Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » SROP - GS Olomouckého kraje

Grantová schémata (GS) Olomouckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma je projekt pomocí něhož kraj rozděluje finanční prostředky z evropských fondů na jednotlivé menší projekty (akce).

Grantové schéma je projekt pomocí něhož kraj rozděluje finanční prostředky z evropských fondů na jednotlivé menší projekty (akce). Grantová schémata jsou specifická v tom, že o přidělení finanční podpory z evropských strukturálních fondů rozhoduje krajská samospráva. Olomoucký kraj směřuje evropské peníze do podpory cestovního ruchu, sociální integrace a na podporu podnikání. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem či obcemi, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora, malí a střední podnikatelé. Grantová schémata se vyhlašují ve všech krajích.

První výzvu k předkládání projektů do grantových schémat vyhlásil Olomoucký kraj 11.3.2005.

Druhá výzva byla vyhlášena 7.10.2005.

Odkaz na podrobné informace:
www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Evropská+unie/Evropská+unie_CZ.htm?lang=CZ

Projekty města realizované v rámci GS Olomouckého kraje

Informační a propagační materiály Olomouc-turistická nej
Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace
1. kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Jedná se o neinvestiční projekt zaměřený na zkvalitnění služeb v cestovním ruchu v úrovni poskytování informací o městě Olomouci a blízkém okolí prostřednictvím rozšíření nabídky informačních a propagačních materiálů.
Více informací Dokument PDF, 0.5 MB
1 214 123,50 1 088 217
Webové stránky B2B
Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace
2. kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Jedná se o neinvestiční projekt zaměřený na zlepšení propagace turistické destinace Olomouc a jejích služeb v oblasti cestovního ruchu formou samostatné webové prezentace určené především odborné veřejnosti, novinářům, cestovním kancelářím a touroperátorům.
Více informací Dokument PDF, 0.4 MB
761 420 373 096
Elektronizace služeb IC Olomouc
Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace
2. kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Jedná se o neinvestiční projekt zaměřený na zkvalitnění služeb poskytovaných Informačním centrem Olomouc domácím i zahraničním návštěvníkům města Olomouce nižší úrovni než v samotném centru města.
Více informací Dokument PDF, 0.7 MB
1 280 737,50 1 152 663,70
Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace
3. kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Projekt je zaměřen na zavedení moderní metody v oblasti poskytování sociálních služeb a jeho cílem je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva, omezení sociálně patologických jevů a rozvoj vzájemné spolupráce olomoucké komunity prostřednictvím naplňování aktivit procesů komunitního plánování.
Více informací www.olomouc.eu/kpss
3 404 171 2 995 668

Aktuální informace

  • Realizace projektu Informační a propagační materiály Olomouc-turistická nej byla ukončena v srpnu 2006. Proběhlo i závěrečné vyúčtování. Vydané materiály jsou volně k dispozici na Informačním centru Olomouc.
  • Projekt Webové stránky B2B byl ukončen v listopadu 2006. Proběhlo závěrečné vyúčtování akce. Stránky najdete na adrese: www.olomouc-travel.cz
  • Realizace projektu Elektronizace služeb IC Olomouc byla ukončena v květnu 2007. Proběhlo i závěrečné vyúčtování akce. Informační centrum Olomouc poskytuje novou službu pro návštěvníky města Olomouce – zapůjčení audioprůvodce k prohlídce města. Více informací na IC Olomouc, tel: 585 513 392.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon