Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP průmysl a podnikání 2004 - 2008

Operační program průmysl a podnikání

Operační program podporuje rozvoj malých a středních podniků, rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a průmyslových službách, zvyšování konkurenceschopnosti české průmyslové produkce, výzkum a vývoj v průmyslu a zvyšování efektivnosti využití energie.

Operační program průmysl a podnikání 2004—2006 (OPPP) je základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Operační program průmysl a podnikání rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje.

Termín realizace projektů: 2004 – 2008

Odkaz na podrobné informace:

Projekt města realizované v rámci OPPP

Regenerace zóny – statutární město Olomouc – kasárna Neředín
Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí
Opatření 1.2 - Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla realizace I. etapy rekonverze areálu kasáren v Olomouci Neředíně a vytvoření tak podnikatelské zóny. Předmětem realizace I. etapy projektu byly zejména demolice stávajících zchátralých původně.
Více informací Dokument PDF, 0.5 MB
36 245 512 35 449 000

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu