Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální pojištění « Živnostenské podnikání « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

 • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
 • platí se měsíčně (vždy nejpozději do konce daného kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je považován až den, kdy platba dojde na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Platbu doporučujeme platit formou trvalého příkazu, případně osobně na pokladně SSZ,
 • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2020 činí 2.544,- Kč, platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ v letošním roce začíná, dále OSVČ podnikající i loňském roce, přičemž jí vyšla v přehledu záloha nižší než minimální záloha stanovená pro letošní rok,
 • pozn.: Do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2019 je výše zálohy 2.388,- Kč (týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2020),
 • přehled je povinna podat OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (do konce dubna); pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ nejpozději do konce dubna), posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2020, případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do konce července 2020,
 • přehled je možné podat elektronicky, prostřednictvím služby e-Podání na webové adrese ČSSZ, do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, osobně na pobočce podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení nebo jej zaslat na adresu podatelny poštou (rozhodující je datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Nemocenské pojištění

 • účast OSVČ s hlavní i vedlejší činností je nadále dobrovolná
 • rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění (pro rok 2020 3.000,- Kč měsíčně).
 • minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění činí pro rok 2020 126,- Kč.

OSVČ s vedlejší činností

 • je povinna platit minimální měsíční zálohy pro rok 2020 (ve výši 1.018,- Kč), a to od měsíce od podání přehledu u podnikatele podnikajícího v loňském roce za předpokladu, že měl v loňském roce zisk vyšší než 78.487,- Kč. Hranice zisku pro letošní rok je stanovena na výši 83.603,- Kč. V případě, že činnost OSVČ s vedlejší činností nebude trvat celý rok, se rozhodná částka snižuje poměrně o 1/12 za každý měsíc činnosti, tj. o 6.967,- Kč,
 • v případě překročení povinné hranice zisku v průběhu roku se záloha platí až s podáním přehledu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu