Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Program rozvoje venkova 2007 – 2013

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013 (PRV ČR) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova ČR je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Existence a realizace PRV ČR přispívá k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, k zlepšení stavu životního prostředí a k snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále vytváří podmínky pro konkurenceschopnost ČR v základních potravinářských komoditách. Program podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snižovat míru nezaměstnanosti na venkově a posilovat sounáležitost obyvatel na venkově.

Odkaz na podrobné informace

Projekty města realizované v rámci PRV ČR

Celková oprava lesní cesty Horecká
(Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)
Popis projektu Celkové výdaje
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla celková oprava tělesa lesní cesty kategorie 1L „Horecká“ o délce 1,5 km, která se nachází na okraji lesního komplexu, a rekonstrukce (a rozšíření) mostu přes vodní tok Cholinky v k.ú. Horka nad Moravou.
Více informací Dokument PDF, 75.6 KB
6 870 960 3 881 950

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Celková oprava lesního hřiště robinzonádního typu „Bělidla“
(Opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích)
Popis projektu Celkové výdaje
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla celková oprava lesního hřiště v příměstském lese v k.ú. Chválkovice. Nevyhovující herní prvky byly nahrazeny novými dle platných norem. Upravené dopadové plochy přispívají ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa.
Více informací Dokument PDF, 76.1 KB
284 498 202 473

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu