Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Operační program Doprava 2014 - 2020 « Projekty z fondů EU « Projekty města

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Operační program Doprava 2014 - 2020

Operační program Doprava 2014 - 2020

logo-eu-doprava-md

 

Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“) představuje v programovém období 2014 – 2020 hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

  • dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  • zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  • odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  • podporu udržitelné mobility s důrazem na města

Projekty realizované v rámci OP Doprava

MĚNÍRNA FIBICHOVA
56. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 – VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ZVÝŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE MĚSTECH V ELEKTRICKÉ TRAKCI – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je dosažení větší spolehlivosti tramvajové dopravy ve významném přestupním uzlu a zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy vybudováním nové měnírny na ulici Fibichova. Vybudováním nové měnírny dojde ke stabilizaci napájení přetíženého klíčového dopravního uzlu tramvajové trakce MHD, snížení počtu poruch a výpadků napájení a snížení ztrát spotřeby energie.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

63 251 970,05 44 418 537,84

 

Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ
40. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu modernizací světelného signalizačního zařízení na koordinovaném tahu křižovatek na ulici Foerstrova s napojením na dopravní ústřednu.

Projekt řeší úpravu signalizačního a světelného zařízení na křižovatce ulic Pražská x třída Míru, Foerstrova x třída Svornosti, Foerstrova x Na Vozovce a Albertova x Štítného. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, které zvýší plynulost a bezpečnost provozu na silniční síti, zefektivní řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, sníží dopravní přetížení a sníží negativní vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

55 068 185,68 43 468 409,92

 

Dopravní řídící ústředna Olomouc
27. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě snížení zátěže na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

34 999 250,00 29 749 362,50

 

Tramvajová trať 8.května
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 8.května v historickém centru města Olomouce v délce 273 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

99 299 738,98 35 606 799,46

 

Modernizace tramvajové tratě 1.máje
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci ve městě Olomouci vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a udržitelné formy dopravy prostřednictvím modernizace tramvajové tratě na ulici 1.máje v historickém centru města Olomouce v délce 400 m.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

84 453 771,20 30 962 633,23

 

Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů
19. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro využívání městské hromadné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím modernizace Měnírny Jih a kabelového vedení na tř. Kosmonautů v Olomouci a zvýšením spolehlivosti tramvajové dopravy v jižní části tratí MHD.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

24 882 015,00 21 149 712,75

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu