Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Změna právní úpravy podmínek podnikání u koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“

Změna právní úpravy podmínek podnikání u koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“

Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský si touto cestou dovoluje upozornit podnikatele, kteří k datu 1.1.2009 podnikali v živnostech „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“ na změnu termínu pro dokládání dokladů o odborné způsobilosti, kdy tato povinnost byla podnikatelům uložena zákonem č. 274/2008 Sb.

Dne 1.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Součástí tohoto zákona je i změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se od 1.1.2009 měnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky včetně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Zákonem č. 292/2009 Sb. byl změněn termín pro doložení dokladů o odborné způsobilosti u fyzických a právnických osob, které ke dni nabytí účinnosti zákona č. 274/2008 Sb. podnikaly v živnostech „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ , tzn. tímto zákonem byla prodloužena lhůta pro doložení těchto dokladů z původních 12-ti měsíců na 36 měsíců. Podnikatelé, kteří ke dni 1.1.2009 podnikali v uvedených živnostech jsou tedy povinni doklady o odborné způsobilosti doložit živnostenskému úřadu nejpozději do 1.1.2012.

Zákonem č. 292/2009 Sb. dále došlo ke změnám v příloze č.5 živnostenského zákona, ve které je uveden seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností, a to ohledně požadované odborné způsobilosti u uvedených živností.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu