Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace » Vyžádané informace 2019

Vyžádané informace 2019

14. ledna 2020 (út)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2019

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 22. 12. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 12. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 10. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 9. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 7. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 5. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 4. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 4. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Přijato: 16. 12. 2019, S-SMOL/329255/2019/OCKS

Žadatel požadoval zaslání účetní závěrky přijemce dotace HC Olomouc s. r. o. a údaje nezbytné k určení velikosti podniku příjemce dotace.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 12. 2019, Č. sp. S-SMOL/330596/2019/OCKS

Žadatel požadoval kopii čestného prohlášení o tom, že příjemce provozní podpory není podnikem v obtížích.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26.11.2019, spis S-SMOL/311059/2019/OCKS

Požadovaná informace: žádám o poskytnutí seznamu povolených veřejných shromáždění na území města Olomouc v období od 1/1/2018 do 31/10/2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 8. 2019, čj: S-SMOL/220442/2019/OCKS

Požadované informace: žádám o předání/zaslání - Zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti klubu HC Olomouc za rok 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 8. 2019, čj: S-SMOL/220421/2019/OCKS

Požadovaná informace: žádám o předání/nahlédnutí do podkladu: Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého pronajímatelem (SMOL) nájemci (HCO Olomouc s.r.o.) za rok 2018 a 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 6. 2019, čj: S-SMOL/167594/2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2019, S-SMOL/001534/2019/OCRS

Dne 2. 1. 2019 byla doručena žádost o informaci o výši poskytnutých dotací (případně jiného druhu podpory) společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v letech 2015, 2016, 2017 a 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor dopravy a územního rozvoje

Přijato: 2. 8. 2019 | S-SMOL/203847/2019/ODUR

Předmětem informace je poskytnutí informace v jaké fázi se nachází pořízení regulačního plánu z podnětu RP-26: Nové Sady – Za Andělskou a do jaké lhůty by se měl tento RP-26 vypracovat.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 5. 2019 | sp. zn. S-SMOL/129783/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 13. května 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/129783/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
Všech podaných námitek/připomínek k návrhu Regulačního plánu 23 Sídliště Norská v termínu od 1. 5. 2018 do 12. 5. 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 3. 2019 | S-SMOL/062207/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 5. března 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/062207/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
informací, jakým způsobem bylo naloženo s návrhem na pořízení změny územního plánu v rozsahu plochy 16/022S, zda bylo rozhodnuto o pořízení změny a v jaké fázi pořízení se tato změna nachází.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 2. 2019 | S-SMOL/046439/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 18. února 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/046439/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
Informace související se záměrem výstavby novostavby bytového objektu Šantovka Tower, v bodě 2 pak konkrétně „odpověď Ministerstva kultury na dopis ŠTW ze dne 19. listopadu 2018“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019 | S-SMOL/043158/2019/ODUR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 14. února 2019, vedená pod sp. zn. S-SMOL/043158/2019/ODUR, jejímž předmětem je poskytnutí:
informace, zda návrh na změnu územního plánu bude provázet zpracování změn územního plánu projektantem, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, změnu regulačního plánu apod.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2019 | S-SMOL/010042/2019/ODUR

Informace na výši nákladů spojených se změnou územního plánu, jejíž změna je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 26. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 5. 2019 | č.j. SMOL/126787/2019/OE

Ekonomický odbor obdržel dne 09.05.2019 žádost o informaci č.j. SMOL/126787/2019/OE ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 4. 2019 | č.j. SMOL/094626/2019

Ekonomický odbor obdržel dne 03.04.2019 žádost o informaci č.j. SMOL/094626/2019 ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 4. 2019 | č.j. SMOL/089347/2019

Ekonomický odbor obdržel dne 01.04.2019 žádost o informaci č.j. SMOL/089347/2019 ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 3. 2019 | č.j. SMOL/088324/2019

Ekonomický odbor obdržel dne 29.3.2019 žádost o informaci č.j. SMOL/088324/2019 ve věci dluhu za komunální odpad fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2019 | č.j. SMOL/076503/2019

Ekonomický odbor obdržel dne 19.3.2019 žádost o informaci č.j. SMOL/076503/2019 ve věci prověření pohledávek či exekučních řízení fyzické osoby.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor informatiky a Smart City

Přijato: 2. 12. 2019, ČJ: SMOL/314659/2019/OISC/SASO/Mal

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Prosím o doložení celkových nákladů, které město Olomouc vynaložilo v letech 2014 až 2019 na pořízení, správu a provozování mapových aplikací a souvisejících služeb od společnosti CDSw - City Data Software, spol. s r.o. IČ 45278482.
2. Prosím o doložení kopií faktur zaplacených v letech 2014 až 2019 společnosti CDSw - City Data Software, spol. s r.o. IČ 45278482. Kopie faktur mohou být doložené bez jakýchkoli osobních údajů, např. s vymazaným jménem osoby, která fakturu vystavila.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 23. 7. 2019, ČJ: S-SMOL/193521/2019/OIAK

Žádost o poskytnutí kopie Protokolu č. 1/2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 27. 11. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 10. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 20. 11. 2019 | S-SMOL/306630/2019/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 11. 2019 | S-SMOL/306057/2019/OKT

Žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o následující údaje za r. 2018 a r.2019:
a.. Výši průměrného platu za
a.. Vedoucí odboru (bez tajemníka)
b.. Vedoucí oddělení
c.. Ostatní zaměstnance
d.. Výši průměrného osobního příplatku
a.. Vedoucí odboru (bez tajemníka)
b.. Vedoucí oddělení
c.. Ostatní zaměstnance
Požadované údaje prosím uveďte do přiložené tabulky. Odpověď zašlete na tuto emailovou adresu: xxxx

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 9. 2019 | S-SMOL/235507/2019/OKT

Požadována informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod Magistrát města Olomouce, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 9. 2019 | Spis S-SMOL/209222/2019/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 8. 2019 | S-SMOL/209222/2019/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 6. 2019 | S-SMOL/163186/2019/OKT

Požadovaná informace: Důvodová zpráva pro RMO 15.4.2019 týkající se umístění MMOl.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 5. 2019 | S-SMOL/154166/2019/OKT

Zaslání stanovisek či zpráv o pověsti žadatele, které statutární město Olomouc vystavilo v souvislosti s jeho žádostí o zřízení mongolského honorárního konzulátu pro Moravu v Olomouci a jmenováním jeho osoby do čestné funkce honorárního konzula.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 5. 2019 | S-SMOL/140540/2019/OKT

Žádost o informace doručena dne 23.5.2019 - požadována kopie Metodického sdělení MMR-43993/2018-81 ze dne 17.12.2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 3. 2019 | S-SMOL/070415/2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2019 | S-SMOL/058739/2019/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 1. 2019 | S-SMOL/018245/2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 15. 8. 2019, č.j. SMOl/214534/2019/OKP/

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 8. 2019, č.j. SMOl 209319/2019/OKP/MZ

S odkazem na zprávu vyvěšenou na serveru olomouc.eu v rubrice Aktuality dne 6. 8.2019 (http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/24232), v níž se píše mj.:„Na základě oznámení od občanů prověřuje Policie ČR podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a případem se zabývá i městská policie. Jelikož nástřik na chodníku nešlo odstranit ručně, odborné odstranění firmou Miloslava Černého přišlo město na deset tisíc korun.“, žádám laskavě o zaslání kopie faktury nebo jiného dokladu, z něhož vyplývá, že Statutární město Olomouc bude povinno uhradit za vyčištění části chodníků na ul. 8. května částku 10.000,- Kč, případně pokud jde o částku jinou, než se uvádí v citované zprávě, žádám laskavě o sdělení, o jak vysokou částku jde a rovněž žádám o zaslání kopie listiny, na níž je tato částka vyčíslena. Nedisponuje-li povinný subjekt listinou, kterou žádám zaslat, žádám laskavě o sdělení, jakým způsobem došel k částce 10.000,- Kč uvedené v citované zprávě.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 7. 2019, č.j. SMOl/186556/2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 7. 2019, č.j.SMOl/175015/2016/OKP/MZ

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 6. 2019, č.j.SMOL/166143/2019/OKP/OSE/Hol

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 6. 2019, č.j. S-SMOL/158309/2019/OKP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 5. 2019, č.j.SMOL/122308/2019/OKP/OSE/Kra

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 4. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2019

Žádost o informaci k zajištění provozu webových stránek města.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kultury

Přijato: 31. 1. 2019 | S-SMOL/029938/2019/OKUL/2

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2019 | S-SMOL/020197/2019/OKUL

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 1. 2019 | S-SMOL/018855/2019/OKUL

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 30. 10. 2019 | Spis. zn. S-SMOL/285854/2019/OMAJ

Žadatel žádá o poskytnutí:
1) kopií všech smluv a jejich dodatků, které uzavřelo statutární město Olomouc či společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s. se společností Moravská pohřební společnost s.r.o. (dále jen MPS) v souvislosti s pronájmem městského majetku MPS,
2) informací o tom, kolik společnost MPS zaplatila za pronájem od roku 2000 v jednotlivých letech a jakou sumu investovala do pronajatého majetku
3) dokumentů z jednání rady města (rok 2013), na které bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy s MPS na dalších 10 let.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 10. 2019 | Spis. zn. S-SMOL/283382/2019/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, proč není sad na pozemku parc. č. 473/1 v k. ú. Droždín, obec Olomouc udržován, tzn. proč není zde sečena tráva a prováděn pravidelný ořez stromů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 9. 2019 | Spis. zn. S-SMOL/254613/2019/OMAJ/Stu

Žádost o poskytnutí informace doručena dne 26. 9. 2019, dopisem ze dne 2. 10. 2019 v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. prodloužena lhůta pro poskytnutí informace o 10 dnů, dopisem ze dne 16. 10. 2019 zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Požadovaná úhrada za poskytnutí informace byla připsána na účet statutárního města Olomouce dne 23. 10. 2019.

Žádost o poskytnutí:
1) zápisu z jednání Rady města Olomouce z 16. 10. 2006;
2) dodatku ke smlouvě o nájmu č. OPD-S/35/2005/Sik, uzavřeného mnou a statutárním městem Olomouc;
3) poskytnutí veškeré komunikace (ať již poštovní, či emailové), mezi mnou a statutárním městem Olomouc, související s výkonem nájmu dle výše uvedené nájemní smlouvy a jejího dodatku, zejména komunikaci předcházející rozhodnutí Rady města Olomouce z 16.10.2006 a uzavření dodatku k výše uvedené nájemní smlouvě, případné výzvy k úhradě dlužného nájemného od počátku vzniku nájemního vztahu;
4) korespondence mezi statutárním městem Olomouc a mnou, související s přemístěním ukotvení úchytu trolejového vedení z domu č.p. 522/5 na dům 520/9 (ul. 8. května v Olomouci) po datu 17. 10. 2011;
5) rozhodnutí, na základě něhož k výše uvedenému přemístění úchytu trolejového vedení došlo;
6) informace o tom, zda po události ze 17. 10. 2011 – pád štítové zdi z domu 522/5 (ul. 8. května v Olomouci) došlo, jak stanovil znalec statik J. V., k prohlídce historických domů v dané lokalitě a poskytnutí výstupních dokladů o takovýchto prohlídkách domů na ul. 8. května v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 9. 2019 | S-SMOL/224415/2019/OMAJ

Žadatel požadoval poskytnutí informace jakým způsobem, kdy a kde byly zpřístupněny informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem v souladu s § 36 odst. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 8. 2019 | S-SMOL/224415/2019/OMAJ

Žadatel požadoval poskytnutí informace jakým způsobem, kdy a kde statutární město Olomouc zveřejnilo porovnání položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2018 v souladu s § 36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 8. 2019 | S-SMOL/216713/2019/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, zda SMOl pronajímá pozemky parc. č. 407, 414/2, 414/6, 413/3, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, dalším subjektům, za jakých finančních podmínek a na jak dlouho jsou uzavřeny smlouvy.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 8. 2019 | S-SMOL/210470/2019/OMAJ/Svi

Žádost o poskytnutí kopie smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 136/38 a část pozemku parc. č. 136/1, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 8. 2019 | S-SMOL/210063/2019/OMAJ/Svi

Žádost o poskytnutí informací týkající se smlouvy na část pozemku parc. č. 116/17 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, za účelem 7 parkovacích stání.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 8. 2019 | S-SMOL/210063/2019/OMAJ/Svi

Žádost o poskytnutí informací týkající se smlouvy na část pozemku parc. č. 116/17 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, za účelem 7 parkovacích stání.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 5. 2019 | S-SMOL/137883/2019/OMAJ

Žadatel požadoval poskytnutí kopií práce společnosti Grant Thorton Advisory s.r.o., které si SMOl nechalo zpracovat jako podklad pro jednání se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. A dále žádal o sdělení ceny za tyto práce, včetně kopií smluv, na základě kterých byly tyto práce provedeny.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 5. 2019 | S-SMOL/144515/2019/OMAJ

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy, na jejímž základě jednala Rada města Olomouce dne 20. 5. 2019 o bodu programu 2. Majetkoprávní záležitosti a po projednání uložila odboru majetkoprávnímu zajistit podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 69 Co 15/2019-576 ze dne 12. 3. 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 1. 2019 | S-SMOL/027139/2019/OMAJ/Zvo

Žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
a) jaké byly záměry výkupu pozemku v Olomouci - Droždíně, ulice Myslivecká a Na příhonu od spolumajitelů – spolupodílníků,
b) z jakého důvodu statutární město Olomouc požadovalo od spolupodílníků u pozemku parc. č. 874 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc 100 m2,
c) žádost o zaslání geodetického plánku k tomuto výkupu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005892/2019/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, zda pozemek parc. č. 342/3 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc i s budovou je v pronájmu, že se tam vyskytují štěkající psi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 12. 11. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 2. 9. 2019 | S-SMOL/229665/2019/OPP

Předmětem žádosti je poskytnutí všech vydaných rozhodnutí týkajících se ochranného pásma kolem kulturních památek areálu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a bývalého premonstrátského kláštera Hradisko vydaných od 01.01.2017 do 31.07.2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 2. 2019 | SMOL/50964/2019/OPP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2019 | SMOL/9319/2019/OPP

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 30. 12. 2019 | S-SMOL/337005/2019/OPR/Kop

1) na jakém nároku bylo vybudováno vyhrazené parkovací místo na ulici Blanická před domem č.p. 383/1 pro vozidlo s RZ 6M8 5560 a za jakých podmínek,
2) kolik korun ročně je placeno za toto vyhrazené parkovací místo,
3) proč nebyl majitel odkázán na parkování v podzemním parkovišti v přednádražním prostoru, které provozuje město Olomouc,
4) kolik bylo u nádraží vybudováno za poslední dva roky nových parkovacích míst?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 12. 2019 | S-SMOL/325920/2019/OPR

Poskytnutí analýzy alternativního hubení plevelů na chodnících a dalších plochách veřejného prostranství, kterou si Magistrát města Olomouce zadal ke zpracování v létě 2019

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 11. 2019

1) Připravovaná koncepce parkovací politiky města Olomouce. Konkrétně jejího obsahu (plán rozšíření placeného parkování), dále předpokládaného termínu realizace, respektive účinnosti,
2) stav a rozsah plánu města na zřízení případně podporu vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily v městě Olomouci,
3) stav přípravy a data předpokládané realizace rekonstrukce vozovky a chodníků ulice Rokycanova a dále předpokládaný termín zrušení jednosměrky v části této ulice, která byla zřízena z důvodu požadavku developera EUROGEMA při výstavbě bytových domů Rezidence Švýcarská.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 10. 2019, S-SMOL/267602/2019/OPR

Poskytnutí informace, kdy bude odstraněno magistrátem instalované dopravní značení v Olomouci ulicích Boleslavova, Helceletova, Kubíčkova, Dobrovského, Na Struze, Vlkova a Bořivojova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 10. 2019

Je v plánu města vybudovat přechod na ulici Hněvotínská u zastávky Tabulový vrch?“

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 9. 2019 | S-SMOL/251875/2019

Poskytnutí finální podoby studie „Pěší zóna Olomouc“ zpracované firmou NDCON, s.r.o. vroce 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 9. 2019 | S-SMOL/247625/2019/OPR/Ost

Poskytnutí odpovědí na následující dvě otázky, které se týkají smluvních vztahů se společností PRUMHOR, spol. s r.o., IČO 47153903:
1) Jaká celková částka byla vyplacena společnosti PRUMHOR spol. s r.o. před rokem 2014?
2) Jaká celková částka byla vyplacena společnosti PRUMHOR spol. s r.o. počínaje rokem 2014 po současnost?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 7. 2019

1. seznam smluv, které statutární město Olomouc v období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřelo se společností Atelier T - plan, s.r.o., IČO: 26483734, včetně dodatků. V tomto seznamu žádáte uvedení názvu smlouvy (dodatku), data jejího uzavření a jejího předmětu,
2. čas plnění, resp. termínů plnění sjednaných ve smlouvách uvedených pod bodem 1. Pokud je čas plnění určen lhůtou, tak také poskytnutí informace, kdy začala lhůta běžet,
3. datum předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1.,
4. v případě, že bude z nějakého důvodu odmítnuto poskytnutí informací požadovaných v bodech 2. a 3., zaslání kopií protokolů o předání a převzetí plnění nebo částí plnění dle smluv uvedených pod bodem 1.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 5. 2019, Spisové značky: S-SMOL/148903/2019/01/OPR/Sta a S-SMOL/147753/2019/OPR/Sta

Poskytnutí informací souvisejících se zahájenou pokládnkou kabelů NN, NV v ulici Norská, a to zejména těchto dokumentů:

 1. stavební povolení či rozhodnutí povolující realizaci této akce,
 2. stanovisko či vyjádření OMZOH MMOl k této akci,
 3. dohoda o záboru veřejného prostranství a zeleně
 4. situační výkres z PD na tuto akci

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 5. 2019

Informace o místních komunikacích, komunálním odpadu a veřejné zeleni:

1. Místní komunikace:
a) délka místních komunikací,
b) délka chodníků,
c) počet parkovišť,
d) počet lávek a mostů,
e) kým byla tato komunální služba pro Statutární město Olomouc zajišťována,
f) jaké opravy se uskutečnily,
g) četnost údržby.
A to jednotlivě za roky 2013 – 2017.

2. Komunální odpad
a) počet sběrných nádob na komunální odpad,
b) počet sběrných nádob na papír,
c) počet sběrných nádob na sklo,
d) počet sběrných nádob na PET láhve,
e) počet sběrných nádob na kov,
f) počet sběrných nádob na BIO odpad,
g) četnost vývozu výše zmíněných nádob,
h) kým byla tato komunální služba pro Statutární město Olomouc zajišťována.
A to jednotlivě za roky 2013 – 2017.

3. Veřejná zeleň
a) jednotlivé výměry udržovaných ploc+qh,
b) kým byla tato komunální služba pro Statutární město Olomouc zajišťována,
c) jaké opravy se uskutečnily,
d) četnost údržby.
A to jednotlivě za roky 2013 – 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 4. 2019

1. počet podaných stížností v roce 2018 podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a sdělení, kolik stížností bylo shledáno důvodných,
2. kopie přípisu, kterým byl stěžovat poslední důvodné stížnosti v roce 2018 vyrozuměn o jejím vyřízení,
3. kopie přípisu, kterým byl stěžovatel poslední nedůvodné stížnosti v roce 2018 vyrozuměn o jejím vyřízení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 5. 2019 | S-SMOL/120945/2019/01/OPR

Poskytnutí písemných dokumentů, souvisejících s povolením předzahrádky pro sezónní provoz Restaurace Drápal s.r.o., IČO 02433249 pro rok 2019, a to:
1. výpis ze schůze Rady města s dotčeným souhlasem,
2. rozhodnutí o povolení MMOl, odboru stavebního,
3. dohodu o provozování předzahrádky uzavřenou s MMOl, odborem správy městských komunikací a MHD,
4. doklad o uhrazené výši poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství,
5. případně další.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 4. 2019

1) Kolik bylo v roce 2019 ke dni 30.4. vydáno karet umožňujících parkování automobilů na Horním náměstí u radince?
2) Kolik bylo ke stejnému datu vydáno takových karet v roce 2018?
3) Kolik takových karet bylo vydáno za celý rok 2018?
4) Komu byly tyto karty vydány v roce 2018? (jakým organizacím a osobám)
5) Komu byly tyto karty vydány v roce 2019? (jakým organizacím a osobám)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 4. 2019

1) jaký subjekt je oprávněn parkovat v ulici Šantova, Olomouc na označených místech PROFIL, kde je dodatkovou tabulkou „PROFIL“ vyhrazeno 5 podélných parkovacích míst?
2) jaký konkrétní subjekt tuto žádost o povolení zvláštního užívání podal, kdy se tak stalo, a jak splnil podmínku sídla organizace v místě vyhrazeného placeného parkovacího místa?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 4. 2019, S-SMOL/114739/2019/OPR/Vrt

Jaké částky vyplatilo město Olomouc panu Martinu Itterheimovi (IČ 04169034). Prosím o rozdělení plateb do jednotlivých měsíců.
Jak znělo přesné zadání úkolů, které pan Itterheim plnil? Kdo mu tyto úkoly zadával?
Žádám o zaslání dokumentů, které pro radnici vypracoval.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 3. 2019

Poskytnutí informací, vztahujících se k parkovišti u restaurace s názvem Restaurant U Macků s.r.o., se sídlem B. Dvorského 32, Olomouc – Svatý Kopeček, kdy na tomto veřejném placeném parkovišti se nachází dodatková cedule s informací o odtahu vozidla v případě nezaplacení poplatku za parkování. V souvislosti s touto informační cedulí sdělte následující informace:
1. Poskytněte vyhlášku nebo jiný předpis, který na daném místě stanovuje podmínky odtahu vozidla,
2. sdělte kdo a jak (jakým předpisem – ten případně rovněž poskytněte) povolil umístění této dodatkové značky (pokud nikdo, žádám o sjednání nápravy ve formě odstranění této značky – o čemž mne prosím vyrozumte – emailem),
3. kolik aut bylo v roce 2018 odtaženo,
4. kolik případů neuhrazení poplatku za parkování bylo na tomto parkovišti v minulém roce zaznamenáno a jak tyto případy byly řešeny (bloková pokuta, odtah apod.).
5. Dopravní značka informuje o poplatku 30 Kč/hodinu. V restauraci však vydávají pouze a toliko informační lísteček s časem a částkou 10 Kč. Sdělte:
a) kdo kontroluje výběr tohoto poplatku (vůči restauraci – jenž poplatek vybírá),
b) jaké povinnosti byly restauraci uloženy v souvislosti s vybíráním uvedeného poplatku.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2019

Zda pro akci rekonstrukce vozovky – ulice Na příhonu, Droždín, bude touto akcí dotčen i pozemek parc. číslo 875.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 3. 2019

1) kdy a mezi kým proběhlo projednání umístění shora uvedené překážky v provozu s vlastníkem komunikace, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
2) kdo požádal o umístění překážek v provozu na shora uvedené pozemní komunikaci v uvedenou dobu, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
3) kdo požádal PČR o souhlas s umístěním překážek v provozu na pozemních komunikacích, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
4) kdo vydal souhlas s umístěním překážek, včetně čísla jednacího a dokumentu, kterým se umístění schvaluje,
5) kdo překážky na místo samé umístil, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
6) v čím majetku jsou (byly) uvedené překážky (kovové květináče), pokud byly pronajaty, tak kdo byl jejich nájemce, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
7) jaký byl stanoven režim umístění překážky v souvislosti s umístěním a nejnutnějším označením překážky v době snížené viditelnosti, jaké označení bylo doporučeno, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká,
8) zda byla Vaším úřadem provedena kontrola umístění a označení předmětných překážek, a to včetně čísel jednacích a dokumentů, kterých se tato informace týká.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 2. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 12. 2018 | čj. SMOL/010723/2019/OPR/Jar

Žádám o zaslání seznamu všech stížností, námitek, připomínek a doporučení, které Vám napsala xxxxxxxxxxxx za období 15 let zpětně na všechny odbory Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 1. 2019 | S-SMOL/011908/2019/OPR/Sta

a) Kolik bioodpadu bylo setřízeno před tím, něž vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik bioodpadu bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
b) Kolik jedlýcholejů a tuků bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik jedlých olejů a tuků bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
c) Kolik kovů bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik kovů bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.
d) Kolik nápojových kartonů bylo setřízeno před tím, než vznikly kontejnery na sběrných stanovištích. A kolik nápojových kartonů bylo setřízeno poté, co kontejnery vznikly.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005863/2019/OPR/

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
a) Počet současných zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
c) Kdo je za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda máte interního správce a interního pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využíváte externího pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody) - pokud máte externí pověřenec či správce, prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Kolika školení se zúčastnili Vaši zaměstnanci v rámci GDPR?
f) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) Přijali jste po 25. 5. 2018 interní předpis doplňující GDPR?
h) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od bývalých zaměstnanců?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)
i) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od osob, jejichž osobní údaje zpracováváte?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 24. 12. 2019 | Sp. zn. S-SMOL/336016/2019/OSV

Žádost o sdělení, dle jakých kritérií a jakým mechanismem jsou vybíráni klienti do domova s pečovatelskou službou, který je statutárním městem Olomouc zřízen, příp. spravován.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 11. 2019 | Sp. zn. S-SMOL/291190/2019/OSV

Žádost o vydání kopií programů a záznamů z jednání a seznamů členů Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl z let 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 10. 2019 | Sp. zn. S-SMOL/277328/2019/OSV

Žádost o vydání kopií programů a záznamů z jednání a seznamů členů Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl z let 2015.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 28. 11. 2019, S-SMOL/312973/2019/OSC

Zda byl vystaven úmrtní list otce žadatelky a žádost o poskytnutí s tím spojených listin, kdo zařizoval úmrtní list, kde otec zemřel.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 9. 2019

1) Kolik registrovaných partnerství bylo uzavřeno ke dni 1. 9. 2019 na Magistrátu města Olomouce, tj. od 1. 7. 2006 do 1. 9. 2019? Kolik z těchto partnerství bylo uzavřeno mezi dvěma muži a kolik mezi dvěma ženami?
2) Je možné po předchozí dohodě, resp. na žádost páru, který míní vstoupit do registrovaného partnerství, ze strany Magistrátu města Olomouce přizpůsobit průběh či místo uzavření registrovaného partnerství přání budoucích partnerů? Např. zda lze uspořádat obřad de facto totožný se svatebním obřadem heterosexuálních párů (vč. svědků, slavnostního proslovu,…); zda lze uzavření registrovaného partnerství provést i mimo budovu Magistrátu (na louce, na zámku,…)?
3) V případě kladné odpovědi na otázku ad 2), v kolika případech z celkového počtu uzavřených registrovaných partnerství (ad 1)) požádali budoucí partneři o obdobnou modifikaci vstupu do registrovaného partnerství a v kolika případech (resp. zda) bylo jejich žádosti vyhověno?
4) V případě záporné odpovědi na otázku ad 2), byly obdobné žádosti budoucími registrovanými partnery vzneseny, příp. v kolika případech z celkového počtu uzavřených registrovaných partnerství se tak stalo (otázka ad 1))?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 6. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 6. 2019 | sp.zn.: SMOl/Přest/R1089/2018/LK

Žádost o sdělení výsledku přestupkového řízení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 6. 2019 | sp.zn.: SMOl/Přest/R1358/2016/BM, k č.j.: SMOl/158310/2019/OSC/PREST/Kan

Žádost o nahlédnutí do všech přestupkových spisů vedených k osobě žadatele a o pořízení jejich kopií

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 4. 2019 | SMOl/Přest/R422/2017/BM

Žádost o zaslání rozhodnutí

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 3. 2019 | SMOl/Přest/R2364/2015/ŠT

Žádost o zaslání konečného rozhodnutí

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 3. 2019

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. jedno anonymizované rozhodnutí o změně jména a příjmení z důvodu uvedeného v § 72 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., konkrétně pokud šlo o příjmení hanlivé nebo směšné
2. jedno anonymizované rozhodnutí o zamítnutí změny jména a příjmení
Tato rozhodnutí správního orgánu potřebuji pro studijní účely, konkrétně ke správněprávní analýze rozhodnutí správního orgánu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor strategie a řízení

Přijato: 22. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 13. 12. 2019

Stavební odbor obdržel dne 13.12. 2019 žádost o informaci zaslání protokolů o ústních jednáních, Oznámení o zahájení řízení a všech vydaných rozhodnutí ve věci neoznačení stavby č.p. v katastrálním území Prostějov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 12. 2019, čj. SMOL/331198/2019

Stavební odbor obdržel dne 17.12. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/331198/2019 ve věci konkrétních opatření podniktuných ze strany SO vůči stavebníkovi, který zahájil stavbu v rozporu se stavebním povolením, k.ú. Černovír.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 12. 2019, čj. SMOL/316660/2019

Stavební odbor obdržel dne 02.12. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/316660/2019 ve věci nahlížení do stavebního spisu, vedeného na oddělení pozemních staveb, odboru stavebního - stavba polyfunkčního domu v Olomouci-Černovíře.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 11. 2019, čj. SMOL/314699/2019

Stavební odbor obdržel dne 30.11. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/314699/2019 ve věci umístění dopravního značení v obci Olomouc -Chomoutov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 11. 2019, čj. SMOL/296551/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.11. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/296551/2019 ve věci poskytnutí kopie dokladů ohledně stavby "Novosadské zahrady", včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 11. 2019, čj. SMOL/300088/2019

Stavební odbor obdržel dne 14.11. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/300088/2019 ve věci umístění DZ na křižovatce KomenskéhoXnábř. Přemyslovců v tomto roce, včetně podrobností ohledně data umístění a povolujícího orgánu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 11. 2019, čj. SMOL/297854/2019

Stavební odbor obdržel dne 13.11.2019 žádost o informaci čj. SMOL/297854/2019 ve věci aktuálního stavu řízení ve věci 2 reklamních zařízení na poz. par.č. 278/67, k.ú. Hodolany, ul. Lipenská, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 10. 2019, čj. SMOL/287071/2019

Stavební odbor obdržel dne 31.10. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/287071/2019 ve věci místního šetření ohledně rozvodů plynu v r. 2017, týkající se nemovistosti Hněvotínská 616/18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 10. 2019, čj. SMOL/285195/2019

Stavební odbor obdržel dne 30.10. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/285195/2019 ve věci místního šetření ohledně rozvodů plynu v r. 2017, týkající se nemovistosti Hněvotínská 616/18, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 10. 2019, čj. SMOL/281329/2019

Stavební odbor obdržel dne 24.10. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/281329/2019 ve věci vedených řízení na stavebním odboru, kdy je stavebníkem firma DIZIONARIO, s.r.o., a firma Scorila, s.r.o.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 11. 2019, čj. SMOL/294076/2019

Stavební odbor obdržel dne 04.11.2019 žádost o informaci čj. SMOL/294076/2019 ve věci povolení stavby kluziště na Dolním náměstí a poskytnutí kopií závazných stanovisek dotčených orgánů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 9. 2019, čj. SMOL/261125/2019

Stavební odbor obdržel dne 26.09. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/261125/2019 ve věci provádění kontrolních prohlídek historických domů v lokalitě ul. 8.května v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 9. 2019, čj. SMOL/236287/2019

Stavební odbor obdržel dne 09.09. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/236287/2019 ve věci zaslání kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby bytových objektů, které se realizují ve městě Olomouci dle přiloženého seznamu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 9. 2019, čj. SMOL/245464/2019

Stavební odbor obdržel dne 17.09. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/245464/2019 ve věci zdůvodnění umístění mobilního dopravního značení v ulici U soutoku, v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 9. 2019, čj. SMOL/241588/2019

Stavební odbor obdržel dne 20.09. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/248252/2019 ve věci sdělení navazujícího postupu na dosud nesplněné opatření k nápravě dle Závěrečného stanoviska ve věci obtěžování hlukem z provozovny Club Belmondo v Olomouci, vydaného dne 13.11. 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 9. 2019, čj. SMOL/241588/2019

Stavební odbor obdržel dne 13.09. 2019 2019 žádost o informaci čj. SMOL/241588/2019 ve věci povolení reklamního zařízení na p.č. 278/67, k.ú. Hodolany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 9. 2019, čj. SMOL/238607/2019

Stavební odbor obdržel dne 10.09.2019 žádost o informaci čj. SMOL/238607/2019 ve věci všech vedených správních úkonů a řízení, týkajících se ložiskového území v Olomouci, k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 8. 2019, čj. SMOL/226799/2019

Stavební odbor obdržel dne 28.08. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/226799/2019 ve věci všech řízení stavebního odboru, týkajících se jakéhokoliv rozhodnutí o rekultivaci na vybraných pozemcích v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 8. 2019, čj. SMOL/225536/2019

Stavební odbor obdržel dne 28.08. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/225536/2019 ve věci poskytnutí kopie všech rozhodnutí a zápisů stavebního odboru v přestupkovém řízení ohledně nedodržení povinnosti označení stavby číslem v k.ú. Prostějov, vedených na SO.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 8. 2019, čj. SMOL/216124/2019

Stavební odbor obdržel dne 16.08. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/216124/2019 ve věci případné kolaudace parkovacích stání na parc. č. 116/17, k.ú. Pavlovičky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 6. 2019, čj. SMOL/158163/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/158163/2019 ve věci poskytnutí kopie dokladů k domu č.p. 232, ul. Univerzitní č.or. 16, Olomouc, uložených v archivu stavebního odboru - OPS.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 8. 2019, čj. SMOL/204470/2019

Stavební odbor obdržel dne 05.08. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/204470/2019 ve věci povolení opravy mlýna, sepsanou na stavební odboru.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29. 7. 2019, čj. SMOL/19284/2019

Stavební odbor obdržel dne 29.07. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/19284/2019 ve věci sdělení vyřízení podnětu a výše pokuty, udělené stavebním odbobrem za nezákonné umístění informační tabule na Svatém Kopečku u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 7. 2019, čj. SMOL/191725/2019

Stavební odbor obdržel dne 19.07. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/191725/2019 ve věci poskytnutí částí dokumentace ohledně stavby bytových domů v ul. U solných mlýnů, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 7. 2019, čj. SMOL/188990/2019

Stavební odbor obdržel dne 17.07. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/188990/2019 ve věci poskytnutí dat kolaudací 13 rodinných domů dle uvedeného seznamu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 6. 2019, čj. SMOL/168869/2019

Stavební odbor obdržel dne 24.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/168869/2019 ve věci určení podmínek dodatečného dokončení oplocení a vjezdu na pozemek p.č. 633, Olomouc - Slavonín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 6. 2019, čj. SMOL/158980/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/158980/2019 ve věci počtu vydaných územních rozhodnutí, včetně sdělení všech učiněných chyb v podáních a dále účasti spolků na těchto řízeních.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 6. 2019, čj. SMOL/169218/2019

Stavební odbor obdržel dne 24.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/169218/2019 ve věci dokumentů ohledně výstavby vlastních domů "Rezidence Demlovka" a přehledu územních a stavebních řízení, vedených magistrátem města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2019, čj. SMOL/156797/2019

Stavební odbor obdržel dne 11.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/156797/2019 ve věci vedených řízení s firmou, sídlící na ulici P. Holého 209/25, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 6. 2019, čj. SMOL/157821/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/157821/2019 ve věci projektové dokumentace k domu Grygov č.p. 196.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 6. 2019, čj. SMOL/160278/2019

Stavební odbor obdržel dne 14.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/160278/2019 ve věci poskytnutí dokumentů, spojených se záměrem "Novostavba bytového domu Šantovka Tower Olomouc".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 6. 2019, čj. SMOL/162509/2019

Stavební odbor obdržel dne 17.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/162509/2019 ve věci poskytnutí kopie povolení k demolici objektu na ul. Žilinská 126/7, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 6. 2019, čj. SMOL/146362/2019

Stavební odbor obdržel dne 03.06. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/146362/2019 ve věci charakteru stavby "sjezdu" nacházejícího se na pozemcích p.č. 278/105,278/5, k.ú.Hodolany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 5. 2019, čj. SMOL/134885/2019

Stavební odbor obdržel dne 18.05.2019 žádost o informaci čj. SMOL/134885/2019 ve věci přírodního lanového centra v působnosti našeho úřadu, dále v jakém stavebně právním režimu lanový park je, a dále poskytnutí všech druhů písemností, spojených s uvedeným povolením.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 5. 2019, čj. SMOL/134570/2019

Stavební odbor obdržel dne 18.05. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/134570/2019 ve věci zaslání všech kopií opatření obecné povahy, kterými bylo rozhodnuto o umístění dopravního značení v ul. A. Rašína v Olomouci a dále papsportu komunikace ul. A. Rašína v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 4. 2019, čj. SMOL/108923/2019

Stavební odbor obdržel dne 18.04. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/108923/2019 ve věci zajištění příjezdové komunikace k parc.č. 1652, k.ú. Hodolany a dále upesnění charakteru příjezdové komunikace č.278/40.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 3. 5. 2019, čj. SMOL/119406/2019

Stavební odbor obdržel dne 03.05. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/119406/2019 ve věci zahájených a vydaných stavebních rozhodnutí na stavby RD v k.ú. Skrbeň.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 4. 2019, čj. SMOL//2019

Stavební odbor obdržel dne 30.04. 1195072019 žádost o informaci čj. SMOL//2019 ve věci zaslání kopie rozhodnutí povolujícího užívání stavby v obci Holice, č.p. 962.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 4. 2019, čj. SMOL/107426/2019

Stavební odbor obdržel dne 17.04. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/107426/2019 ve věci právního názoru na výstavbu a umístění herních prvků a poskytnutí kopie územního rozhodnutí ve věci dětského hřiště v k.ú. Nedvězí.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2019, čj. SMOL/107496/2019

Stavební odbor obdržel dne 16.04. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/107496/2019 ve věci provedení trasy telekomunikačního kabelu přes soukromý pozemek v k.ú. Holice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2019, čj. SMOL/106960/2019

Stavební odbor obdržel dne 16.04.2019 žádost o informaci čj. SMOL/106960/2019 ve věci poskytnutí kopie dokumentů určitých stavebních řízení, uložených na stavebním odobru.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 4. 2019, čj. SMOL/094977/2019

Stavební odbor obdržel dne 04.04. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/094977/2019 ve věci účelu zkolaudování prostor v suterénu domu č.p. 892, Na Bystřičce 6, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 3. 2019, čj. SMOL/082852/2019

Stavební odbor obdržel dne 25.03. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/082852/2019 ve věci poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a sdělení, vydaných stavebním úřadem jako reakce na ohlášení stavebníka podle §177 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v souvislosti s poničením živelnou pohromou nebo závažnou havárií.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 3. 2019, čj. SMOL/066148/2019

Stavební odbor obdržel dne 07.03. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/066148/2019 ve věci poskytnutí fotokopie části projektové dokumentace, týkající se terénních úprav na pozemcích p.č. 721/1, 721/9, 721/10, 721/11, 721/12 a 721/13 , k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 3. 2019, čj. SMOL/059832/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.03. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/059832/2019 ve věci vydaných rozhodnutí stavebního odboru, vztahujících se k pozemkům par.č. 877/47,877/45,877/43,876/2 a 876/12 v k.ú. Holice u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/054883/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/054883/2019 ve věci poskytnutí písemných dokumentů ke stavbě "Zástavba 6 RD v k.ú. Nemilany, p.č. 721/1 a 721/2".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/031657/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/031657/2019 ve věci kopie projektové dokumentace zástavby na 6xRD v k.ú. Nemilany.Následně byla podána stížnost dle §16, pod čj. SMOL/054883/2019 na nedodržení lhůty pro vyřízení žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2019, čj. SMOL/039365/2019

Stavební odbor obdržel dne 12.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/039365/2019 ve věci počtu a délek územních, stavebních, kolaudačních a společných řízení, vedených stavebním úřadem v roce 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019

Stavební odbor obdržel dne 18.02.046439 2019 žádost o informaci čj. SMOL//2019 ve věci novostavby bytového objektu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 2. 2019, čj. SMOL/043030/2019

Stavební odbor obdržel dne 14.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/043030/2019 ve věci kolaudace stavby "Administrativní a parkovací objekt Namiro".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 2. 2019, čj. SMOL/044389/2019

Stavební odbor obdržel dne 15.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/044389/2019 ve věci územního řízení na stavbu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 1. 2019, čj. SMOL/029952/2019

Stavební odbor obdržel dne 30.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/029952/2019 ve věci vydaného povolení stavebním odborem na výstavbu oplocení mezi parc. č. 506 a 507 v k.ú. Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2019, čj. SMOL/020969/2019

Stavební odbor obdržel dne 22.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/020969/2019 ve věci poskytnutí kopie dokladu žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 91/2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2019, čj. SMOL/032249/2019

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/032249/2019 ve věci poskytnutí údajů ohledně kolaudace stavby Namiro.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 24. 1. 2019, čj. SMOL/023529/2019

Stavební odbor obdržel dne 24.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/023529/2019 ve věci rozhodnutí stavebního úřadu ohledně přestupku - umístění kluziště na Dolním náměsti v Olomouci a výše uložené pokuty.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2019, čj. SMOL/014857/2019

Stavební odbor obdržel dne 16.01. 2019 žádost o informaci čj. SMOL/014857/2019 ve věci poskytnutí odborných posudků, vztahujících se k stavebním pozemkům v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 12. 2018, čj. SMOL/312697/2018

Stavební odbor obdržel dne 21.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/312697/2018 ve věci stavebních úprav, prováděných na objektu Riegrova 24, Olomouc a dále poskytnutí vyjádření orgánu památkové péče k těmto stavebním úpravám.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 12. 2018, čj. SMOL/311296/2018

Stavební odbor obdržel dne 20.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/311296/2018 ve věci stavebního řízení terénních úprav v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor školství

Přijato: 11. 7. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 25. 10. 2019

Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z

 • nálezové databáze ochrany přírody,
 • územně analytických podkladů,
 • hodnot v území,
 • limitů v území,
 • vlastních průzkumů?
 • Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)?
 • Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo samozřejmě nepožaduji.
 • Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 10. 2019

dne 17.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost z 16.10.2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí níže uvedených dokumentů, týkajících se stavebního záměru "Šantovka Tower" v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc :
1. závazné stanovisko MMOL odbor životního prostředí ze dne 24. 4. 2018, č.j. SMOL/081990/2018/OZP/OH/Jan
2. závazné stanovisko MMOL odbor životního prostředí ze dne 3. 5. 2018, č.j. SMOL/110742/2018/ZP/OVZD/Hyb
3. vyjádření MMOL odbor životního prostředí ze dne 18. 5. 2018, č.j. SMOL/122419/OZP/VH/Skb
4. vyjádření MMOL odbor životního prostředí ze dne 15. 11. 2018, č.j. SMOL/278960/2018/OZP/PKZ/Kol

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 10. 2019

Dne 10.10.2019 jsme obdrželi Vaši žádost z 9.10.2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- byla na základě rozhodnutí vedení města či jeho organizační samosprávou, resp. odborem životního prostředí prováděna analýza rozboru komunálních odpadních vod na přítomnost nezákonných látek (drog) či jejich metabolitů za posledních 10 let?
- v případě uskutečnění bodu č. 1 žádáte o poskytnutí kopie kompletního materiálu, a to v případě, že nepodléhá ust. § 7 - 11 zákona č. 106/1999 Sb.;
- v případě, že nebyl bod 1 uskutečněn, bude se město či jeho organizační samospráva, resp. odbor životního prostředí zabývat problematikou přítomnosti nezákonných látek (drog) či jejich metabolitů v odpadních komunálních vodách? pokud ano, kdy a v jakém rozsahu?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 7. 2019

Dne 17. 7. 2019 jsme obdrželi Vaši e-mailovou žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
- zda bylo vydáno povolení ke kácení dřevin, započaté dne 16.7.2019 a související se stavbou bytových domů v ulici U solných mlýnů na pozemcích parc. č. 201/1, 201/2, 201/3, 201/5, 201/6, 202/1, 202/2, 203/5, 203/6 a 203/10;
- jak je definován „zdravotní řez“ pro situaci zmíněnou v územním rozhodnutí č. 167/2018 z 12.12.2018 (č.j. SMOL/299864/2018/OS/US/Obr, spis. zn. S-SMOL/182274/2018/OS – str. 3).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 5. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23.4.2019

V souvislosti s nákupem dřeva z lesního hospodářského celku Lesy města Olomouce - část Březové, kód LHC: 712410 (lokalizace lesa : v k. ú. Bělidla, Březce, Bystrovany, Černovír, Droždín, Grygov, Hlušovice, Hodolany, Holice u Olomouce, Horka nad Moravou, Hynkov, Chomoutov, Chválkovice, Nemilany, Neředín, Řepčín, Skrbeň, Slavonín, Štěpánov u Olomouce, Týneček a chlumní les v k. ú. Hlubočky, Lošov, Velká Bystřice) žádáme informace, zda jsou nebo nejsou lesním hospodařením poškozovány vysoké ochranářské hodnoty (VOH) ve výše uvedeném lesním hospodářství, kód celku : 712410. Uveďte, pro které z VOH jste věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, případně sdělte, pokud je Vám známo, který orgán ochrany přírody je věcně a místně příslušným. V případě, že jsou lesním hospodařením na daném lesním hospodářském celku poškozovány VOH, konkretizujte, o která území nebo druhy se jedná.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12.4.2019

Dne 12.4.2019 nám byla doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění (dále též "zákon") - týkala se následující problematiky : -zaslání anonymizovaných kopií rozhodnutí a/nebo závazných stanovisek, vydaných Magistrátem města Olomouce jako příslušným vodoprávním úřadem dle § 14 odst. 1, § 17 odst. 1 nebo § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona, a to v období od 1.1.2002 do dne podání žádosti;
- bude-li rozhodnutí a závazných stanovisek, vyhovujících výše uvedeným kritériím, více než 15, stačí zaslat jen seznam těchto rozhodnutí a závazných stanovisek s uvedením dat jejich vydání a lokalit, jichž se týkaly.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20.3.2019

Dne 20.3.2019 nám byla doručena Vaše žádost ve smyslu zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. v aktuálním znění (dále též "zákon") - týkala se následující problematiky :
1. Kolik žádostí o povolení kácení dřevin obdržel Váš úřad v roce 2018?
2. V kolika případech jste v roce 2018 vyhověli žádosti o povolení kácení?
3. V kolika případech povolení uložil Váš úřad povinnost náhradní výsadby?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 29.3.2019

Dne 29.3.2019 nám byla doručena Vaše žádost ve smyslu zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. v aktuálním znění (dále též "zákon") - týkala se následující problematiky :
1) zda aktuálně probíhající úpravy koryta řeky Moravy v Olomouci mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí? Pokud ano, jaký?
2) může mít vliv na životní prostředí plánované rozšíření nákupního centra Galerie Šantovka? Pokud ano, jaký?
3) může mít vliv na životní prostředí záměr Hněvotín- Wanzl, spol. s.r.o. - linka pro závěsové zinkování? Pokud ano, jaký?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27.3.2019

Dne 27.3.2019 nám byla doručena Vaše žádost ve smyslu zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/1998 Sb. v aktuálním znění (dále též "zákon") - týkala se následující problematiky :
1) které obce v našem správním území ještě nemají fungující ČOV?
2) jak náš úřad tuto situaci řeší, zda obce nějak pobízí, aby si ČOV pořídily a pokud ano, jaké postupy přitom používá?
3) zda v našem správním území nastala v posledních 5 letech nějaká podstatná změna v míře znečištění komunálních odpadních vod a pokud ano, uvést, jak tato změna nastala?
4) zda v našem správním území probíhá příprava, nebo výstavba obecní ČOV, pokud ano, uvést kde.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 4. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 4. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 3. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 3. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 3. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2019

Kolik bylo naším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Přijato: 23. 10. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 8. 8. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Poslední úprava: 14. ledna 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu