Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka je útvarem sloužícím k zabezpečování činností patřících do působnosti tajemníka Magistrátu města Olomouce.

  • podílí se na organizaci voleb, sčítání lidu a referenda
  • připravuje podklady pro plnění úkolů uložených tajemníkovi Radou města Olomouce, Zastupitelstvem města Olomouce a primátorem
  • připravuje podklady pro jednání Rady města Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce k materiálům, které předkládá tajemník
  • organizuje porady vedoucích odborů MMOl
  • organizuje setkání se zástupci obcí správního obvodu Olomouc
  • zajišťuje činnosti sekretariátu tajemníka
  • eviduje a předkládá poradě primátora ke schválení žádosti o pronájem sálu zastupitelstev v budově Hynaisova 10

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon