Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Informační zdroje

Informační zdroje

 • Agentura pro podporu podnikání a investic (CZECHINVEST)
  • poskytuje informace o možnostech podpory malých a středních podnikatelů, implementaci dotačních programů financovaných EU a státem, formální poradenství k projektům, pomoc při realizaci investičních prostředků
  • www.czechinvest.org
 • Průvodce spotřebitele
 • Finanční arbitr (FA)
  • poskytuje zdarma mimosoudní pomoc uživatelům platebních karet (klientům) při vyřizování sporů s bankami nebo institucemi vydávající platební prostředky
  • www.finarbitr.cz/cs
 • Informační, asistenční a poradenská síť pro české vývozce na zahraniční trhy (CZECHTRADE)
 • Informační síť o požadavcích na výrobky v jiných členských státech EU (PROCOP)
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (KHK)
  • poskytuje informační, poradenské a školící služby pro podnikatele, zajišťuje jejich podporu a propagaci na úrovni kraje
  • www.khkok.cz/
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
 • Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
 • Oficiální portál pro podnikání a export (BUSINESSINFO)
  • nabízí orientaci v informacích a službách poskytovaných státních správou
  • portál je provozován vládní agenturou CzechTrade, jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • www.businessinfo.cz
 • Poradenská síť pro podnikatele týkající se podnikání v EU (EEN)
  • poskytuje bezplatné poradenství a informace v oblastech jednotného evropského trhu, evropské legislativy, podnikání v EU, programech EU, inovací a či transferu technologií
  • www.enterprise-europe-network.cz
 • Poradenská síť pro pracovní uplatnění v jiných členských státech EU (EURES)
  • nabízí informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst pracovníkům, zaměstnavatelům I všem občanům, kteří chtějí využít výhod volného pohybu osob ve státech EU/EHP a Švýcarsku
  • www.eures.cz
 • Síť právní ochrany v oblasti vnitřního trhu (SOLVIT)
  • online síť pro řešení problémů, které vznikají v důsledku nesprávného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu orgány veřejné moci
  • tvoří součást státní správy a jsou povinna poskytnout reálné řešení v maximální lhůtě 10 týdnů
  • pomoc je poskytována zdarma
  • http://ec.europa.eu/solvit/
 • Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Evropský registr daňových poradců (CFE)
 • EU pro podnikatele

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon