Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Kompenzační bonus pro podnikatele (podzim 2020)

Informujeme podnikatele, že Finanční správa již přijímá žádosti o podzimní kompenzační bonus ve výši 500 Kč. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí České republiky.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč mohou uplatnit podnikatelé s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení, za předpokladu, že daná oblast byla jejich dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy za poslední čtyři měsíce. O finanční pomoc mohou žádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80% navázáni, dlouhodobým dodavatelsko-odběrateským vztahem nebo je-li jejich činnost spjata s uzavřenou provozovnou.

Formulář žádosti je možné vyplnit online na webu Finanční správy.

Vyplněnou žádost lze podat na svůj místně příslušný finanční úřad. To je možné učinit datovou schránkou, emailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným, anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti.

Veškeré informace – otázky a odpovědi, jsou na stránkách Ministerstva financí České republiky.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu