Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

  • minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2022 – 2.627,- Kč. Pozn.: Zálohu ve výši 2.627,- Kč musí za leden 2022 uhradit živnostník (dále jen OSVČ), který s podnikání v roce 2022 začíná, stejně tak i ten, který pokračuje ve své činnosti z předešlého roku, za předpokladu, že mu vyšla v přehledu za minulý rok záloha nižší,
  • zálohy se platí měsíčně (záloha na pojištění je splatná vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce). Dnem platby je den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny, případně den, kdy je zaplacena v hotovosti na pokladně
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je OSVČ povinna oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů,
  • nahlášení změn: ve stejném termínu (nejpozději do osmi dnů) je OSVČ povinna zdravotní pojišťovně oznámit také narození dítěte. 30 dnů má na ohlášení změny jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla. Za nedodržení těchto lhůt může pojišťovna udělit pokutu. OSVČ by si měla dávat pozor na termíny splatnosti záloh a doplatku pojistného. Za každý den zpoždění se totiž započítává 0,05 % úrok z prodlení.

OSVČ s vedlejší činností

  • jsou např. osoby, za které je plátcem pojištění stát, viz. § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (např. student, starobní důchodce, invalidní důchodce), nebo osoby zaměstnané na HPP, kdy zdravotní pojištění je odváděno zaměstnavatelem ze mzdy zaměstnance. V případě zaměstnání je zapotřebí, aby pracovní poměr trval celý měsíc (tzv. od prvního do posledního dne měsíce) v opačném případě v daném měsíci není považována za OSVČ s vedlejší činností,
  • v prvním roce od zahájení podnikatelské činnosti nemusí platit žádné měsíční zálohy, pojistné platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ v následujícím roce a to ze skutečně dosažených příjmů, které jí vyšly v přehledu,
  • nově vypočtené zálohy jsou splatné vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce, dnem platby je až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny,
  • i pro OSVČ s vedlejší činností platí oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně (nejpozději do osmi dnů), např. nahlášení nástupu do zaměstnání (změnový formulář), konec zaměstnání atp..

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon