Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Paušální daň

Paušální daň OSVČ

 • paušální daň dává poplatníkovi možnost platby zálohy sociálního pojištění, zálohy veřejné zdravotního pojištění a současně také zálohy na daň z příjmů v jednom, současně nemusí podávat daňové přiznání a přehledy, to neplatí, přestane-li OSVČ bude splňovat podmínky setrvání v paušálního režimu po celý rok,
 • nevýhodou paušálního daně je nemožnost uplatnit daňové slevy, daňová zvýhodnění a daňový bonus,
 • pro registraci v roce roku 2023 je stanoven termín do 10.01.2023. Po tomto termínu se mohou stát poplatníky v paušálním režimu už jen OSVČ, kteří začali v roce 2023 podnikat. Poplatníkem se pak stávají od prvního dne měsíce, v němž se staly poplatníkem,
 • přihlásit se k paušální dani je možné elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové schránky, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, případně písemně na tiskopise MFČR. Tiskopis je možné nalézt zde: www.financnisprava.cz
 • kdo je již přihlášen (od roku 2022), pokračuje v platbě od ledna 2023, ale hledí se na něj jakoby k 1. lednu 2023 zvolil první pásmo paušálního režimu, pokud nepodá oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu pro zdaňovací období kalendářního roku 2023,
 • paušální záloha je splatná do 20. dne daného kalendářního měsíce, na které se záloha platí. Zálohy je možné si předplatit dopředu i na celý rok, zálohy se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně s předčíslím 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky,
 • v průběhu zdaňovacího období nelze zvolené pásmo paušálního režimu měnit,
 • poplatník, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, se ze zákona znovu stává poplatníkem ve stejném pásmu paušálního režimu jako před přerušením této činnosti od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost znovu zahajuje,
 • k dani je možné se přihlásit za předpokladu splnění alespoň jedné z pásem paušální daně podle výše a charakteru rozhodných příjmů poplatník:
  • 1. pásmo
   • příjmy do výše 1.000 000,- Kč v předchozím zdaňovacím období bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou, nebo
   • příjmy do výše 1.500 000,- Kč, pokud alespoň 75 % z těchto příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů, nebo
   • příjmy do výše 2.000 000,- Kč, pokud alespoň 75% z těchto příjmů ze samostatní činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů;

    měsíční platba v případě 1. pásma je 6.208,- Kč (částku tvoří daň z příjmů 100 Kč, záloha na sociální pojištění 3.386,- Kč, záloha na veřejné zdravotní pojištění 2.722,- Kč)
  • 2. pásmo
   • příjmy do výše 1.500 000,- Kč bez ohledu z jaké samostatné činnosti plynou nebo
   • příjmy do výše 2.000 000,- Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů

    měsíční platba v případě 2. pásma je 16.000,- Kč (částku tvoří daň z příjmů 4.963,- Kč, záloha na sociální pojištění 7.446,- Kč, zdravotní pojištění 3.591,- Kč)
  • 3. pásmo
   • příjmy do výše 2.000 000 Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou

    měsíční platba v případě 3. pásma je 26.000,- Kč (částku tvoří daň z příjmů ve výši 9320 Kč, sociální pojištění ve výši 11.388, -Kč, zdravotní pojištění 5.292,- Kč.

Bližší podmínky, za kterých je možné stát poplatníkem v paušálním režimu je možné nalézt na webu Finanční správy zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon