Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Upozornění na informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi

Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. V návaznosti na tuto změnu zákona jsou zprostředkovatelé při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru v souladu s ustanovením § 19 zákona o finančním arbitrovi povinni arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněni vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem dané identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno, sídlo, místo podnikání aj.).

Tuto informační povinnost mohou splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz. Jak vyplývá z přechodných ustanovení k novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit nejpozději do 1.10.2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro shora citovanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000 000,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku od dne nesplnění povinnosti.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu