Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Program URBACT III

Program URBACT III

urbact

Hlavním cílem programu URBACT III Implementační sítě je podpora měst při implementaci integrovaných strategií a akčních plánů udržitelného městského rozvoje. Předpokládanými výstupy jsou zlepšení implementace strategií a doporučení pro evropská města. Do výzvy se mohla zapojit města, která mají zpracovanou integrovanou strategii rozvoje města nebo akční plán v souladu s čl. 7 Udržitelný rozvoj měst nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (ITI).

Statutární město Olomouce je partnersky zapojeno do projektu „Cities In Article 7“, který předložil tzv. lead partner projektu - European Metropole of Lille. Dalšími partnery projektu jsou Sevilla (Španělsko), Duisburg (Německo), Dublin (Irsko), Bari (Itálie), Larissa (Řecko), Lublin (Polsko) a Pesaro (Itálie).

Přínos zapojení statutárního města Olomouc do realizace mezinárodního partnerství spočívá v získání evropského nadhledu na implementaci integrovaných nástrojů, vybudování vazeb a dlouhodobých partnerství se zahraničními městy a především zefektivnění a zkvalitnění implementace, monitorování a evaluace ITI Olomoucké aglomerace.

V říjnu 2016 byla zahájena 1. etapa projektu a bude ukončena v dubnu 2017. Výstupy realizace 1. etapy projektu budou:

  • Baseline study (zpracuje lead partner ve spolupráci s partnery a německou expertkou partnerství, Dr. Petrou Potz. Studie bude popisovat situaci všech partnerů při implementaci čl. 7 nařízení - integrované strategie měst),
  • 2 mezinárodní setkání u zahraničních partnerů,
  • Žádost o dotaci pro 2. etapu – zpracuje lead partner ve spolupráci s partnery a expertkou Dr. Petrou Potz.

Příloha:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon