Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální pojištění « Živnostenské podnikání « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

  • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
  • platí se měsíčně (vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je považován až den, kdy platba dojde na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Platbu doporučujeme platit formou trvalého příkazu, případně osobně na pokladně SSZ,
  • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2019 činí 2.388,- Kč, platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ v letošním roce začíná, dále OSVČ podnikající i loňském roce, přičemž jí vyšla v přehledu záloha nižší než minimální záloha stanovená pro letošní rok,
  • pozn.: Do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2018 je výše zálohy 2.189,- Kč (týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2019),
  • přehled je povinna podat OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (do konce dubna); pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ nejpozději do konce dubna), posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2019, případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do konce července 2019,
  • přehled je možné podat elektronicky, prostřednictvím služby e-Podání na webové adrese https://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podani-OSVC/e-podani-OSVC.htm, do datové schránky SSZ nebo osobně předáním tiskopisu osobně na podatelně SSZ nebo jeho zasláním na adresu podatelny poštou (rozhodující je datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Nemocenské pojištění

  • účast OSVČ s hlavní i vedlejší činností je nadále dobrovolná

OSVČ s vedlejší činností

  • je povinna platit minimální měsíční zálohy (ve výši 955,- Kč), a to od měsíce od podání přehledu u podnikatele podnikajícího v loňském roce za předpokladu, že měl v loňském roce zisk vyšší než 71.950,- Kč. Hranice zisku pro letošní rok je stanovena na výši 78.476,- Kč. V případě, že činnost OSVČ s vedlejší činností nebude trvat celý rok, se rozhodná částka snižuje poměrně o 1/12 za každý měsíc činnosti, tj. o 6.540,- Kč,
  • záloha na sociální pojištění musí být uhrazena na účet správy sociálního zabezpečení nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce. Doporučujeme platbu formou trvalého příkazu. V opačném případě hrozí penále: za každý den prodlení 0,05 % z dlužného pojistného.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu