Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Operační program Technická pomoc 2014-2020

Operační program Technická pomoc

op-technicka-pomoc-mmr

Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace IV
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zajištění realizace Strategie ITI OA 2014+ a Strategie ITI OA 2021+ na období 11/2021 - 12/2023 ve všech fázích, tj. zabezpečení aktivit souvisejících s koordinací, řízením, monitorováním, hodnocením a archivací dat ITI OA, včetně naplnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů ITI OA, jak u nositele ITI, tak i u ZS ITI.
Projekt navazuje na projekt Podpora řízení a koordinace ITI OA III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229 a na projekt Zprostředkující subjekt ITI OA III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000238.

Realizací projektu se očekává zajištění řízení a realizace Strategie ITI OA ve všech fázích. Vznikne personální, organizační a provozní zajištění řízení Strategie ITI OA a ZS ITI.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

14 827 806,25 14 827 806,25

 

Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Statutární město Olomouc je nositelem strategie ITI Olomoucké aglomerace a současně je také orgánem zajišťující výkon funkce zprostředkujícího subjektu ITI pro tři operační programy (IROP, OPPIK a OPVVV). Přenesení těchto kompetencí z národní úrovně vyžaduje posílení personální kapacity a zajištění odborných pracovníků, kteří ponesou zodpovědnost za naplňování celé strategie a čerpání přiděleného objemu finančních prostředků.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

4 820 720,00 4 820 720,00

 

Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace III
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Hlavním cílem projektu je zajištění realizace ITI Olomoucké aglomerace ve všech jeho fázích, tj. zabezpečení aktivit souvisejících s přípravou, koordinací, řízením, monitorováním, hodnocením ITI OA včetně naplnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů ITI OA.

Realizací projektu se očekává zajištění řízení a realizace Strategie ITI OA ve všech fázích. Vznikne personální, organizační a provozní zajištění řízení Strategie ITI OA.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

14 987 140,00 14 987 140,00

 

Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Statutární město Olomouc je nositelem strategie ITI Olomoucké aglomerace a současně je také orgánem zajišťující výkon funkce zprostředkujícího subjektu ITI pro tři operační programy (IROP, OPPIK a OPVVV). Přenesení těchto kompetencí z národní úrovně vyžaduje posílení personální kapacity a zajištění odborných pracovníků, kteří ponesou zodpovědnost za naplňování celé strategie a čerpání přiděleného objemu finančních prostředků.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

8 476 560 8 476 560

 

Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Hlavním cílem projektu je zajištění realizace ITI Olomoucké aglomerace ve všech jeho fázích, tj. zabezpečení aktivit souvisejících s přípravou, koordinací, řízením, monitorováním, hodnocením ITI OA včetně naplnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů ITI OA.

Realizací projektu se očekává zajištění řízení a realizace Strategie ITI OA ve všech fázích. Vznikne personální, organizační a provozní zajištění řízení Strategie ITI OA.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

9 579 000 9 579 000

 

Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Statutární město Olomouc je nositelem strategie ITI Olomoucké aglomerace a současně je také orgánem zajišťující výkon funkce zprostředkujícího subjektu ITI pro tři operační programy (IROP, OPPIK a OPVVV). Přenesení těchto kompetencí z národní úrovně vyžaduje posílení personální kapacity a zajištění odborných pracovníků, kteří ponesou zodpovědnost za naplňování celé strategie a čerpání přiděleného objemu finančních prostředků.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

7 436 500 7 436 500

 

Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace
3. průběžná výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Podpora kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Pro území Olomoucké aglomerace byl zpracován projekt na podporu řízení a koordinaci Strategie ITI. Hlavním cílem projektu je zajištění realizace ITI Olomoucké aglomerace ve všech jeho fázích, tj. zabezpečení aktivit souvisejících s přípravou, koordinací, řízením, monitorováním, hodnocením ITI OA včetně naplnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů ITI OA.

Realizací projektu se očekává zajištění řízení a realizace Strategie ITI OA ve všech fázích. Vznikne personální, organizační a provozní zajištění řízení Strategie ITI OA.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií.

7 485 800 7 485 800

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon