádosti SMOL/044577/2015

Zobrazit / skrýt odpověďOdbor životního prostředí

Přijato: 14. 10. 2015

Zajímalo by mě, kde by nám pomohli řešit vyhrocenou situaci s našimi sousedy. Nad námi žijí velmi nepřizpůsobivý lidé, bývalá uživatelka drog a drogový dealer. Samozřejmě pro policii jak oni říkají, malá ryba, se kterou nic dělat nebudou. Jsou velmi hluční, nadávají, křičí, pouští si hudbu nahlas, jejich děti si posílají po zemi snad bowlingové koule, neustále nám dělají naschvály. Již několikrát jsme je byli osobně poprosit, ale akorát se nám vysmívají a provokují vesele nadále. Už si nevíme rady a vzhledem k tomu, že v noci dodržují ticho, policie nám nepomůže.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 1. 10. 2015, č.j. SMOL/209477/2015/OZP/OH/Swa

1) Jak a kde se zpracovává vytříděný hliník z kontejnerů na kov, po jejich dotřídění v Technických službách Olomouc. Zajímá mě firma, která následně hliník zpracovává a k jakému účelu je nadále využíván. Zajímá mě tzv. tenkostěný hliník i hliník kusový.
2) Jak a kde se zpracovává vytříděné železo z kontejnerů na kov, po jejich dotřídění v Technických službách Olomouc. Zajímá mě firma, která následně železo zpracovává a k jakému účelu je nadále využíváno.
3) Jakým způsobem je obsah kontejnerů na kov dotřiďován nebo zpracováván v technických službách Olomouc.
4) Jakým způsobem je využíván vytříděný jedlý olej z kontejnerů na tento druh odpadu.

Zobrazit / skrýt odpověď


Přijato: 12. 10. 2015

Žádám o poskytnutí informace, v jakém dokumentu, ev. jakým způsobem je v Olomouci řešena likvidace vedlejších produktů živočišného původu, zejména těl mrtvých zvířat ze zájmových chovů. Domnívám se, že pouhé prohlášení majitele, při odhlášení zvířete z evidence, neřeší problém s nelegálním pohřbíváním zvířat na nevhodných pozemcích. Není kontrolovatelné, kde bylo zvíře pohřbeno. Jak je kontrolováno dodržování Vyhlášky č. 82/2014 Sb., o kadaverech zvířat v zájmovém chovu? Jakým způsobem bude tato problematika řešena?

Zobrazit / skrýt odpověď


 

 

 

Poslední úprava: 22. ledna 2016 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu