Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Změna v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Změna v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

V souvislosti s blížícím se nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, informujeme podnikatele o změně v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Od 1.12.2016 již nebude poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru ohlašovací vázanou živností jako nyní, ale činností, k jejímuž výkonu bude zapotřebí vyřízení oprávnění (licence), kterou bude udělovat Česká národní banka (dále jen ČNB), té bude zároveň svěřen i dohled nad výkonem této činnosti.

Podnikatelé, kteří jsou oprávněni k výkonu této činnosti na základě stávajícího živnostenského oprávnění, mohou v této činnosti pokračovat do doby, než ČNB rozhodne o jejich žádosti o udělení oprávnění, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 31.05.2018), za předpokladu, že o povolení u ČNB požádají do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 28.02.2017), jinak marným uplynutím této lhůty jejich živnostenské oprávnění k výkonu této činnosti zaniká.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu