Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » SROP

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.

Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program je založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Termín realizace projektů: 2004 - 2008

Odkaz na podrobné informace: www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005

Projekty města realizované v rámci SROP

Rozvoj MHD v Olomouci
Opatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
1.kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Jedná se o rozvojový investiční projekt zaměřený na zlepšení veřejné dopravní obslužnosti podporou rozvoje hromadné dopravy v Olomouci. Skládá se ze tří částí – částečná obnova vozového parku tramvají nákupem 3 kusů moderních nízkopodlažních tramvajových vozů, instalace informačního systému pro cestující a zavedení systému preference vozidel MHD pro zlepšení plynulosti přepravy cestujících.
Více informací Dokument PDF, 0.8 MB
140 849 001 99 599 805
Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci
Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
1.kolo výzvy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Jedná se o rozvojový investiční projekt zaměřený na zlepšení přístupu široké veřejnosti k informacím prostřednictvím Internetu včetně osob ze sociálně ohrožených skupin a to převážně v okrajových částech města, kde disponibilní telekomunikační infrastruktura všech forem je na daleko nižší úrovni než v samotném centru města.
Více informací Dokument PDF, 0.5 MB
10 131 965 7 246 314

Aktuální informace

  • Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci
    V listopadu 2005 byla ukončena 1.etapa projektu– výstavba sítě WLAN, v prosinci byla ukončena 2.etapa projektu – výstavba sítě LAN. Realizaci provádí firma MICOS s.r.o., Prostějov. Zkušební provoz byl ukončen v březnu 2006. Od dubna 2006 je v provozu 21 míst s přístupem k internetu. Více informací včetně provozní doby jednotlivých pracovišť na telefonu 585 513 213 (Mgr. Vladimír Puhač).
  • Rozvoj MHD v Olomouci
    Projekt byl ukončen v červnu 2007. Probíhal ve dvou etapách, kdy v první etapě byly pořízeny 2 nízkopodlažní tramvaje INEKON TRIO, ve druhé etapě byla pořízena třetí tramvaj a byl realizován informační systém a systém preference MHD.
    V rámci realizace systému preference MHD byly autobusy a tramvaje DPMO a nejzatíženější křižovatky vybaveny zařízením, pracujícím na principu satelitní navigace (GPS), které umožní při zpoždění upřednostnit jízdu vozidel MHD křižovatkami před ostatními účastníky silničního provozu. Systém je otevřený i pro případné další dopravce.
    V rámci realizace informačního systému MHD byly autobusy a tramvaje DPMO dovybaveny vnitřními informačními panely. Frekventované zastávky byly osazeny panely tzv. „inteligentních zastávek“, prostřednictvím kterých je cestující v digitální podobě informován o nejbližších spojích a jejich případném zpoždění. Plovoucím textem ve volném řádku jsou zobrazovány informace o mimořádostech v dopravě, výlukách apod.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon