Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č.I RP-13 Sídliště Lazce « RP-13 Sídliště Lazce « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-13 Sídliště Lazce » Změna č.I RP-13 Sídliště Lazce

Veřejné projednání návrhu Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce

Veřejné projednání návrhu Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce

Veřejné projednání návrhu Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce s odborným výkladem se uskuteční:

 

13. 5. 2019 v 16:30 hodin.
v zasedací místnosti úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc (5. patro, dv.č. 5.24).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 20. 5. 2019, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

 

 

Návrh Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce pro veřejné projednání

Textová část:

  Výrok Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
  Odůvodnění Změny č. I. Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce
  Změnový text výroku Regulačního plánu RP-13 Sídliště Lazce

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu