Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Magistrát » Odbory magistrátu

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce

Magistrát

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

  • Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce
Odbory Magistrátu města Olomouce

Odbory Magistrátu města Olomouce

K 1. 4. 2017 má Magistrát města Olomouce:

  • 22 odborů
  • 73 oddělení
 
Odbory magistrátu a rozdělení kompetencí

odbor agendy řidičů a motorových vozidel
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. evidence řidičů
2. odd. dopravních nehod a přestupků s návykovými látkami
3. odd. drobných přestupků v dopravě
4. odd. přestupků proti zákonnému pojištění
5. odd. technické způsobilosti a evidence vozidel
6. odd. zkušební komisaři autoškol

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor správy městských komunikací a MHD
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. dopravních opatření a mobiliáře
2. odd. městské hromadné dopravy
3. odd. majetkové správy komunikací

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor ekonomický
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. exekucí
2. odd. informační soustavy
3. odd. místních poplatků
4. odd. rozpočtu a finanční strategie

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor evropských projektů
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. přípravy projektů
2. odd. neinvestičních projektů

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor informatiky
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. správy aplikačního softwaru
2. odd. uživatelské podpory

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor interního auditu a kontroly
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. interního auditu
2. odd. kontroly

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor investic
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. právní odboru investic
2. odd. přípravy
3. odd. přípravy a realizace investičních projektů
4. odd. realizace
5. odd. veřejných zakázek

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor kancelář primátora
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. mediální komunikace
2. odd. organizační
3. odd. sekretariátů členů RMO
4. odd. zahraniční

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
ČSSD

odbor kancelář tajemníka
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. informace a ostraha objektů
2. odd. personální a právní
3. odd. spisové služby
4. odd. oddělení správa budov a ekonomické

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor koncepce a rozvoje
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. hospodářského rozvoje
2. odd. koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství
3. odd. územního plánování a architektury

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
náměstek primátora
TOP 09

odbor majetkoprávní
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. evidence majetku
2. odd. infrastrukturniho majetku
3. odd. majetkových řízení
4. odd. smluvních vztahů

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor ochrany
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. havarijního plánování a ochrany obyvatel

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora
ODS

odbor památkové péče
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor právní
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
ČSSD

odbor sociálních služeb
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. Azylový dům
2. odd. dětských jeslí
3. odd. Domov pro ženy a matky s dětmi
4. odd. sociální pomoci a služeb

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor sociálních věcí
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. opatrovnické
2. odd. péče o rodinu a děti
3. odd. sociální práce a poradenství
4. odd. sociální prevence

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

odbor správních činností
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
2. odd. matrika
3. odd. přestupkové

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor stavební
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. pozemních staveb
2. odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
3. odd. stavebně právní
4. odd. územně správní

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor školství
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. rozpočtových záležitostí školství
2. odd. platových záležitostí školství
3. odd. středisko rozvozu stravy

PhDr. Pavel Urbášek
náměstek primátora
ČSSD

odbor vnějších vztahů a informací
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. cestovního ruchu
2. odd. Informační centrum Olomouc
3. odd. komisí městských částí a detašovaných pracovišť
5. odd. kultury
3. odd. propagace a marketingu
6. odd. řízení příspěvkových organizací
7. odd. sportu

PhDr. Pavel Urbášek
náměstek primátora
ČSSD

odbor živnostenský
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. kontroly
2. odd. registrace

Bc. Jan Večeř
tajemník

odbor životního prostředí
- vedoucí odboru, samostatní zaměstnanci
1. odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí
2. odd. ochrany ovzduší
3. odd. péče o krajinu a zemědělství
4. odd. péče o zeleň
5. odd. vodního hospodářství

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
náměstek primátora
TOP 09

oddělení zprostředkující subjekt ITI

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
KDU-ČSL

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu