Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Investiční podpora pro mikroregion Haná

Pilotní program Investiční podpora pro mikroregion Haná, Národní program Phare CZ 9807-04-01

Základním posláním programu bylo přispět k získání zkušeností s realizací programu typu strukturálních fondů EU, posílit odborné zázemí pro zajišťování obdobných programů v budoucnosti a umožnit regionu naplnit některé z cílů strategického rozvoje prostřednictvím poskytnutí grantu z programu Phare a státního rozpočtu ČR vybraným projektům.

Termín realizace projektů: 2000-2001

Odkaz na podrobné informace: www.crr.cz/old/rp/pilotni_program.html

Projekty města realizované v rámci Pilotního programu Haná

Zabezpečení skládky Grygov před rekultivací

Cílem projektu byla realizace prvního kroku provedení celkové rekultivace skládky odpadů k zamezení kontaminace podzemních vod. Byly provedeny terénní úpravy, urovnání povrchu, zhutnění odpadů, utěsnění jímek a optimalizace monitorovacího systému.
Celkové náklady /v Kč/: 1 897 327
Výše dotace /v Kč/: 1 120 520

Revitalizace vodních toků - rybník Neředín

Cíle projektu byla revitalizace rybníka, která přispěla k zajištění funkce biocentra územního systému biologické stability s ohroženou kvalitou vody a umožnila růst a obnovu mokřadních rostlin a vodních živočichů.
Celkové náklady /v Kč/: 970 310
Výše dotace /v Kč/: 573 078

Příprava regionálních komunikací R46 Olomouc-Šternberk, Olomouc-Lipenská a Olomouc-Týneček

Cílem projektu bylo zpracování technické dokumentace (investiční záměr, technická studie, geodetické podklady a podklady o území pro dokumentaci k územnímu řízení, EIA) týkající se dvou úseků komunikace R46 (Olomouc-Lipenská ul., Lipenská ul.-Týneček, celková délka 7,1 km).
Celkové náklady /v Kč/: 1 699 000
Výše dotace /v Kč/: 1 237 945

Rekonstrukce komunikací - kasárna Prokopa Holého

Cílem projektu byla realizace I.etapy rekonstrukce komunikací o délce 165 m a manipulačních ploch, jednostranný chodník, zatravnění ploch, odbočná kanalizace a instalace veřejného osvětlení.
Celkové náklady /v Kč/: 3 875 298
Výše dotace /v Kč/: 1 109 775

Interní certifikace služeb

Cílem projektu bylo vytvořit síť kvalitních zařízení v oblasti stravování a ubytování a jejich certifikováním deklarovat kvalitu poskytovaných služeb návštěvníkům v Olomouci, Šternberku a Litovli.
Celkové náklady /v Kč/: 455 762
Výše dotace /v Kč/: 288 516

Studie městského autokempu v lokalitě Poděbrady

Cílem projektu bylo vypracování studie a vytvoření předpokladů pro realizaci autokempinku, který by umožňoval ubytování návštěvníkům olomouckého regionu a zvýšil by tak návštěvnost regionu a jeho příjem z turistiky.
Celkové náklady /v Kč/: 308 000
Výše dotace /v Kč/: 176 857

Oprava lávky mezi Smetanovými a Čechovými sady

Cílem projektu bylo provedení I.etapy rekonstrukce lávky v prostoru Výstaviště Flora v Olomouci, která byla z důvodu havarijního stavu 10 let uzavřená. Lávka po opravě slouží jak návštěvníkům veletrhů, tak občanům a návštěvníkům Olomouce.
Celkové náklady /v Kč/: 7 426 558
Výše dotace /v Kč/: 2 435 000

Obnova aleje na Sv. Kopeček, sousoší Poutníka a Anděla

Cílem projektu byla výsadba 327 stromů a ošetření starých stromů v aleji, což přispělo k udržení barokní krajinné kompozice na poutní cestě z Olomouce na Sv.Kopeček s cílem zvýšit počet návštěvníků regionu.
Celkové náklady /v Kč/: 2 396 921
Výše dotace /v Kč/: 1 415 987

Obnovení opony v Moravském divadle

Cílem projektu byla rekonstrukce slavnostní opony (největší ručně tkané tapiserie v ČR), jejímž předmětem bylo vyčištění a instalace opony včetně instalace pohonu.
Celkové náklady /v Kč/: 235 700
Výše dotace /v Kč/: 139 724

Souhrn získaných dotací v rámci Pilotního programu Haná

Národní program Phare CZ 9807-04-01 Projekty Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
CELKEM 9 19 264 876 8 497 402

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu