Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Změna v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Změna v podnikání v oblasti cestovního ruchu

V souvislosti s blížícím se nabytím účinnosti zákona č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů (dále jen zákon o cestovním ruchu), informujeme podnikatele o změnách této právní úpravy ve vztahu k živnostenskému zákonu.

Od 1.7.2018 předmět podnikání koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ se mění na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Podnikatelé, kteří jsou oprávněni k výkonu této činnosti na základě stávajícího živnostenského oprávnění „Provozování cestovní kanceláře“ a kteří v rámci své podnikatelské činnosti hodlají zprostředkovávat spojené cestovní služby i po 1.7.2018, musí živnostenský úřad požádat nejpozději do 1.8.2018 o změnu své koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Po podání žádosti, za předpokladu doložení dokladů podle § 5 zákona o cestovním ruchu, budou moci zprostředkovávat spojené cestovní služby a pořádat zájezdy i nadále na základě svého oprávnění, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o jejich žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení. Pokud budou doloženy všechny doklady a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj bude kladné, zapíše jim živnostenský úřadu změnu rozsahu po nabytí právní moci rozhodnutí.

Podnikatelé, kteří o změnu nepožádají, budou po 1.8.2018 moci provozovat činnost pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad nejpozději do září 2018. Stejné platí i pro podnikatele, kteří nedoloží požadované doklady ke své žádosti, těm bude po právní moci rozhodnutí o zamítnutí jejich žádosti nebo usnesení o zastavení řízení oprávněni k výkonu činnosti zapsán také rozsah předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“.

Novela zákona v oblasti cestovního ruchu se týká i cestovních agentur. Podnikatelé, kteří jsou oprávněni k provozování volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a kteří chtějí pokračovat ve zprostředkovávání spojených cestovních služeb i po účinnosti novely, budou muset nejpozději do 1.8.2018 požádat živnostenský úřad o udělení koncese „Provozování cestovní kanceláře“ – pořádání zájezdů nebo „Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Za předpokladu doložení dokladů podle § 5 zákona o cestovním ruchu k žádosti budou moci zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o jejich žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení.

Přijetí žádostí o koncesi nebo o změnu koncese, ve smyslu výše uvedeného, ve lhůtě do 1.8.2018, nebude podléhat správnímu poplatku.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu